Щоб писати, треба знати

Хмельницьку АЕС відвідала група журналістів, які є членами Асо­ціації регіональних ЗМІ України. Ініціатором проведення заходу виступив Центр зовнішніх інформа­ційних комунікацій ДП «НАЕК «Енергоатом».

Знайомство гостей з електро­станцією почалось із відвідин нав­чально-тренувального центру. Тут їх зустрів заступник головного інженера з підготовки персоналу Хмельницької АЕС Володимир Ісупов, який розлого розповів про найважливіші віхи у історії створення та експлуатації одного з найкращих навчально-тренувальних центрів  нашої держави. За його словами, цьому сприяла активна співпраця із міжнародними інституціями, які опікуються безпекою ядерних установок у різних країнах. Зокрема за активної участі американських колег створено пов­номасштаб­ний тренажер. 1997 року тренажер був встановлений у щойно спорудженій будівлі. Через два роки його введено у експлуатацію. Це співпало із запровадженням у нашій державі ліцензування персоналу. Завдяки наявності подібного центру­ вдалося значно підвищити рівень підготовки персоналу. Саме навчально-тренувальний центр став основою для впровадження ліцензування серед працівників Хмельницької АЕС.

Журналісти стали свідками прак­тичного навчання оперативного персоналу на повномасштабному тренажері. Володимир Іванович роз’яснив, що повномасштабний тренажер є аналогом блочних щитів управління №1 та №2, що знаходяться у експлуатації діючих енергоблоків. Подібні тренування надто важливі, бо оперативний персонал повинен засвоїти не тільки теоретичний матеріал з експлуатації основно­го обладнання, а й вміти оперативно й ефективно ним управляти.

Гості мали можливість спостерігати за діями оперативного персоналу під час виникнення не­штатної ситуації у технологічних процесах. Дії фахівців послідовні до автоматизму. Дехто із журналістів таке навчання порівняв із центром управління космічними польотами.

- Не всім моїм колегам випадає бувати на діючій АЕС, - ділиться роздумами головний редактор Острозь­кої районної газети Ольга Філіна, - а ми тут часті гості. Тому читачам доносимо достовірну ін­формацію про діяльність Хмельни­цької АЕС. Мене вражає постій­на відповідальність тутешніх спеці­алістів за безпеку, яка почина­ється саме з підготовки у навчально-тренувальному центрі. Вже давно працівників електростанції уособлюю із «вічними студентами». Їм доводи­ться вчитись від початку влаштування на роботу і до виходу на заслужений відпочинок.

Більше інформації про діяль­ність Хмельницької АЕС журналіс­ти одержали під час прес-конференції із керівниками підрозділів станції.

Представники мас-медіа скористались нагодою почути відповіді на поставлені ними запитання.

Заступник головного інженера ХАЕС з технології та інжинірингу Олег Хатьомкін розповів про енергетичні потужності Хмельницької АЕС. Зокрема, її діяльність допомагає енергосистемі країни одержувати до десяти відсотків електроенергії. Загалом на чотирьох вітчизняних АЕС виробляється її понад шістдесят відсотків. Це зумовлено проблемами з діяльністю теплових електростанцій, які в основному працюють на вугіллі.

Заступник генерального директора з капітального будівництва Олег Рахлінський роз’яснив механізм заходів, які дадуть можливість завершити будівництво третього та четвертого енергоблоків. За його словами, відповідні рішення повинен прийняти Кабінет міністрів України. Це стане передумовою для прийняття необхідного Закону Верховною Радою України. Також намічені й консультації з громадськістю, яка проживає у зоні спостереження Хмельницької АЕС. Олег Васильович пригадав як проводились громадські слухання кіль­ка років тому. Майже вісімдесят сім відсотків населення зони спостереження схвально відгукнулось щодо завершення будівни­цтва третього та четвертого енерго­блоків за умови виділення відповідних коштів для покращення соцкультпобуту на прилеглих до електро­станції територіях.

У спілкуванні із журналістами також взяли участь заступник головного інженера з експлуатації Олександр Клєпов, заступник генерального директора з якості та управління Олександр Годнєв.

У ході зустрічі рівненський журналіст Василь Бурченя знову порушив порів­няно «стару» тему про ймо­вірність транспортування тепла від Хмельницької АЕС до сусідніх міст, зокрема, й Рівного. Йому було аргументовано роз’яснено про економічну недоцільність такого проекту.

Учасники зустрічі торкались і питань роботи з громадськістю. Про певні напрямки такої діяльності розповів Олександр Годнєв. Так, зокрема­, щотижня готується та розповсю­джується інформація  про  події,  які відбуваються на Хмельницькій АЕС, у тому числі про заходи з підвищення безпеки, радіаційний стан на проммайданчику, зустрічі, прес-конференції, семінари, візити, наради, співробітництво з іноземними фахівцями тощо. Її одержують інформаційні агентства, регіональні та місцеві засоби масової інформації, держ­адміністрації та екологічні інспекції міст Хмельницький, Рівне, Шепе­тів­­ка, Славута, Ізяслав, Острог, Го­ща, Нетішин. Інформація висвітлю­ється у станцій­них засобах масової інформації, на веб-сайті ХАЕС.

Журналісти не оминули теми впливу ХАЕС на дов­кіл­ля. Питання були адресовані начал­ьнику відділу  охорони  навколишнього середовища Олександру Левицькому. Він коротко розповів про комплекс заходів, які здійснює очолюваний ним  відділ. Зокрема працівники лабораторії охорони навколишнього середови­ща здійс­нюють контроль довкілля у санітарно-захисній зоні навколо ХАЕС. Активно впроваджуються заходи, що спрямовані на зменшення впливу електро­станції на навколишнє середовище. Проводиться інвентаризація викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Окремим блоком прозвучала розповідь про регулювання чисельності молюска дрейсени, який ще кілька років тому створював біологічні перешкоди в технологічних процесах електростанції.

Під час відвідин журналістами Хмельницької АЕС було зазначено, що такий захід надає хорошу можливість пропагування виробничих досягнень електростанції та енергокомпанії, доведення до суспільства інформації про безпеку експлуатації енергоблоків та про перспективи розвитку атомно-енергетичної галузі нашої країни.

Олександр Шустерук

Фото автора