Технічне обслуговування і ремонт

Важливу роль у забезпеченні безпеки ХАЕС і можливості якісного надання послуг споживачеві відіграє прийнята на ХАЕС система технічного обслуговування і ремонту.

ТОіР (технічне обслуговування і ремонт) входить в систему організаційно-технічних заходів щодо забезпечення підтримки у працездатному стані систем та обладнання АЕС.

Для якісного та безпечного виконання завдання з підтримання працездатності обладнання ХАЕС і відновлення його ресурсу як основний застосовується регламентований плановий ремонт.

Забезпечує якісну роботу системи технічного обслуговування і ремонту, яка складається з спеціалізованих підрозділів, ремонтна служба.

Планова організація проведення технічного обслуговування та ремонту на ХАЕС, підготовлений і такий, що постійно навчається склад фахівців, вдосконалення ремонтних процесів, застосування прогресивних методів ремонту, удосконалення оснащення та інструменту, до­зволяє ремонтній службі якісно і в регламентні терміни виконувати ремонт систем і устаткування, скорочувати тривалість запланованого ППР.

У період проведення ремонтної кампанії 2016 року на Хмельницькій АЕС заплановано проведення двох середніх планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків:

• енергоблок №1 - з 04.07 по  04.09, тривалі­стю 63 доби;

• енергоблок №2 - з 11.10 по 01.12, тривалістю 52 доби.

Основні роботи, які належить виконати у пері­од проведення ППР-2016:

• регламентні роботи на основному і допоміжному обладнанні енергоблоків;

• ремонт каналів систем безпеки;

• виконання комплексу робіт з паливом;

• виконання технічного опосвідчення обладнання та трубопроводів;

• підготовка і проведення контролю стану металу обладнання та трубопроводів;

• продовження ресурсу обладнання.

Також на двох енергоблоках заплановані роботи з великогабаритними імітаторами контейнера HI-TRAC компанії «Holtec International» в частині реалізації «Плану заходів для впровадження технології компанії «Holtec International» на енергоблоках ХАЕС, РАЕС і ЮУАЕС».

В рамках виконання робіт з продовження ресурсу енергоблока №1 відбуватимуться роботи з оцінки технічного стану обладнання на одному з каналів системи безпеки.

Ремонтні роботи у 2016 році плануються до виконання власними силами - в обсязі 89%, із залученням відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» - 7%, залученням підрядних органі­зацій - 4%.

 Ігор Гришанков,

заступник начальника відділу планування

та проведення ремонту