Співпрацюємо з міжнародними інституціями

Розширення і зміцнення співробітництва з провідними зарубіж­ними компаніями, міжнародними організаціями, розвиток і зміцнення офіційних, науково-технічних і комерційних зв’язків для забезпечення надійної і безпечної експлуатації Хмельницької АЕС, обмін досвідом, підвищення міжнародного іміджу ХАЕС і ядерної галузі України - обов’язкова складова міжнародної діяльності підприємства.

В минулому році в рамках спів­робітництва з міжнародними органі­за­ціями Хмельницьку АЕС відвідало сорок шість іноземних делегацій. 138 зарубіжних спеціалістів брали участь у семінарах та засі­даннях спільних робочих груп з реалізації проектів технічної допомоги Європей­ської Комісії у сфері ядерної безпеки, виконували шеф-нагляд та сервісне обслу­говування обладнання.

Мета візитів зарубіжних делегацій на Хмельницьку АЕС - озна­йомлення із підприємством та його виробничою діяльністю, питання співробітництва у сфері інвестицій в електроенергетику, реалізація програм технічної допомоги АЕС України на майданчику ВП ХАЕС, фізичний захист, облік та контроль ядерних матеріалів, впровадження заходів з підвищення безпеки тощо.

З найрезонансніших візитів на Хмельницьку АЕС у 2016 році були: ознайомлювальний візит на Хмельницьку АЕС заступника міністра енергетики США Девіда Молера та представників посольства США в Україні, візит посла Канади в Україні Романа Ващука, представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, візит команди експертів Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США та ін.

Питання добудови третього та четвертого енергоблоків, впрова­дження проекту «Енергетичний міст «Україна - Європейський Союз», дослідна експлуатація режиму добового регулювання потужності на другому енергоблоці Хмельницької АЕС, впровадження заходів з підвищення безпеки - найпопулярніші теми спілкування з іноземними делегаціями.

Особливе значення у міжнародному співробітництві займають питання контролю, спрямовані на впровадження заходів щодо безпечної експлуатації Хмельницької АЕС. Серед найголовніших нап­рям­ків є співпраця з Міжнародною агенцією з атомної енергії (МАГАТЕ­) - проведення планових перевірок з контролю ядерного матеріалу, підготовки та участі у проведенні місій (OSART, PROSPER, ASSET та ін.), участі у семінарах та технічних нарадах, під час яких експерти атомної галузі мають можливість, спільно з провідними спеціалістами МАГАТЕ та представниками європейських експлуатуючих орга­ні­зацій обмінятися інформацією та обговорити актуальні питання ядерної галузі.

У рамках програми гарантій у 2016 році, персоналом МАГАТЕ, який здійснював діяльність з обліку та контролю ядерних­ матеріалів, на Хмельницькій АЕС було проведено дві планові інспекції. Основні завдання проведення ін­спекцій включали перевірку документів з обліку та контролю ядерних матеріалів, перевірку ядерного палива в активній зоні реактора, свіжого ядерного палива, вибіркові виміри ядерних мате­рі­алів у тепловиділяючих збірках, перевір­ку відпрацьованих тепловиділяючих збірок в басейні витримки, фізичну інвентаризацію ядерних матеріалів, перевірку і зняття печаток МАГАТЕ.

Важливим моментом у спів­­пра­ці­ із міжнародною енергетичною спільнотою є зворотний звязок. Спеціалісти Хмельницької АЕС постійно беруть участь в регіональних проектах МАГАТЕ. Досвід і резуль­та­ти, отримані фахівцями ВП ХАЕС під час участі у заходах МАГАТЕ, застосовуються ними для вирішення поточних технічних питань екс­плуатації АЕС.

Для досягнення результату, а саме для підвищення безпеки і надій­ності діючих атомних станцій в усьому світі, в 1989 році була заснована Всесвітня асоціація органі­зацій, що експлуатують АЕС (World Association of Nuclear Operators), для якої найважливішим фактором є інформаційний обмін. Організація надає можливість усім його членам, враховуючи у своїй практиці досвід інших АЕС, досягати високих результатів і максимального підвищення надійності експлуатації своїх АЕС.

У 2016 році Хмельницька АЕС продовжувала активно співпрацювати з ВАО АЕС за програмами досвіду експлуатації, партнерських перевірок, семінарів, місій технічної підтримки, виробничих показників роботи та молодіжного руху. Двоє спеціалістів Хмельницької АЕС брали участь у партнерських перевірках на інших АЕС у якості експертів.

Протягом року на Хмельницькій АЕС було проведено три місії тех­нічної підтримки ВАО АЕС: методологія дистанційного навчання, підготовка та проведення ремонтних робіт, робота персоналу та людський фактор, інструменти щодо запобігання помилок персоналу.

Загалом, згідно з програмою співробітництва з ВАО АЕС-МЦ та ДП «НАЕК «Енергоатом» спеціалісти Хмельницької АЕС взяли участь у 36 заходах: 35 спеціалістів у заходах за кордоном та 85 - на майданчику ВП ХАЕС.

Міжнародна дія­ль­ність Хмельницької АЕС спрямована на відпо­відність рівня безпеки Хмельницької АЕС між­народним стандартам, прагнення вдосконалити експлуатаційну безпеку на рівні найкращих світових практик.

Інформцентр ХАЕС

Фото з архіву редакції