Наука безпечної організації праці

три десятиліття  в ім’я збереження здоров’я працівників електростанції 

Охорона праці в числі пріоритетів діяльності колективу Хмельницької АЕС. Про високий фаховий рівень працівників служби відділу охорони праці, а відтак і здобутки колективу у цій царині свідчать висновки численних комісій, зокрема й аудиторів Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці. Вже кілька разів поспіль колектив ВП ХАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» на першій позиції у щорічному обласному огляді–конкурсі на кращу організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві серед підприємств із середньою обліковою чисельністю понад тисячу осіб. І у сфері ядерної енергетики України Хмельницька АЕС утримується серед лідерів безпечної роботи.

У відділі охорони праці ХАЕС трудиться 16 фахівців, основним напрямком діяльності яких є реалізація конституційних прав громадян на охорону  життя та здоров’я у процесі трудової діяльності. Цей напрямок потребує постійного удосконалення системи управління, створення безпечних умов роботи для всього персоналу.

На електростанції до охорони праці особливе ставлення, адже за суттю виробництво технологічно складне і пов’язане з певними ризиками. Відтак від кожного працівника вимагається належне ставлення до виконання посадових інструкцій, до норм і правил радіаці­йної, протипожежної безпеки, складових охорони праці.

- Вимоги з охорони праці об’ємні, продиктовані життям і вивірені подекуди печальним досвідом, - розповідає начальник відділу Сергій Романко, - вони відображені у різноманітних правилах, стандартах, нормах, поло­женнях та численних інструкціях. Вся база документації досту­пна для ознайомлення і вивчення оперативним та ремонтним персоналом електростанції, за її поповненням і змінами здійснюється ретельний контроль інспекторів відділу охорони праці.  Фахові екзамени різної складності, під час яких кожен повинен продемонструвати знання та практичні навички з охорони пра­ці,­­ мають велику ефективність. Лише за умови­ їх успішної здачі спеці­аліст одержує право на виконання профе­сій­них обов’язків. У діяльності відділу важливе місце посідає проведення інструктажів. Трудова біографія кожного нового­ працівника на ХАЕС розпочинається із зустрічі з представниками відділу, які проводять вхідний інструктаж. За такою ж схемою розпочинає свою роботу персонал підрядних організацій, який залучається для проведення планово-попереджувальних та інших ремонтів, а також студенти вузів, які проходять виробничу практику. Цей процес у відділі зазнав певних змін, і тепер вхідний інструктаж не нагадує звичайну лекцію, адже супрово­джується переглядом пізнавального документального фільму.

На ХАЕС весь комплекс заходів з охорони праці включено у загальностанційний наказ №1. Щоденно інженери-інспектори відділу охорони праці здійснюють обходи робочих місць, паралельно перевірки  здій­снюють цехові комісії. Ведеться  також роз’яснювальна робота на предмет того, до яких наслідків можуть привести грубі порушення вимог охорони праці. До порушників, які недбало ставляться до своїх обов’язків, застосовуються такі види впливу, як вилучення талонів індивідуальної відповідальності, проведення позачергових інструктажів або перевірок знань і таке інше.

- Нещодавно Хмельницьку АЕС визнано кращою у сфері культури безпеки вітчизняної галузі, - продовжує  розповідь Сергій Романко. - Це прекрасне досягнення. Поняття культури безпеки, культури виробництва останнім часом стали нормою у виробничих процесах на нашій електростанції. Вони не залишились непоміченими  представниками вітчизняних та міжнародних організацій, які підтверджують, що дотримання вимог з охорони праці – шлях до  безпечного життя.

За словами заступника начальника відділу охорони праці Петра Ваника, на ХАЕС діє система управління охороною праці. Управління охороною праці є складовою частиною системи управління якістю і реалізується шляхом прийняття керівних рішень на основі заходів та інформації про стан охорони праці, одержаної в результаті контролю стану охорони праці на об’єкті управління. Організаційно-методичну роботу щодо функціонування Системи управління охороною праці здійснює служба охорони праці.  Однією із форм пропаганди культури виробництва на нашій електростанції є навчання персоналу безпечному проведенню робіт. Відповідно до «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань» всі працівники ВП ХАЕС перед початком виробничої діяльності і періодично в процесі роботи за основними та суміжними спеці­альностями, а також за спеціальностями на заміщення посад, проходять професійну підготовку, навчання, перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим в разі нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії, відповідно до вимог положень, посадових інструкцій чи кваліфікаційних характеристик. Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Спільна праця інспекторів відділу охорони праці з інструкторами навчально тренувального центру дає свій результат під час ремонтної компанії. Однією із форм пропаганди культури виробництва на електростанції є  проведення Днів охорони праці, під час яких перевіряється відповідність умов праці прийнятим нормативним документам безпосередньо на робочих місцях у структурних підрозділах. Це суттєво покращує виробничі процеси, спонукає до самодисципліни персоналу.  У цьому напрямку  до пропаганди належного ставлення до основ охорони праці ми залучаємо місцеві ЗМІ, які не тільки інформують про важливі заходи, а й висвітлюють хід їх реалізації.

Колектив відділу охорони праці Хмельницької АЕС наблизився до чергового ювілею. Тут пам’ятають, що під час заснування підрозділу у 1982 році він мав дещо іншу назву – відділ охорони праці і технічної безпеки. Його працівникам окрім специфічних функцій довелось займатись питаннями експлуатації та радіаційної безпеки. Першим очолив відділ Віктор Копилов, заступн­иком був Віктор Бордачов. У штаті перебували чергові дозиметристи, саме вони тоді й зафіксували так званий «нульовий» гамма-фон, який став визначальним  в оцінці впливу ХАЕС на довкілля. Працівники відділу також здійснювали контроль­ за дотри­манням норм і правил з охорони праці та техніки безпеки під час вико­нання будівельних і монтажних робіт.

На заслужений відпочинок вже пішли колишні працівники відді­лу Віктор Копилов, Юрій Головачов, Юрій Харитонов, які обіймали у різний час посади начальників, а також  фахівці Валерій Копилов, Тамара Болотова, Віра Сергєєва.

Сьогодні відділ охорони праці об’єднує професіоналів, які знаються на різних напрямках забезпечення безпечних умов праці на виробництві. Авторитетом користуються   інспектори Сергій Пекарський, Олена Хайрудінова, Володимир Мельничук, Равіля Романко, Віра Мазур, Володимер Уфімцев, Леонід Богомолов, начальник промислово-санітарної лабораторії Галина Шуганцева, інженер-лаборан­т Олена Прокопенко, лаборанти Тетяна Гончар, Валентина Петрук, санітарний лікар В’ячеслав Єнін, технік відділу Олена Новік. 

Під час спілкування з начальником відділу охорони праці Сергієм Романком вкотре переконуєшся, що досягнення будь-якого підрозділу залежать насамперед від психологічної атмосфери у колективі. Коли вона доброзичлива, вимоглива і стабільна, то вдається досягати гарних виробничих успіхів у різних напрямках діяльності. Не винятком є і відділ охорони праці, працівники якого належно ставляться до виконання свої професійних обов’язків.

Поруч із Сергієм Івановичем ефективно працюють як старші за віком спеціалісти, так і молодь. Колектив об’єднує не тільки відповідальне ставлення до виконання своїх професійних обов’язків, а й прихильність до змістовного відпочинку.

НЕЗВІДАНИМИ ШЛЯХАМИ

Сергія Романка на електростанції знають як «моремана». Він є членом чималої когорти тих працівників станції, хто частинку свого життя присвятив службі на флоті. Там отримав офіцерське звання капітана третього рангу. І флотський дух панує в його душі та роботі. Колеги та знайомі Сергія Івановича знають його як прихильника туристичних подорожей. Кому хоч раз доводилось бути разом з Сергієм Івановичем на відпочинку, знає про його кухарський талант. Надовго запам’ятається смак рибної юшки, плову, шашликів, приготовлених за його особливими рецептами.

Вправно почувається Сергій Романко за тенісним столом, бо ж першорозрядник у цій дисципліні і неодноразово доводив суперникам, що може засмутити  поразками.

АРОМАТНЕ СЛОВО «МЕД»

Про захоплення Петра Ваника давно відомо всій окрузі. У його родині практично ніхто не займався бджолами, тому довелось все розпочинати, як мовиться, з «нуля». Прагнення до вдосконалення допомогло Петру Михайловичу вийти на рівень досвідчених пасічників. Його бджоли не тільки виробляють багато цінних біологічних продуктів, а й допомагають багатьом господарям у Старому Кривині та навколишніх селах збирати гарні врожаї таких культур, як гречка, ріпак. Щедрість садків також залежить від натхненної праці крилатих трудівниць.

Не всі уявляють, як мед пов’язаний із риболовлею. Але саме цей продукт у поєднанні із певними харчовими компонентами допомагає Петру Ванику ловити карасів, коропів. У відділі охорони праці він має однодумців, які також полюбляють вільний час проводити з вудкою біля водойми, - Сергія Романка та Володимира Мельничука.

ВЕЛОСИПЕД - ТРАНСПОРТ  ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Як відомо, на велосипеді можна долати чималі дистанції. Старший інспектор відділу охорони праці Леонід Богомолов зумів на цьому виді транспорту дістатись за досить короткий час до Криму. За його словами, переваги велосипеда перед автомобілем чи потягом у тому, що є можливість милуватись краєвидами, відчувати запах лісових та польових квітів і спостерігати багато цікавого. А хіба не є перевагою той факт, що велосипед не забруднює довкілля?

Леонід Олексійович вільний час присвячує ще одному захопленню – виготовленню скульптур з дерева. З-під його рук вийшла галерея казкових персонажів. Частину їх майстер передавав у дитячі будинки, будинки-інтернати та дитячі лікарні області.

У решти працівників відділу також маса захоплень і пріоритетів під час дозвілля. Адже, хто вміє працювати – вміє і відпочивати.

Олександр Шустерук

Фото Валерія Валуєва