Шляхом якісних підходів

11 листопада – Всесвітній день якості. Для Галини Андріївни Коваль (на знімку) це професійне свято, бо працює провідним інженером-інспектором відділу забезпечення якості ХАЕС. На сьогоднішній день проблема якості є однією з найсерйозніших у світі.  Саме якість продукції (послуги, роботи) є запорука успіху будь-якого підприємства, галузі та країни в цілому. 

І найголовнішим завданням відділу забезпечення якості є вдосконалення си­стеми управління ВП ХАЕС, як складової частини інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом», котра забезпечує: оптимальне виконання робіт на всіх етапах експлуатації АЕС; досягнення упевненості в тому, що вимоги норм, правил і стандартів з безпеки і якості, що діють в атомній енергетиці України, виконуються і дотримуються; демонстрацію здатності забезпечити рівень безпеки, який відповідає вимогам норм, правил і стандартів з безпеки і якості, що діють в атомній енергетиці України.

Відомо що якість будь-якої продукції (процесу, роботи) забезпечується тоді, коли добре навчений персонал, правильно виконує добре написані процедури.Для забезпечення якості процесів  група аудиту відділу забезпечення якості (організація та проведення самооцінювань та внутрішніх аудитів) забезпечує виявлення проблем та втілення заходів щодо поліпшення видів діяльності ВП ХАЕС.

Галина Андріївна в цій царині можна сказати з перших років трудового життя. Севастопольський будівельний технікум і Брестський інженерно-будівельний інститут заклали базові знання, на яких будувалась вся трудова біографія Галини Андріївни.  З 1983, до переходу у структуру ХАЕС 1986 року, вона  здійснювала технічний супровід та контроль  монтажної дільниці при будівництві житла великим на той час підприємством «Союзенергожитлобуд №3». Далі опікувалась різними напрямками виробництва підрозділів ЖКО, УКБ тощо.

У відділі забезпечення якості з 2005 року спочатку в якості інженера 1 категорії, через два роки обіймає посаду провідного інженера-інспектора. Пройшла навчання і отримала сертифікати «Менеджера систем яко­сті» та «Головного аудитора систем менеджменту якості» Української асоціації якості. Для підтримання кваліфікації постійно бере участь у семінарах, що організовуються Українською асо­ціацією з якості та проходить курси навчання у НТЦ Хмельницької АЕС.

Як зазначається у характеристиці на трудівницю, – самостійна і самокритична у роботі при прийнятті рішень, має до­статній самоконтроль при виконанні завдань. Вміє акумулювати необхідну інформацію та визначати пріоритети виконання завдань. Коректна, толерантна, дотримується професійної етики, виконує професійні обов’язки у відповідності до вимог нормативно-пра­вових актів залежно від профілю діяльності, виробничо-розпорядчих документів, з дотриманням професійної етики.З сорока двох років трудового стажу тридцять один рік присвячено діяльності у колективі ХАЕС. Відтак була відзначена рядом відзнак, серед яких «Почесний працівник ХАЕС», «За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України». Віктор Гусаров

Фото автора