Стан ядерної безпеки відповідає вимогам безпечної експлуатації

На Хмельницькій АЕС завершила роботу внутрішня комісія з перевірки стану ядерної безпеки та виконання вимог безпеки під час поводження з ядерним паливом. Така перевірка на АЕС відбувається щорічно. У складі комісії - головний інженер, головний інспектор, заступник генерального директора з якості і управління, заступники головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки, експлуатації АЕС, технології та інжинірингу.

Здійснено перевірку документації, технічного стану реакторної установки і систем важливих для безпеки, організацію безпечної експлуатації систем і елементів реакторної установки (РУ), експлуатацію електротехнічного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, засобів і систем автоматизованого управління АЕС, водопідготовку та водно-хімічний режим, забезпечення безпеки при зберіганні та транспортуванні ядерного палива, забезпечення радіаційної безпеки, виконання заходів АЕС щодо підвищення безпеки, модернізації, реконструкції та управління старінням обладнання і систем РУ, важливих для безпеки. Перевірили також виконання вимог підбору, професійної підготовки та підтримання кваліфікації персоналу, який забезпечує ядерну безпеку на Хмельницькій АЕС.

Після завершення перевірки, комісія розробила відповідний акт. У висновках зазначено, що експлуатація енергоблоків № 1, № 2 ВП ХАЕС ведеться відповідно  з вимогами «Правил ядерної безпеки РУ атомних станції з реакторами з водою під тиском», Ліцензій та окремих дозволів Держатомрегулювання України, виробничої документації ВП ХАЕС.

Перевірка стану ядерної безпеки у ВП ХАЕС показала достатній рівень забезпечення безпеки, роботи з персоналом та документацією при веденні технологічних процесів. Ґрунтуючись на результатах перевірки, комісія вважає, що поточний стан ядерної безпеки у ВП ХАЕС прийнятний для продовження подальшої експлуатації.