Спiльними зусиллями  контролювали стан металу

Під час проведення планово-попереджувального ремонту на першому енергоблоці Хмельницької АЕС персонал відділу контролю металів спільно із залученими фахівцями таких організацій, як ВТК ВНМКіД ВП «Атомремонтсервіс», СКМ ВП ЮУАЕС, ТОВ «Експертно-технічний центр «Енергоресурс» у повному обсязі здійснив періодичний (експлуатаційний) контроль стану металу, контроль якості ремонтних робіт на обладнанні та трубопроводах реакторного та турбінного від­ділень. В цілому від ВКМ брали участь 70 спеціалістів, які займались організацією та керівництвом роботами з контролю стану металу, виконанням контролю стану металу  та лабораторних випробувань контрольних зразків при атестації зварників і технології зварювання, оформленням звітної документації, інженерно-технічним забезпеченням діяльності відділу контролю металів.

Одночасно із виконанням пері­одичного контролю згідно із «Типовою програмою періодичного контролю стану основного металу, зварних з’єднань і наплавлень обладнання і трубопроводів атомних електростанцій з реакторами ВВЕР-1000 (ТППК-13)», у реакторному і турбінному відділеннях виконаний додатковий контроль стану металу, обумовлений технічними рішеннями, вказівками, розпоря­дженнями і інформаційними листами,  як важливі для  забезпечення проведення продовження терміну експлуатації, технічного опосвідчення і виконання контролю металу після ремонту.

У ході ремонтної кампанії персоналом відділу контролю металів виконано контроль якості робіт із реконструкції,  модернізації обладнання та трубопроводів реакторного, турбінного відділень першого енергоблока, в цій роботі брали участь працівники ВП «Атомремонтсервіс», колективного виробничого підприємства «Монтажне управління № 13 «Електроюгозападмонтаж» і ПП «МІРСБАКС».

За словами начальника відділу контролю металів Дмитра Шматька, успішному вирішенню поставлених у ході ремонтної кампанії завдань сприяла належна органі­зація роботи персоналу протягом кожної доби. Комплекс заходів з контролю стану металу здійснювався під безпосереднім контролем заступника начальника відділу контролю металів Степана Лешкевича,  начальників лабораторій Юрія Демчука, Ігоря Тимощука, Володимира Вербіцького,  Олександра Сахнюка,  керівників змін Романа Циплакова, Миколи Павлова, Андрія Кінаха, Олексія Юзефовича, Олександра Тимощука, Андрія Музиченка, Володимира Кібця, Василя Бурлака, Олександра Квятковського,  Віталія Сидорука, Ігоря Оноприюка, Олександра Козака.

На знімку: начальник відділу контролю металів Д. Шматько, заступник начальника С. Лешкевич, начальники лабораторій В. Вербі­цький та  І. Тимощук.

Фото Олександра Шустерука