Тут готують майбутнiх атомникiв

Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) входить до числа провідних навчально-наукових комплексів України. Згідно з Наказом Президента України № 591 від 07.08.2001 року університету присвоєно статус Національного вищого навчального закладу, що стало визнанням міжнародного авторитету, високого рівня методичної та наукової роботи, відповідної якості підготовки спеціалістів для народного господарства України.

Кафедра атомних електростанцій, що входить до складу Інституту енергетики та інтегрованих систем управління ОНПУ, здійснює підготовку спеціалістів для атомної енергетики з 1964 року. Сьогодні кафедра АЕС в числі провідних у підготовці фахівців атомної енергетики України. Розвиток наукової, навчально-методичної та технічної бази є гідним продовженням видатних традицій кафедри. З інформацією про кафедру ви можете ознайомитись, завітавши на сайт http://pei.opu.ua/chairs/npp/kafedra.

Серед вихованців кафедри: Міністр енергетики І.В. Плачков, Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Ю.О. Недашковський, Віце-президент ДП «НАЕК «Енергоатом» В.М. Пишний, Генеральний інспектор компанії Д.В. Білей. Наразі три з чотирьох АЕС України очолюють випускники кафедри – В.О. Тищенко (ВП «Запорізька АЕС»), П.Я. Павлишин (ВП «Рівненська АЕС»), В.А. Лісніченко (ВП «Південно-Українська» АЕС), а також – провідні спеціалісти, які працюють на всіх АЕС України.

Навчальний процес на кафедрі АЕС здійснюється за підготовкою бакалаврів, спеці­алістів та магістрів за спеці­альністю «Атомна енергетика». На кафедрі діє: аспірантура, докторантура,  курси підвищення кваліфікації для фа­хівців АЕС. Також співробіт- ники станцій можуть отримати без відриву від виробництва, як першу вищу освіту за спеціальністю «Атомна енергетика», так і диплом за цією спеціальністю у результаті навчання за програмою другої вищої освіти, а також перепідготовки. Враховуючи інтереси слухачів, їх кваліфікацію за спорідненими спеціальностями (теплоенергетика, механіка, електрика), викладачами кафедри АЕС розроблені та впроваджуються програми індивідуальної підготовки фа­хівців.

Навчальний процес здійснюють 17 викладачів: 7 професорів, 4 доценти, 5 старших викладачів, 1 асистент. Базова освіта всіх викладачів на 100 відсотків  відповідає профі­лю дисциплін, які вони викладають.

Кафедра залучає до навчального процесу висококваліфікованих спеціалістів атомної енергетики через роботу на філіях кафедри на АЕС та в державних екзаменаційних комісі­ях при захисті дипломних проектів.

Крім того, завдяки спонсорській допомозі з боку кері­вництва АЕС України та провідних підприємств енергетичної галузі (НВП «АтомКомплексПрилад») за останні роки посилена лабораторна база кафедри АЕС ОНПУ, в результаті чого створені умови, що дозволяють готувати майбутніх фахівців ЯЕК на сучасному рівні.

Наразі, розширилися мож­­ливості з  підготовки фахівців на кафедрі АЕС ОНПУ. Кафедра АЕС отримала дозвіл Міністерства освіти і науки України на підготовку спеціальності «Атомна енергетика», яка включає підготовку для експлуатації, монтажу та ремонту обладнання АЕС, та в рамках цієї спеці­альності у 2016 році буде проведений набір ще на дві нові спеціалізації: «Радіаційний контроль і моніторинг на АЕС» та «Фізична ядерна безпека» (проектування, експлуатація та системний аналіз ефективності, безпеки та надійності систем фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, а також систем АЕС). Для нових спеціалізацій, у плідній співпраці з фахівцями ДП «НАЕК «Енергоатом», розроблено навчальні програми, що відображають останні досягнення атомної науки і техні­ки та вимоги з боку європейських освітніх програм. Майбутні спеціалісти займуть гідне місце на АЕС та інших підприємствах ядерної галузі України.

Слід зазначити, що правила прийому в цьому році дещо відрізняються від попередніх. В заявах абітурієнтів має вказуватися саме вибрана спеці­алізація. Перехід з однієї спеці­алізації на іншу буде здійснюватися тільки через зміну у Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО), тобто буде обмежений. Тому дуже важливим є установлення відповідного рейтингу в заявах.

Бажаємо успіху при зовнішньому незалежному оцінюванні та запрошуємо вас, шановні абітурієнти, до вступу на кафедру АЕС Одеського національного політехнічного уні­верситету.

Володимир  Кравченко,

завідувач кафедри

АЕС ОНПУ