Соціальні питання в числі надважливих

На громадських слуханнях з питань продовження терміну експлуатації першого енерго­бло­ка Хмельницької АЕС, які відбулися минулого­ тижня в Нетішині за участю представників Держ­атомрегулювання та дирекції «НАЕК «Енерго­атом», до уваги  учасників було представлено не лише технічну сторону проекту. Вагоме місце під час заходу зайняло обговорення соці­альних питань, які безпосередньо стосуються жителів міста енергетиків, а також мешкан­ців зони спостереження.

На важливості соці­а­льної частини громад­сь­ких слухань наголосив і голова проф­спіл­кового комітету ХАЕС Михайло Гук:

- Сьогодні хотілося б торк­нутися такої теми, яка паралельно із технічними, екологі­чними та іншими складовими регіонального і державного значення продовження терміну експлуатації пер­шого енергоблока, є не менш важливою соці­аль­на складова. Саме на ній базуються і ґрунтую­ться такі поняття, як добробут і щасливе майбут­нє родин атомників. І не лише родин атомників, а в широкому розумінні українських родин, які щасли­во і заможно можуть жити саме завдяки успішному функціонуванню такої галузі, як атомна енергетика і такому об’єкту, як Хмельницька АЕС та її перший енергоблок. Саме позитивне вирішення питань продовження терміну експлу­атації першого мільйонника і будівництво нових енерго­блоків є гарантією недопущення і непере­творення міста Нетішин та прилеглих територій у депресивний регіон. На жаль, прикладів такого порядку сьогодні в Україні чимало. І дуже не хотілось би, щоб Нетішин долучився до цього сумного списку. Всі розуміють, що майбутнє нашого міста – за успішним функціонуванням атомної станції.

Також Михайло Володимирович зауважив, що соці­альний напрямок – один із пріоритетних у діяльності енергокомпанії і Хмельни­ць­кої АЕС зокрема. Завдяки партнерським відносинам, які склалися між адміністрацією і профспілковим коміте­том, розроблений і функ­ці­онує Колективний дого­вір. Він – один із найкращих в Україні, і виступає для колективу атомників трудовою конституцією, яка забезпечує величезну кількість пільг та гарантій для працівників. Зазначимо, що остання конференція працівників АЕС продемонструвала, що це не лише протокол намірів, а документ, який чітко контролюється і виконується. Є низка питань, які адмі­ністрація та профспілковий комітет ХАЕС воліють реалізувати, але вони залежать від того, наскільки повноцінно буде працювати атомна електростанція. Серед важливих пріоритетів Хмельницької АЕС – не лише продовження терміну експлуатації першого енергоблока, а й добудова третього та четвертого мільйонників.

Нетішин відомий в Україні і  світі не лише як містечко технічно-інженерної еліти, а й як місто спортивних досягнень. Серед здобутків вихованців місцевого спорткомплексу – нагороди  світових і європейських першостей, медалі Олім­пійських ігор.

- Нам є чим і ким пишатися: на даний час у компанії виховано 14 заслужених майстрів спор­ту, 13 з них є представниками Хмельницької­ АЕС, - під­креслив Михайло Гук.

-  Звичайно, всі ці результати можливі лише за умови фінансової підтримки ХАЕС, яка спонсорує розвиток фізкультури і спорту. Тому, як голова профспілкового комітету, хочу зазначити, що колектив націлений на виконання завдань, пов’язаних з продовження термінів екс­плуатації першого мільйонника, і зробить все можливе, аби енергоблок отримав ліцензію.

Під час громадських слухань порушувалося  гостре та болюче питання недофінансування населених пунктів зони спостереження, передбачене законом про функціонування АЕС. За словами Славутського міського голови Василя Сидора, із 2014 року систематично міський бюджет недоотримує значні кошти, загальна сума по Україні складає 1 млрд 503 млн грн. За словами міського голови Олександра Супрунюка протягом чотирьох років недофінансо­вано і Нетішин, сума складає 106 млн грн.

- У законі чітко прописано, що кошти у розмірі 1% від виробленої  підприємствами національної енергокомпанії Енергоатом продукції, мають бути спрямовані у цільовий фонд зон спостереження АЕС. Ми написали 450 листів, тобто кожному депутату. Проте, навіть від депутатів, які представляють Нетішин і Славуту, не отримали відповіді. Я переконаний, що розвиток Славути напряму залежить від розвитку регіону, від розбудови Хмельницької АЕС. Адже у 2004 році, коли вводили в експлуатацію другий енергоблок, ми отримали 60 млн. коштів. Газифікація, будівництво та реконструкція садочків, шкіл, лікарень і багато іншого, зробленого тоді – це і є імідж, - зауважив Василь Сидор. Якщо ми хочемо, щоб у атомної енергетики був позитивний імідж, то гроші треба повернути.

Очільники міст та районів регіону зони спостереження переконані, що держава, старанно виконуючи свої обов’язки перед громадою у вигляді справно відрахованих коштів, також створює позитивний імідж атомної енергетики.

Повністю підтримує позицію громад і керівництво енергокомпанії. Так, як того вимагав закон, «НАЕК «Енергоатом» перерахувала кошти на соціально-економічні ризики проживання населення в зонах спостереження  у сумі 2 млрд 449 млн грн. З цієї суми реально дійшов до громад 1 млрд 67 млн грн, що на 1 млрд 387 млн грн менше. Також Енергоатом завжди був прибічником того, аби дані кошти були використані виключно за призначенням. Перший віце-президент «НАЕК «Енергоатом» Олександр Шавлаков наголосив, що для цього використовують усі можливості:

- Зокрема, ми використали в хорошому розумінні цього слова візит  Президента України Петра Порошенка на Хмельницьку АЕС у березні поточного року. В результаті з’явився Указ, а згодом рішення уряду з розробки заходів щодо його реалізації. Хочу довести до відома усіх, що енергокомпанія повною мірою виконала усі покладені на неї зобов’язання. Наразі питання зависло у певних структурах влади, зокрема у Міністерстві економіки. І все ж таки я сподіваюся, що ми доведемо це до логічного завершення, в тому числі шляхом реалізації законопроекту, який буде зобов’язувати перераховувати кошти, направлені на ризик населенню, саме у спеці­альний фонд державного бюджету, як це було до 2014 року.

Голова Ізяславської райдержадміністрації Борис Яцков порушив питання відміни нічного тарифу для шкіл, бюджетних та юридичних органі­зацій в регіоні, адже до минулого року вдавалося сплачувати рахунки значно меншими коштами. Наразі ж значні суми з районного бюджету йдуть на те, аби діти займалися в теплих класах. Громадськість хвилює і те, що виробництво атомної генерації оцінюють найнижчим тарифом в країні і АЕС відпускають свою продукцію най­дешевше.

- Хочу сказати, що питання тарифів завжди хвилювало енергокомпанію не лише з точки зору справедливої оплати за  її продукцію. Але також ми чітко усвідомлюємо, що без забезпечення достойної оплати праці нашим працівникам, без створення відповідних умов проживання­ територіальних громад не може бути забезпечена у достатній мірі надійна експлуатація вітчизняних енергоблоків. Що ж стосується нічного тарифу, то це питання  виключно у компетенції НКРЕКП, яка керується своїми правилами формування тарифів для різних категорій виробників і споживачів електроенергії. Щодо тарифів взагалі, то наразі з радістю повідомляю, що з 1 липня відповідно до вимог законодавства почав функціонувати новий ринок електроенергії. Відбулася лібералізація ціноутворення і нам надані зараз достатньо широкі права, хоча поки теоретично. Адже напередодні введення нових правил продажу електроенергії була прийнята постанова, згідно з якою Енергоатом зобов’язаний продавати до 90 % своєї продукції за старою ціною, тобто по 56,67 коп. Інші ж 10 % продаються по 1,57 грн згідно з вимогами нового закону.

По-перше, це позитивний момент, який дозволяє нам більш прогнозовано розпоряджатися коштами, отриманими від продажу електроенергії. А по-друге, ця постанова зобов’язує «НАЕК «Енергоатом» здійснювати продаж продукції за фіксованою ціною і буде діяти до кінця наступного року, а згодом, коли повною мірою буде функціонувати новий ринок електроенергії, маємо сподівання, що матимемо повну свободу в частині отримання гідної вартості нашої продукції, - сказав Олександр Шавлаков.

Серед питань, які цікавили учасників слухань, звучало і питання щодо можливості маневрового режиму при експлуатації енергоблоків. Олександр Шавлаков зауважив, що це досить актуальна тема, і саме Хмельницька АЕС є пілотною у цьому напрямку. Компанією проводилось кілька етапів  випробування такого режиму, а після того, як перший енергоблок знову включиться в енергомережу, уже з наступного року шляхом реалізації низки заходів, які включені в програму підвищення надійності та ефективності, заплановано повернутися до продовження робіт. Маючи можливість маневрувати потужністю, енергокомпанія матиме режим більш економічно вигідний, ніж той, що є наразі.

- Зараз ми маємо гарантоване несення навантаження у базовому режимі, а вартість такої електроенергії набагато нижча, як показує досвід роботи на ринку, ніж та, яку ми називаємо маневровою. Тому роботи будуть продовжені, і у наступному році ми зобов’язуємось виконати їх черговий етап, - роз’яснив віце-президент «НАЕК «Енергоатом».

Про важливість продовження термінів експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС говорили і кандидати у народні депутати Вадим Лозовий та Олександр Буханевич, які були присутні на громадських слуханнях. Вони наголосили, що робота ХАЕС є вкрай важливою не тільки для області, а й для держави взагалі, адже таких підприємств, які наповнюють бюджет усіх рівнів, в країні небагато. Акцентували і на тому, що статус зони спостереження міст-супутників АЕС має бути чітко пропи­саний у відповідному законі і перед­бачати механізм надання пільг та соціальних гарантій для населення.

Однозначно підтримують подаль­шу роботу першого мільйонника ХАЕС і самі працівники енергопід­приємства. Від імені багатотисячного колективу атомної електростанції виступив голова Ради молоді Хмельницької АЕС Леонід Волков:

- Робота такого енергетичного велета, як Хмельницька атомна електростанція, – це тисячі робочих місць у Нетішині,  розвиток соціальної інфраструктури міста, регіону, стабільна робота енергосистеми України та енергетична безпека нашої держави. На сьогоднішній день дешевшої електричної та теплової енергії годі й шукати. Потужностей, які б миттєво замінили потужність енергоблока №1 ХАЕС, немає.

Хочу запевнити громадськість, що керівницт­во енергокомпанії та ХАЕС в  цілому завжди віддає перевагу пріоритету безпеки АЕС, який набагато важливіший, ніж економічна складова. Наші енергоблоки постійно проходять перевірки, а обладнання модернізується. Це не просто слова. Особисто спостерігаю, як у підрозділі, де я працюю - електричному цеху, проводиться заміна та модернізація обладнання. Не менш важливою складовою безпеки атомної електро­станції є персонал. Хмельницька АЕС досить уважно підходить до підбору кадрів, починаючи із профільних вищих навчальних закладів і закін­чуючи прийомом на роботу. Кожний працівник, що прийшов працювати на наше підприємство, насамперед, проходить навчання у навчально-тренувальному центрі. Створена система наставника, яка дозволяє передавати знання та вміння досвідчених працівників молодому поколінню. Постійна підтримка кваліфікації, регулярне проведення різноманітних тренувань, періодична перевірка знань, психофізіологічне обстеження, медичні огляди працівників – це все є запорукою кваліфікованого персоналу АЕС.

На завершення громадських слухань перший­ віце-президент «НАЕК «Енергоатом» Олександр Шавлаков подякував представникам ДІЯРУ, державного­ науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки, безпосередньо колективу Хмельницької АЕС та підрядним організаціям, які виконують ремонтні роботи на майданчику першого енергоблока, за  величезний вклад у спільну роботу і досягнуті результати.

Тетяна Степанюк