Службi аналiзу безпеки –20 рокiв

Колектив служби безпеки розпочав  історію своєї діяльності з 1 січня 2001 року, коли на базі лабораторії безпеки відділу ядерної безпеки утворився самостійний підрозділ – ві­д­діл аналізу та оцінки безпеки, який очолив Костянтин Щербінін, а згодом – Сергій Бержанський.

Упродовж наступних років відділ існував як самостійний підрозділ, так і у складі служби головного технолога та служби оцінки безпеки і продовження експлуатації.  2009 року на базі відділу аналізу та оцінки безпеки було створено службу аналізу безпеки (САБ), керівником якої став Олександр Годнєв. З 2016 року САБ очолює Іван Кісі­оглов, заступник - Дмитро Гордєєв.

Призначенням САБ є впровадження комплексу організаційно-технічних заходів щодо інженерно-технічної підтримки підрозд­і­лів ВП ХАЕС у частині сучасного системного підходу до оцінки безпеки, впрова­дження сучасних методів аналізу безпеки, використання міжнародного досвіду у сфері оцінки безпеки з метою забезпечення безпечної роботи енергоблоків ВП ХАЕС протягом встановленого та продовженого терміну їх експлуатації у відповідності до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

САБ – нечисленний під­розділ ВП ХАЕС, але завдання на колектив покладені надзвичайно важливі. Зокрема такі:

 • організація розробки та підтримка у актуальному стані Звітів із аналізу безпеки енергоблоків;
 • організація розробки Звітів із періодичної переоцінки безпеки енерго­блоків;
 • інженерно-технічна під­тримка експлуатації систем безпеки;
 • виконання імовірнісного аналізу безпеки, впровадження ризик-інформованих підходів під час прийняття рішень з безпеки при експлуатації енергоблоків;
 • аналіз експлуатаційної безпеки та підготовка аналітичних матеріалів і розрахункових обґрунтувань з питань, пов’язаних із безпекою енергоблоків;
 • кваліфікація обладнання енергоблоків;
 • оцінка сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, конструкцій, будівель та споруд енергоблоків;
 • управління конфігурацією енергоблоків.

У складі служби чотири відділи, що відповідають за окремі напрями оцінки безпеки:

 • відділ супроводження звітів із аналізу безпеки (начальник – Марина Харитонова, провідний інженер Олександр Швець, інженери Лариса Шиндер та Неля Романік);
 • відділ теплогідравлічних розрахунків (начальник – Богдан Мороз, інженери Ігор Гоц, Олександр Нагорнюк та Ірина Сережко);
 • відділ імовірнісних оці­нок (начальник – Сергій Романік, провідні інженери Ольга Максимчук та Ігор Салата, інженер Василь Городецький);
 • відділ кваліфікації та оцінки сейсмостійкості (начальник – Ігор Калічевський, провідні інженери Ярослав Кисельов та Олександр Малий, інженер Наталія Іванець).

Впродовж останніх п’яти років службою аналізу безпеки  виконано низку надважливих заходів для Хмельницької АЕС.

Насамперед – це переоцінка безпеки енергоблока №1 та розробка за її результатами Звіту із періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) енергоблока №1, матеріали якого пройшли державну експертизу та узгоджені Держатомрегулюванням України. ЗППБ є одним із основних документів, яким обґрунтовано продовження безпечної експлуатації енергоблока №1 у понадпроектний термін.

Для більш ніж десяти тисяч одиниць обладнання, трубопроводів та конструкцій енергоблоків №1, №2, що виконують критичні функції безпеки, була виконана оцінка та підтверджені їх кваліфікація і сейсмо­стійкість в умовах можливих впливів підвищених           параметрів оточуючого середовища, що можуть виникати внаслідок проектних аварій, та під час максимального розрахункового землетрусу.

Виконаний імовірнісний аналіз безпеки щодо врахування повного спектру ви­хідних подій для всіх регламентних станів реакторної установки і басейну витримки на енергоблоках №1, №2. Розроблені та підтримуються у актуальному стані від­повідні інтегральні імовір­нісні комп’ютерні моделі, що використовуються для оцінки та обґрунтування рівня безпеки енергоблоків у відповідності до цільових критеріїв безпеки, встановлених нормативними документами.

Поточна діяльність слу­жби також є дуже насиченою та відповідальною. На постійній основі виконуються такі роботи, як: супроводження та актуалізація діючих матеріалів Звітів з аналізу безпеки енерго­блоків; супровід виконання заходів з усунення відступів від норм, правил і стандартів з ядерної та радіа­ційної безпеки; виконання інженерно-технічної підт­римки експлуатації систем безпеки; аналіз матеріалів з обґрунтування безпеки модифікацій систем, важливих для безпеки; моніторинг та аналіз виробничих показників, пов’язаних з експлуатацією систем безпеки; виконання заходів з впровадження нових нормативних документів; оновлення оперативного імовірнісного аналізу безпеки; впровадження заходів зі збереження кваліфікації обладнання, тощо.

Для якісного та належного виконання завдань, що стоять перед службою аналізу безпеки, першочергове значення має висока кваліфікація працівників та їх прихильність принципам культурі безпеки. Більшість працівників служби під час своєї трудової діяльності пройшли спеціальні нав­чання та мають відповідні сертифікати із виконання аналізу безпеки енерго­бло­ків, у тому числі із використанням детерміністичних й імовірнісних розрахункових кодів, з методів виконання кваліфікації і сейсмостійкості обладнання.

Спеціалісти служби беруть активну участь у між­народних проектах, що реа­лізовуються в Україні, пов’язаних із аналізом та оцін­кою безпеки, а також є пос­тійними учасниками нарад та семінарів з безпеки   МАГАТ­Е та ВАО АЕС.

Оцінка безпеки АЕС є комплексним та безперервним процесом, що реалізується протягом всього життєвого циклу енерго­блоків АЕС, та повинен враховувати нові регулюючі вимоги і сучасні рекомендації МАГАТЕ щодо підвищення рівня безпеки АЕС, тому на майбутнє завдань у служби аналізу безпеки вистачить з лишком.