Тенденцiя поступу

На Хмельницькій АЕС відбулася нарада з питань продовження терміну експлуатації першого енергоблока, у якій взяли участь президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, керівники відокремлених підрозділів енергокомпанії, генеральний директор ВП «Хмельницька АЕС» Микола Пана­щенко, його заступники, помічники, керівники служб та відділів.

У вступному слові Юрій Недашковський коротко окреслив нинішню ситуацію, в якій доводиться працювати енергокомпанії. За його словами, багато проблем виникає через незбалансований тариф за відпущену електроенергію та нестабільне постачання від теплової генерації. У таких умовах атомникам доведеться розраховувати на додаткові джерела фінансування із залученням кредитних коштів. Юрій Олександрович закликав колег знаходити внутрішні резерви для оптимізації роботи у такому важливому напрямку, як продовження терміну експлуатації вітчизняних енергоблоків, зокрема, і першого на Хмельницькій АЕС.

Під час наради із розповіддю про поточний стан справ виступив генеральний директор Хме­льницької АЕС Микола Панащенко. Він зупинився на ході виконання робіт, протокольних доручень, а також прокоментував ситуацію із закупівлею обладнання та стан фінансування основних заходів. Микола Сергійович, зокрема, сказав, що у березні із Держатомрегулювання України була узгоджена програма підготовки енергоблока №1 Хмельницької АЕС до експлуатації у понадпроектний термін. Одним з пунктів програми є реалізація низки заходів на енергоблоці №1 та загальностанційних об’єктах ВП ХАЕС. На сьогоднішній день залишаються невиконаними 52 заходи. Згідно із  узгодженою ДІЯРУ програмою продовження проектного терміну експлуатації енерго­блока №1, до продовження необ­хідно виконати 38 заходів у повному обсязі і 7 у частковому. Великий обсяг робіт потрібно виконати під час ремонтної кампанії 2018 року.

Микола Сергі­йо­вич також торкнувся питань фінансування. Він озвучив суми коштів, які заявлені на 2018 і 2019 роки,  а це 228 млн грн та 166 млн грн відповідно. За його словами, вони є умовними, бо формувалися у 2016 році у ході розробки середньострокової інвестиційної програми. Після проведення до­даткового маркетингового аналізу ринку дані суми будуть уточнені при формуванні інвестиційних програм на 2018 і 2019 рік відповідно. Генеральний директор наголосив, що реалізація заходів К(з)ПБ у 2018 і 2019 роках залежить від своєчасного проведення кредитних торгів на закупівлю основного обладнання­.

Микола Панащенко озвучив стан реалізації так званих «постфукусімських» заходів, виконання яких знаходиться на особливому контролі Держатомрегулювання України. На сьогоднішній день у повному обсязі виконано тільки 2 заходи із 15 запланованих. Більшу частину заходів заплановано виконати під час планово-попереджувальних ремонтів у 2017-2018 роках. Їх своєчасна реалізація буде залежати від проведення кредитних торгів, бо чотири «постфукусімські» заходи реалізуються за кредитні кошти.

У доповіді Миколи Сергійовича було проаналізовано хід втілення у життя низки інших заходів, які вдалося повністю реалізувати у 2016 році. Це, зокрема, продовження терміну експлуатації обладнання радіаційного контролю,  підземних трубопроводів технічної води систем VC. VB.VV. За результатами експертизи доопрацьовуються матеріали ще по двох таких  заходах, як продовження терміну екс­плуатації будівель і споруд енергоблока №1, що містять системи важливі для безпеки, а також  трубопроводів технічної води системи відповідальних споживачів групи А (VF).

Для учасників наради було також прокоментовано реалізацію низки заходів, які потрібно виконати цьогоріч. Їх заплановано 12. Вже ведуться роботи із розробки матеріалів та виконання кваліфікації елементів енергоблока, забезпечення сейсмостійкості систем і будівельних конструкцій першого та другого енергоблоків тощо.

Під час обговорення оптимальних рішень із реалізації Комплесно­ї (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій своє бачення висловили заступник гене­ра­л­ьного директора Хме­ль­ни­цької АЕС з економі­ки і фінан­сів Альвіна Шестак, голов­ний інженер Віктор Макєєв, заступ­ник головного інженера з технології та інжинірингу Олег Хатьом­кін, представники енергокомпанії.

Підбиваючи підсумки ро­бо­ти наради, президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський відзначив позитивну тенденцію у вирішенні багатьох нагальних питань, від яких буде залежати продовження термі­ну експлуатації першого енерго­бло­ка Хмельницької АЕС у 2018 році.

Олександр Шустерук

Фото автора