ЩЕ РАЗ ПРО ДОДАТКОВУ СОЦІАЛЬНУ ВІДПУСТКУ

У газеті «Перспектива» (№11 (970) від 13.03.2010 та №12 (971) від 20.03.2010) вже друкувалася інформація про додаткову соціальну відпустку. Нещодавно Міністерство праці та соціальної полі­тики України розіслало лист від 21.07.2010 р. №215/13/116-10 «Про додаткову соціальну відпустку» за підписом Директора Департаменту О. Товстенко, який міс­тить деякі доповнення і уточнення з цього питання. Слід зазначити, що перелік підстав для надання додаткової соціальної відпустки розширено (надання такої відпустки одному із прийомних батьків). Далі наводимо текст цього листа без змін. 

Про додаткову соціальну відпустку

Відповідно до статті 19 Закону України "Про відпустки" (із змінами, внесеними Законом України від 19 травня 2009 року N 1343-VI та Законом України від 10 березня 2010 року N 1959-VI) жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Оскільки статтею 19 Закону України "Про відпустки" чітко не визначена сукупність декількох підстав для набуття права на додаткову соціальну відпустку тривалістю понад 7 календарних днів (з 01.01.2010 р. понад 10 календарних днів), Мінпраці разом з Мін'юстом та Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України у серпні 2007 року було проведено правову експертизу цього питання, в результаті якої визнано правомірним вважати кожну підставу, визначену частиною першою цієї статті, окремою підставою, а саме:

- жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років;

- жінка, яка має дитину-інвалі­да;

- жінка, яка усиновила дитину;

- одинока мати;

- батько, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

- особа, яка взяла дитину під опіку;

- один з прийомних батьків.

Тобто, наприклад, одинока мати, яка виховує дитину-інваліда, має право на соціальну додаткову відпустку за двома підставами "одинока мати" та "жінка, яка має дитину-інваліда" тривалістю 17 календарних днів, а також жінка, яка усиновила дитину та стала вдовою, має право на соціальну додаткову відпустку за двома підставами "одинока мати" та "жінка, яка усиновила дитину" тривалістю 17 календарних днів.

Слід зазначити, що законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей. Тому, якщо працівник з якихось причин не скористався цим правом і не використав цю відпустку за минулий рік або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпустки, згідно зі статтею 24 Закону України "Про відпустки".

Водночас відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Тому тривалість невикористаних соціальних додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, за минулі роки, тобто до введення в дію з 1 січня 2010 року Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей", має визначатися відповідно до норм законодавства, які були чинними на той час.

Якщо жінка, яка працює і має двох дітей віком до 15 років, у 2010 році бере соціальну відпустку за 2009 рік, то вона має бути надана їй тривалістю 7 календарних днів.

Група з гендерних питань при профкомі ХАЕС