Соціальне партнерство вимагає знаходження точок дотику

Продуктивною і злагодженою була робота  звітної профспілкової конференції первинної організації ХАЕС, на яку зібрались 261 делегат. На порядку денному стояли питання звіту про роботу профкому за період з 16 лютого 2012 року по  по 5 березня поточного; звіт ревізійної комісії ППО ХАЕС за 2012 рік; розгляд і затвердження виконання "Кошторису витрат первинної профспілкової організації ХАЕС за 2012 рік" та схвалення "Кошторису на 2013 рік"; вибори делегатів на звітну профспілкову конференцію ППО ДП НАЕК "Енергоатом. Як сказано вище, делегатів назвала конференція трудового колективу, з чим присутні на профспілковому зібранні погодились.

   Голова профкому ХАЕС Михайло Гук зауважив, що профспілкова організація станції найчисельні­ша серед промислових підприємств області і нараховує майже шість тисяч членів, з-поміж яких 5118 працівників ХАЕС, 740 непрацюючих пенсіонерів, 54 працівники спорткомплексу та КДЮСШ тощо.

Основними напря­мками роботи профспілкового комітету за звітний період були: контроль за дотриманням на підпри­ємстві законодавства України про працю; контроль виконання умов Колективного договору; підготовка і проведення культурно-масових, спор­тивних, оздоровчих і реабілітаційних заходів серед персоналу ВП «ХАЕС» і членів їх сімей.

Серед найважливіших були питання заробітної плати. Профкому разом з адміністрацією вдалось у цьому напрямку зберегти тенденцію до збільшення посадових окладів  та тарифних ставок на 31 відсоток. У 2012 році вперше в історії атомної енергетики середня заробітна плата  персоналу  перетнула межу 1 тисячу доларів  США.

Проте фінансова ситуація у 2012 році була вкрай складною. Від­сутність коштів призводила до напружених моментів в питаннях виплати заробі­тної плати персоналу СК і КДЮСШ (допущено 3 затримки), при виплаті матеріальної допомоги членам профспілки, при організації оздоровлення персоналу, літнього дитячого оздоровлення. Вкотре за путівки в дитячі оздоровчі табори та санаторно-курортні заклади профком розраховувався аж на початку 2013 року. «Така практика не посилює до нас довіри, як до ділових партнерів з боку цих закладів», - зауважив Михайло Гук.

За звітний період спільно з профспілковим комітетом ДП НАЕК «Енергоатом» оздоровлено 1824 працівників ВП ХАЕС та членів їх сімей, в тому числі в санаторіях і пансіонатах 1693. Спільно з профспілковим комітетом ДП НАЕК за звітний період оздоровлено в дитячих оздоровчих таборах 416 дітей на суму 2 645 189 грн. Матеріальну допомогу з коштів профспілкового бюджету за звітний період отримали 570 чоловік. У випадках, коли суми на лікування складали десятки тисяч гривень (онкологічні захворювання, складні оперативні втручання, імплантація донорських та штучних органів і т.д.) допомогу надавали  профспілковий комітет компанії і ЦК Атомпрофспілки. Голова ППО ХАЕС  у контексті даного питання  в черговий раз звернувся до колективу з пропозицією про розробку і впровадження програми добровільного медичного страхування, яке зніме багато проблем.

Серед проблемних питань, - цілковита відсутність житлового будівництва. Михайло Гук запропонував від імені профспілкової конференції ВП «ХАЕС» вкотре звернутися до в.о. президента компанії про пошук коштів на добудову хоча б другої черги будинку №505 і загальне стабільне фінансування капітального будівництва.

З гордістю доповідав Михайло Гук про здобутки колективів СК «Енергетик» ППО ХАЕС та КДЮСШ ППО ХАЕС, які забезпечують видатні результати вихованців, залучають до активних занять фізичною культурою і спортом значну кіль­кість працівників ХАЕС, їх дітей, жителів нашого міста.  За 16-річну історію існування ДП НАЕК  11-м спортсменам присвоєно звання «Заслужений майстер спорту України», з-поміж яких десять – вихованці Нетішина.

Найактуальнішим для профспілкового комітету питанням профспілковий лідер ХАЕС назвав оптимі­зацію адміністративно-управлінського персоналу на станції. «Дане питання залишається невизначеним до кінця і головним завданням профкому в поточному періоді буде мінімізація наслідків цих процесів на персонал – членів профспілки. Від імені профспілкової конференції ХАЕС пропоную звернутися до в.о. президента ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією про призупинення процесу для детального вивчення зауважень  профспілкового комітету, що висловлені в численних зверненнях профкому і аналізу обґрунтувань штатів, наданих керівниками структурних підрозділів. Рішення, що ламає людські долі, погіршує морально-психологічний клімат і призводить до загострення соціальної напруги в місті, не повинно прийматися при повному ігноруванні зауважень і пропозицій колективу», - наголосив Михайло Гук.

Заслухавши доповіді і виступи делегатів з питань порядку денного, звітна конференція ППО ХАЕС роботу профспілкового комітету за період з 16.02.2012 по 05.03.2013 визнала «задовільною».

Вирішено: звернутися до президента ДП НАЕК «Енергоатом» та голови ППО ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією про призупинення процесу оптимізації адміністративно-управлінського персоналу для детального вивчення зауважень профспілкового комітету, що висловлені в чисельних зверненнях профкому і аналізу обґрунтувань штатів, наданих керівниками структурних під­розділів;

звернутися до президента ДП НАЕК «Енергоатом» та голови ППО ДП НАЕК «Енергоатом»з пропозицією про виділення коштів на добудову другої черги будинку №505 і загальне стабільне фі­нан­сування капітального будівництва;

звернутися до президента ДП НАЕК «Енерго­атом» та голови ППО ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією щодо прискорення вирішення питання надання матеріальної допомоги згідно з Положенням про надання матеріальної допомоги працівникам ДП НАЕК «Енергоатом»; 

звернутися до генерального директора ВП ХАЕС про сприяння у вирішенні питання облаштування зупинки в районі ДПРЧ-7 для працівників, що добираються до роботи автобусами через с. Стригани, с. Полянь, с. Комарівка.

Конференція затвердила акт ревізії фінансово-господарської діяльності первинної профспілкової організації ВП "Хмельницька АЕС" за період з 1 січня по 31 грудня 2012 року, звіт про “Виконання кошторису витрат первинної профспілкової організації ХАЕС за 2012 рік”і схвалила "Тимчасовий кошторис на 2013 рік первинної профспілкової організації ХАЕС". Надано право профспілковому комітету у разі необхідності на коригування кошторису.

Усі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами звітної конференції ППО ХАЕС, взято до відома.

Контроль за виконанням Постанови звітної профспілкової конференції покладено на голову ППО ХАЕС Михайла Володимировича Гука.

 Матеріали підготував

Віктор Гусаров

Фото  автора