Спільними зусиллями формуємо культуру захищеності

У попередніх виступах на сторінках газети «Перспектива» розповідалось про проведену роботу та досягнуті результати щодо формування культури захищеності у ВП ХАЕС.

Враховуючи, що формування та впровадження  на Хмельницькій АЕС культури захищеності є однією із складових підвищення рівня фізичної ядерної безпеки даного об’єкта, ця робота виконується на плановій основі. Регулярно проводяться засідання робочої групи з цих питань, де розглядаються та колегі­ально схвалюються проекти відповідних заходів, обговорюються проекти наглядних та інформаці­йних матеріалів, публікацій у ЗМІ тощо. Рішення робочої групи оформляються відповідними протоколами з постановкою конкретних завдань її учасникам.

Затверджено і опубліковано «Заяву керівництва ВП ХАЕС у сфері фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу». Серед колективів ХАЕС розповсюджені відповідні наглядні посібники (пам’ятки, плакати тощо). Питання культури захищеності включені у програми інструктажів, підготовки, підтримання та підвищення кваліфікації персоналу.

З метою поширення знань культури захищеності серед населення міст компактного проживання співробітників ядерних установок, регулярно в газеті ВП ХАЕС «Перспектива», міських, районних ЗМІ Хмельницької і Рівненської областей, а також на  місцевому телебаченні публікуються та висвітлюються матеріали стосовно заходів з формування культури захищеності, що проводяться на об’єкті.

Підтвердженням важливості цього напрямку роботи є результати 11-ї Української конференції з фізичного захисту, обліку і контрою ядерних матеріалів, яка відбулася 10-12 вересня 2013 року в м. Нетішині, в роботі якої взяли участь 49 спеціалістів із Швеції, Білорусії, України, представники Еврокомісії. Одним із найважливіших питань роботи цієї конференції був роз­гляд та обговорення досвіду формування та впровадження на місцях (об’єктах атомно-промислового комплексу України) культури захищеності.

Досягнення позитивних результатів Хмельницької АЕС у цьому напрямку було оцінено оргкомітетом конференції, який із 27 допові­дей її учасників визнав кращім доповідь інженера 1-ї категорії служби фізичного захисту ХАЕС П.В. Цикальчука на тему «Досвід роботи з формування та впровадження культури захищеності на Хмельницькій АЕС».

Новим поштовхом в активізації роботи  у сфері культури захищеності стало затвердження  наказом Держатомрегулювання України наступних нормативно-правових актів: «Порядок формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання» та «Інструкція з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання».

Згідно з розпорядженням НАЕК «Енергоатом», вказані нормативно-правові акти відповідним наказом у листопаді минулого року введені в дію у ВП ХАЕС. З метою впровадження їх  вимог службою фізичного захисту розроблені, затверджені та виконуються відповідні заходи. Зокрема, наказом генерального директора призначені відпові­дальний за стан культури захищеності – заступник генерального директора з фізичного захисту і режиму А.В. Бойко та координатор з культури захищеності – інженер 1-ї категорії служби фізичного захисту Ю.М.Новак. Розроблені та затверджені  завдання, права та обов’язки координатора з культури захищеності  та відповідальних осіб за формування культури захищеності у структурних підрозділах ВП ХАЕС, призначення яких, відповідно з розпорядженням генерального директора, заплановано до кінця квітня поточного року.

Спільно з НТЦ розроблена та затверджена програма підготовки персоналу і відповідальних осіб з питань культури захищеності, згідно з якою заплановано проведення їх навчання у поточному році. 

Актуальність роботи з формування культури захищеності у ВП ХАЕС набуває ще більшого наголосу особливо зараз, коли критично загострилась суспільно-політична обстановка в Україні, викликана подіями в Криму, а також проявами сепаратизму та тероризму у східних областях нашої Держави. В Комюні­ке Гаагського саміту з ядерної безпеки, який відбувся 24-25 березня 2014 року, підкреслюється необхідність «приділення особливої уваги зміцненню фізичної ядерної безпеки та запобіганню придбанню терористами, різного роду злочинцями та іншими неуповноваженими суб’єктами ядерних матеріалів та інших радіоактивних матері­алів, які могли би бути використані в саморобних ядерних вибухових пристроях і радіологічних розсіючих пристроях».

Стосовно реальності існуючих на сьогоднішній день загроз здій­сне­ння диверсії чи актів тероризму щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання у розділі «Основоположна відповідальність держав» вказаного Комюніке, від імені лідерів держав, що зібрались на саміт в Гаазі з метою укріплення фізичної ядерної безпеки, заявлено: «Ми знову підтверджуємо основоположну відповідальність держав, відповідно до їх зобов’язань, завжди забезпечувати ефективну фізичну безпеку всіх ядерних та інших радіоактивних матеріалів, включаючи ядерні матеріали, що використовуються в ядерній зброї і ядерних установках під їх контролем. Ця відповідальність також передбачає прийняття адекватних заходів для запобігання отримання недержавними організаціями таких матеріалів (або вразливої інформації чи технологій, що відносяться до цієї проблематики), які могли би бути використані в злочинних цілях, і для недопущення актів тероризму і диверсії. У цьому контексті ми підкреслюємо важливість надійного національного законодавства та правил в  сфері фізичної ядерної безпеки».

Учасники Гаагського саміту також заявляють: «Ядерні оператори несуть основну відповідальність за безпеку своїх ядерних матеріалів і тому повинні грати важливу роль у підтриманні та укріпленні фізичної ядерної безпеки. Системи безпеки операторів мають бути ефективними і приділяти особливу увагу культурі ефективної безпеки, фізичному захисту та обліку матері­алів».

Враховуючи дані звернення до держав, які експлуатують ядерні установки, адміністрація ВП ХАЕС і надалі буде приділяти значну увагу формуванню, розвитку та підтриманню на належному рівні культури захищеності, як власного персоналу, так і  працівників підрядних та інших організацій, які надають нам послуги чи виконують різні роботи в інтересах атомної станції. Причому ми добре розуміємо, що виховати та сформувати культуру захищеності лише за рахунок жорстких дисциплінарних і адміністративних заходів неможливо. Наше завдання  полягає  у забезпеченні розуміння кожною особою, що і фізична ядерна безпека, і технічна ядерна безпека мають своєю метою захист здоров’я людей, суспільства і оточуючого середовища. Тому у своїй повсякденній роботі ми прагнемо досягти  усвідомлення кожним працівником ВП ХАЕС і підрядника, відрядженим чи відвідувачем  значення культури захищеності в забезпеченні безпеки експлуатації АЕС.

Анатолій Бойко,

відповідальний за стан культури захищеності на ВП ХАЕС - заступник генерального директора з фізичного захисту та режиму