Спільними зусиллями протистояти викликам часу

Світ неспокійний, теракти у різних точках планети давно перестали бути рідкістю, вони набувають все більшої вишуканості і цинізму. Від слів «11 вересня», навіть без прив’язки до конкретного року, стає моторошно – надто свіжа трагедія з численними жертвами в Сполучених Штатах Америки. Ці події змусили переглянути підходи багатьох країн до проблеми тероризму. Надто ж вразливі до зазіхань злочинців ядерні об’єкти, тому відповідні контролюючі органи, зокрема МАГАТЕ жорстко ставить питання про належну охорону ядерних установок та ядерних матеріалів. Ще у 2000 році, розглядаючи необхідність внесення змін в Конвенцію фізичного захисту, ключовим було внесення основоположного принципу фіззахисту – дотримання культури захищеності. В Україні цей термін відносно новий, про його суті і значення розповів журналістам заступник генерального директора ВП ХАЕС з фізичного захисту та режиму А.В.Бойко

- Визначення культури захищеності дано в новій редакції Закону про фізичний захист ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів та інших джерел іоні­зуючого випромінювання. Це - характеристика діяльності органі­зацій і поведінки окремих осіб, яка свідчить, що захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання приділяється увага з врахуванням значущості такої захищеності для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.

 Вона охвачує доволі широкий спектр напрямків: забезпечення фізичного захисту ядерних установок, радіоактивних відходів, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також облік і контроль ядерних матеріалів, збереження інформації обмеженого доступу  з цих питань, безпека перевезення ядерних матеріалів та радіоактивних відходів. Також сюди входить і готовність до аварійного реагування, до дій у кризових ситуаціях, які виникають внаслідок неправомірного втручання в роботу ядерних установок, спроби викрасти ядерні матеріали, здійс­нити незаконне їх переміщення, скоїти диверсію чи теракт.

- Чому така увага до цих питань? МАГАТЕ розглядає проблему, беручи до уваги факт, що потенційні терористи здатні на вчинення теракту не лише за наявності у них ядерної зброї. Вони також прагнуть добути компоненти ядерної зброї, аби самотужки створити вибуховий пристрій, здатний розсіювати ядерні матеріали. В цьому плані такі ядерні установки, як АЕС, для зловмисників досить ласі об’єкти. Завдана шкода в разі звершення задуманого колосальна, як для навколишнього середовища та всього живого, так і для економіки держави.

Закон 2009 року, про який я казав на початку розмови, ввів поняття культури захищеності, але справжній імпульс для його розвитку Україна отримала після Вашингтонського саміту, який відбувся в квітні 2010 року.

Саме тут, на найвищому світовому рівні, досить серйо­зно розглянуто сучасні виклики ядерним установкам і матері­алам.

І прийнято рішення про необхідність удосконалення фізичного захисту для недопущення правопорушників до компонентів ядерної зброї. Україна приєдналася до Конвенції і підписаних на саміті матеріалів, за якими у середині листопада того ж таки 2010 року в Україні розроблено, прийнято та затверджено Президентом держави Національний план з реалізації Робочого плану Вашингтонського саміту з ядерної безпеки на 2010-2012 роки. Пункт 8 цього плану передбачає активізацію роботи з формування культури захищеності на підприємствах, діяльність яких пов’язана з використанням ядерної енергії.

Наступними кроками на цьому шляху стало створення робочої групи з формування і впровадження культури захищеності в Держатомрегулювання, а тоді й на всіх діючих АЕС. У нас її створили в якості двох підгруп: одна з фіззахисту, друга – з обліку і контролю ядерних матеріалів.

- Які основні завдання передбачає культура захищеності?

- Насамперед ми хочемо добитися розуміння кожним працівником того, що загроза для ядерних установок та ядерних матеріалів реально існує. Посилити увагу кері­вного складу до питань захищеності, сформувати розуміння персоналом АЕС важливості дотримання вимог фіззахисту, сприяти зменшенню кількості порушень, які стосуються перепускного та внутрішньооб`єктового режиму, підвищити відповідальність спеціалістів при пово­дженні з радіоактивними матеріалами. Це не чиясь забаганка принципу ради, а життєва необхідність. І відповідальним та пильним має бути кожен з нас, незалежно від займаної посади, аби у випадку появи підозрілих осіб, їх підозрілої поведінки вчасно відреагувати і не допустити скоєння будь-якого злого умислу. Для власної ж безпеки.

- Чим відрізняється поняття культури захищеності від культури безпеки?

- МАГАТЕ в своїх роз’яснювальних документах, прийнятих останнім часом, розділяє культуру безпеки на культуру ядерної техні­чної безпеки і культуру ядерної фізичної безпеки. У першому випадку це стосується більше техніки, обладнання, формування у персоналу потреби дотримання норм, правил, стандартів у роботі, які б не привели до відмови обладнання, виникнення нештатних ситуацій, аварій. У другому йдеться безпосередньо про фізичний захист, облік і контроль ядерних матеріалів, де можливе втручання людини в ті чи інші процеси з метою завдання шкоди. Звичайно, в обох випадках, людський фактор присутній.

Ядерно-технічна безпека передбачає навчання персоналу, виховання в дусі виваженості, недопущення помилок, які можуть мати негативні наслідки. Реалізуючи заходи з ядерної фізичної безпеки формуємо у персоналу усвідомлення необхідності дотримання норм і правил фізичного захисту, у тому числі вимог внутрішньооб’єктового режиму.

- Які практичні заходи у цьому напрямку вже реалізовані на ХАЕС, що планується реалізувати найближчим часом?

- Продовжуємо удосконалювати систему фізичного захисту на станції, займаємося реконструкцією і модернізацією обладнання. Вже у вересні маємо здати приймальній комісії новий модернізований і реконструйований комплекс інженерно-технічних засобів по периметру діючих першого і другого енергоблоків, оснащеного сучасними засобами телевізійного спостереження. Це полегшує роботу військових, котрі охороняють об’єкт, зменшує час на оцінку ситуації тривоги, з’ясування причин, чому, наприклад, спрацювала тривожна сигналізація. Останні навчання, на яких використовували цю техніку, підтвердили її ефективність.

Наприкінці грудня минулого року ми уклали договір з відповідною фірмою на розробку і переоснащення технічного комплексу автоматизованих засобів на енергоблоці №1. Адже діючий експлуатується вже дванадцять років і морально застарів. Сподіваємося, що в 2014 році, а можливо й раніше, зможемо замінити комплекс і він буде нічим не гірший від того, що функціонує на другому енергоблоці. Замовили також проект технічної частини центрального пульта фізичного захисту, обіцяють, що він буде готовий до кінця поточного року. Очевидно, він буде використовуватись і для нових енерго­блоків.

В розрізі формування культури захищеності спільно з навчально-тренувальним центром розробили програму навчання персоналу з питань фізичного захисту, курс навчання за якою уже пройшло майже 2500 осіб. Дотримуємося принципу, що основи фізичного захисту у необхідному мінімальному обсязі мають бути засвоєними кожним працівником. Тоді й порушень та будь-яких непорозумінь буде менше.

Ми постійно аналізуємо ситуацію, аби вчасно вжити необхідних заходів. Скажу відверто, грубих порушень не фіксуємо, дрібні трапляються. Є випадки неуважного оформлення документів на дозвіл вносити-виносити певну апаратуру, обладнання, спроби пройти у приміщення обмеженого доступу, нести з собою сторонні предмети. На жаль, мають місце випадки, коли хтось із працівників приходить на роботу «під мухою».

- Такі порушення частіше допускає персонал станції, підрядних організацій?

- У підрядників дисципліна більше шкутильгає, але до ексцесів не доходить, все вдається владнати, пояснити чинні вимоги і правила.

З метою більш широкого їх роз’я­снення,  а також популярного донесення до людей значущості культури захищеності, виготовили спеці­альні плакати, розробляємо відповідну пам’ятку. До кінця вересня вона, думаю, буде готова, роздамо в підрозділи для ознайомлення. Розраховуємо на цілковите розумі­ння людей і наших вимог, і тих викликів часу, які переживає світ. Тільки спільними зусиллями зможемо протистояти їм.

Ольга Сокол

 На знімку: заступник генерального директора ХАЕС з фізичного захисту та режиму Анатолій Бойко