ВІДЛІК РОЗПОЧАВСЯ 25 РОКІВ ТОМУ

Не кожен підрозділ електростанції має чвертьвікову історію. Двадцять п’ять років тому на ХАЕС виникла потреба у створенні в цеху теплової автоматики та вимірювань служби експлуатації. Саме її спеці­алісти мали взяти активну участь у підготовці до роботи важливих для функціонування  першого енерго-блока систем і устаткування.

- Якщо порівняти наші основні виробничі завдання та функції з тими, що встановлювались під час створення підрозділу, - розповідає заступник начальника цеху теплової автоматики та вимірювань з експлуатації Олександр Копійко, - вони практично залишились такими ж. Щодо відмінностей, то вони пов’язані з новим обладнанням, яке за технологічними характеристиками є на порядок кращим  і надійнішим, від впровадженого в ті роки. До реконструкції та модерні­зації причетні колеги інших підрозділів нашого цеху. Для нас важливо на сучасному рівні обслуговувати нові засоби автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУ ТП).

В 1998 році, на енергоблоці №1 вперше була проведена масштабна заміна підсистеми АСУ ТП – система групового і індивідуального управління органами регулювання СГІУ – М.

В 2003 році, заміною інформаційно-обчислювальної системи блока №2, яка має робочу назву «Комплекс ХАЕС-2», почалася планомірна робота з технічного переоснащення обладнання АСУ ТП, на якісно нові програмно-технічні комплекси. До речі,  наша станція стала першою, де було змонтовано як СГІУ-М, так і ПТК ІОС «Комплекс ХАЕС-2». Жоден ППР енергоблоків №1,2 не проходить без виконання замін обладнання АСУ ТП, які виробили свій ресурс, або морально застаріли.

На даний момент на енергоблоках успішно експлуатуються такі програмно-технічні комплекси, як ПТК ІОС, ПТК СВРК, ПТК АЗ-ПЗ, ПТК АРМ-РОМ-УПЗ, ПТК АКНП, СКМВТ, ЕЧ СРТ. «З задоволенням хочеться відмітити, що все вище перераховане обладнання є розробкою українських виробників, які не поступаються закордонним аналогам, - констатує Олександр Миколайович. - Підтверджена надійність додає впевненості в роботі. Принаймні ми задоволені продукцією, яку свого часу одержали від чеських партнерів – фірми «Шкода». Сьогодні на всіх українських АЕС використовується чеське обладнання.  У нас надійно експлуатуються  датчики контролю положення органів СУЗ і система управління органів регулювання СУЗ-ПТК СГІУ-М. Це надійне облад­нання не раз себе зарекомендувало з найкращого боку при проведенні регулювання потужності реактора першого енергоблока, здійсненні планових та аварійних зупинок реакторної установки. Подіб­не обладнання успішно функціонує і на другому енергоблоці. Наші експлуатаційники багато хороших слів можуть сказати і про устаткування вітчизняних виробників, зокрема «Імпульсу», «Радію», «Моноліту». Надійне обладнання постачається з заводів Києва, Івано-Франківська, Львова.

Участь працівників служби експлуатації у ремонтних кампаніях, які проводяться на першому та другому енергоблоках, обумовлена регламентом. Основна увага звертається на забезпечення роботоздатності обладнання АСУ ТП. Нормальна експлуатація досягається шляхом оперативного обслуговування систем та обла­днання, а також тех­ніч­ним обслуговуванням обладнання згідно з графіками у міжремонтний період. Під час планово­-попереджувальних ремонтів також здійс­ню­ється ряд заходів з підвищення безпеки, які передбачені в ліцензії на експлуатацію енерго­блоків.

У службі експлуатації добре розуміють значення підбору кадрів. Під час розмови Олександр Копійко розповів, що підрозділ складається з шести змін. При підборі своєрідного екіпажу враховується не тільки професіоналізм працівника, а й психологічна сумісність.

- Уявіть собі, - зауважує Олександр Копійко,- п’ять працівників однієї зміни з року в рік постійно заступають на чергування. У кожного свій характер, вподобання, життєві принципи. Під час виконання основних функцій відбувається звичайне людське спілкування. Добре, коли між працівниками не виникає дискомфорту. Часто трапляється, що члени зміни допомагають колезі обробити землю на дачній ділянці, беруть участь у проведенні ремонту квартири тощо. Прояв колективізму засвідчує стабільність у взаємовідносинах.

Служба експлуатації стала стартовим майданчиком для професійного зростання багатьом  працівникам ХАЕС. Раніше тут працювали нинішній заступник генерального директора з кадрів та  соціального розвитку Віктор Демидюк, начальник цеху дезактивації і поводження з радіоактивними відхо­дами Сергій Коротов, головний спеціаліст – держа­вний інспе­ктор Державної інспекції з ядерної і радіаційної безпеки Олександр Дорохін, заступник начальника служби відомчого нагляду і пожежної безпеки Мирослав Когуч, начальники зміни блока Михайло Сухопара, Анатолій Новак, Микола Арсенін, Дмитро Бизов та інші.

У підрозділі пам’ятають і пенсіонерів, які стояли біля витоків формування служби експлуатації, зокрема, Сергія Нестеренка, Олександра Байрачного, Олександра Плаксіна, Михайла Лісунова, Миколу Хомича, Олександра Тимофєєва.

Багато уваги приділяється підбору кадрів. Стало традицією залучати на практику студентів вищих учбових закладів з тим, щоб в майбутньому вони повертались в службу експлуатації вже після закінчення вузу. Тісна співпраця з цього питання зав’язалась з НТУУ КПІ, Одеським політехнічним університетом, СНУЯЕП.

Сьогодні у службі експлуатації трудиться 101 працівник, з-поміж яких 22 відсотки  - працівники віком до 30 років. Чисельність спеці­алістів віком від тридцяти до п’ятдесяти років становить 63 відсотки,  решта - ті, хто протягом десяти років має право піти на пенсію. В підрозділі дбають про оновлення колективу молодими спеціалістами, яким є на кого рівнятися і з кого брати приклад.

Олександр Шустерук 

На знімках: частина колективу служби експлуатації ЦТАВ; інженер з експлуатації Анатолій Сичило контролює параметри роботи обладнання; заступник начальника служби експлуатації Олександр Копійко з працівником підрозділу Сергієм Мельником

Фото  автора  і  Валерія  Валуєва