Сучасне обладнання – складова надійної і безвідмовної роботи

Кожен енергоблок АЕС обладнується автоматизованою системою контролю і управління у вигляді сукупності інформаційних та керуючих систем, які спільно із системами безпеки, технологічними системами нормальної експлуатації, компонентами цих систем (технологічним устаткуванням) та за участі оперативного персоналу реалізують функції контролю та управління, передбачені «Загальними положеннями безпеки атомних станцій».

           У рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки АЕС України» в період планового ремонту на енергоблоці №2 ВП ХАЕС буде виконано значний етап модернізації систем контролю та управління нормальної експлуатації, важливих для безпеки турбінного (СНЕ ВБ ТВ)  та реакторного відділення (СНЕ ВБ РВ).

Проектами технічного переоснащення СНЕ ВБ ТВ та СНЕ ВБ РВ, які розроблені  Київським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом «Енергопроект», передбачено встановлення  програмно-технічних комплексів контрольно-вимірювальних приладів (ПТК КВП СНЕ ВБ ТВ та ПТК КВП СНЕ ВБ РВ) розробки ПрАТ «СНВО «Імпульс» замість технічних засобів прийому, перетворення і розмноження сигналів різноманітних датчиків вимірювання  технологічних параметрів, які задіяні у формуванні алгоритмів технологічних захистів, блокувань, сигналізації, автоматичного регулювання та дистанційного управління, включно із засобами їх електроживлення.

Основною метою модернізації є підвищення показників надійності, працездатності і безвідмовності, а також створення умов, що перешкоджають порушенням нормальної експлуатації енергоблока №2. Модернізація обладнання приведе у відповідність СКУ енергоблока та їх елементів до діючих в Україні норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а застосування нових технічних засобів, надійної, сучасної елементної бази і конструктивних рішень виключить невиконання і помилкове виконання функцій, важливих для безпеки.

Спробую конкретизувати. Існуюче  обладнання системи контролю і управління (СКУ) енергоблока представляє собою аналогове електронне обладнання, яке, на жаль, з часом морально застаріває, а нове - це сучасні цифрові програмно-технічні комплекси.  Сьогодні визначені  значно жорсткіші вимоги до інформаційних і керуючих систем для забезпечення безпеки і надійності їх функціонування, насамперед, щодо застосування вбудованих засобів безперервного автоматичного контролю і діагностування.

 Шафи програмно-технічного комплексу (ПТК) систем нормальної експлуатації реакторного та турбінного відділень виготовлені давнім та надійним партнером Хмельницької АЕС – сєверодонецьким ПрАТ «СНВО «Імпульс».  Устаткування забезпечене вбудованою постійною внутрішньою діагностикою. Іншими словами, незабаром на енергоблоці №2 розпочнуть працювати сучасні комп'ютери. Вони прийдуть на заміну обладнанню, ресурс якого закінчується, тим самим підвищать надійність експлуатації блокового обладнання та зменшать кількість несправностей.

Зараз персонал ЦТАВ спільно із фахівцями інших підрозділів і служб Хмельницької АЕС проводить кропіткий процес підготовки до реалізації проекту даної модернізації. Обладнання, яке планується змонтувати під час модернізації, вже отримане, і йому проведено вхідний контроль.

ПТК відповідають нормативним вимогам України, в тому числі щодо  забезпечення надійності, дотримання принципу одиничної відмови, резервування, незалежності, контролю доступу до обладнання.

                                                                                                          Михайло Біліковецький,

                                                                               заступник начальника ЦТАВ з ремонту