Соцiальнi послуги територiального центру

Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідно до Закону України „Про соціальні послуги” провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених  державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соці­альних послуг):

- одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III,  IV і V  групу  рухової  активності)  і  потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в  домашніх умовах згідно з медичним висновком;

- громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування  і  потребують  постійної  сторонньої допомоги;

- громадян, які перебувають у складній жит­тє­вій ситуації у зв’язку з  безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості  як  такі,  що шу­ка­ють роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх ді­тей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інва­лі­дів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Територіальний  центр  може  надавати  платні  соціальні послуги  (в  межах  наявних  можливостей),  визначені   постановою Кабінету Міністрів України  від 29 грудня 2009р. №1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”:

- громадянам похилого віку, інвалідам, хворим­, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які  повинні забезпечити їм догляд  і допомогу;

- громадянам, які перебувають у складній  жит­тєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і  зареєс­т­ровані  в  державній  службі зайнятості  як  такі,  що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму  утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку,  інвалідів), якщо середньомісячний сукупний  дохід  їх  сімей вищий, ніж прожитковий мінімум  для сім’ї.

Означеним категоріям громадян, які на сьогодні не мають права на безоплатне соціальне обслуговування, найближчим часом надаватимуться соціальні послуги на платній основі. Тарифи на ці послуги на даний час розробляються.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою пр-т Незалежності, 29, кабінет №7,   тел. 4-12-04.

Любов  Оцабрика,

директор територіального центру