У фазі підготовчих заходів з продовження терміну експлуатації першого енергоблока

Спеціалісти  служби надійності, ресурсу і продовження експлуатації  Хмельницької АЕС, якою керує Євгеній Мелешко, беруть участь у  реалізації низки заходів з продовження строку експлуатації (ПСЕ) першого енергоблока. Вони, зокрема,  здійснюють методичне керівництво і координацію дій у підрозділах електростанції щодо продовження терміну експлуатації. Служба складається з двох відділів – управління наді­йністю і ресурсом та управління старінням устаткування і продовженням термінів експлуатації енергоблоків. Наразі основна діяльність праці­вників підрозділу спрямована на роботу за «Програмою підготовки енергоблока №1 ВП Хмельницька АЕС до експлуатації у понадпроектний термін», контроль дотримання стро­ків реалізації заходів, які впливають на ПСЕ енергоблока. Вже пого­джений ДІЯРУ План ліцензування першого енерго­блока Хмельницької АЕС для продовження експлуатації у понад­проектний термін, Рішення про здій­снення заходів з продовження терміну експлуатації енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС» та вищевказана Програма, ведуться роботи з виконання переоцінки безпеки. Все відбувається згідно із затвердженими графіками.

Важливими були роботи з оцінки технічного стану і визначення можливості ПСЕ елементів енергоблока №1, зокрема: кабельних конструкцій енергоблока №1 і проведення розрахунків їх сейсмостійкості при землетрусі 7 балів за шкалою MSK-64; кабельних ліній, кабельної продукції (в лабораторних умовах і за місцем установки); будівель і споруд; турбоустановки; трубопроводів системи водопостачання відпові­дальних споживачів групи А; обладнання радіаційного контролю; силових трансформаторів та секцій власних потреб.

Наразі виконуються роботи з обстеження технічного стану АПС ППА енергоблока №1 з метою ПСЕ. Крім того, здійснювалися роботи із кваліфікації обладнання енергоблоків ХАЕС на вплив жорстких умов навколишнього середовища, а також сейсмічні впливи.

Згідно з вимогами нормативної документації, ведеться доопрацювання основних документів, що визначають планові терміни завершення виконання робіт по ПСЕ енергоблока №1 (уточнення термінів та заходів для ПСЕ): програма підготовки енергоблока до експлуатації у понадпроектний термін; план ліцензування енерго­блока  для продовження експлуатації у понад­проектний термін.

Ми поцікавились у заступника начальника служби надійності, ресурсу і продовження експлуатації Олександра Мельника на який досвід спирається наша держава у своїх прагненнях зберегти енергетичний потенціал?

- Продовження термінів експлуатації АЕС України здійснюється за результатами проведення періодичної переоцінки безпеки згідно з вимогами таких нормативних документів, - розповідає Олександр Олександрович, - як  «Загальні положення безпеки атомних електро­станцій», «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний термін за результатами проведення періодичної переоцінки безпеки». Процес продовження терміну може здійснюватися за одним із двох варіантів: проведення необхідних для цього організаційно-технічних заходів протягом усього проектного періоду експлуатації, або ж при зупинці енергоблока після його завершення з подальшим відновленням експлуатації. Тут першорядним завданням залишається  забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків у понадпроектний період на рівні національних норм і стандартів, а також міжнародних рекомендацій. У цій царині ми вже маємо певний досвід. Настала пора набутий досвід втілити на першому енергоблоці електро­станції. Нагадаємо, що продовження терміну експлуатації енергоблока №1 виконується за другим варі­антом. Важливим аспектом є виконання робіт з поточного ресурсу обладнання ТМУ, ЕТУ, ІКС власними силами ХАЕС: роботи з обстеження технічного стану та продовження експлуатації корпусів трубопровідної арматури, нерозбірних зворотних клапанів. З метою своєчасного виконання робіт з ПСЕ у 2018 році значний обсяг з поточного ресурсу був перенесений на 2017 рік.     

- Продовження терміну експлуатації першого енергоблока перебуває під контролем різних вітчизняних та міжнародних структур. Регулярними є наради за участю Ю.О. Недашковського та керівництва ДП «НАЕК«Енергоатом», керівництва Хмельницької АЕС. Крім того, проводяться щотижневі наради з ПСЕ енерго­блока №1 під головуванням ЗГІТІ Олега Хатьомкіна, на яких видаються відповідні доручення підрозділам. 

- Для нас важливо, що ми не відстаємо від намічених графіків, - вступає у розмову начальник лабораторії служби надійності, ресурсу і продовження експлуатації Віктор Гусак, - для цього спеці­алістами нашого підрозділу проведена переддоговірна діяльність, укладені договори та виконується оцінка технічного стану і перепризначення терміну експлуатації: корпусу реактора, верхнього блока, внутрішньокорпусних пристроїв і опорних елементів реактора, посудин фільтрів, теплообмінного обладнання СВБ реакторного відділення; комплексу заходів з оцінки технічного стану та продовження/перепризначення строку служби трубопроводів турбінного відділення, хімічного та електричного цехів тощо.

На сьогоднішній день, для охоплення загального обсягу головних заходів для ПСЕ енергоблока залишилося укласти договори: на виконання вимірювань фактичної геометрії, обладнання 1-го контуру, перепризначення допустимих циклів навантаження, по яких проходять торги в електронній системі «prozzoro».

Важливим є ухвалення рішення  про експлуатацію енергоблока у понадпроект­ний термін, забезпечення експлуатації елементів і конструкцій у понадпроектний термін. Тут всі етапи узго­джуються з ДІЯРУ та профі­льним міністерством.

За оцінкою спеціалістів на першому енерго­блоці буде проведено майже безпрецедентний планово-попереджувальний ремонт. Начальник відділу управління старінням устаткування та продовженням термінів експлуатації енергоблоків Ігор Ямковий повідомив, що ППР на першому енерго­блоці розпочнеться у 2017 році  і буде тривати 96 діб з переходом на наступний рік. Наприкінці 2018 року розпочнеться другий етап терміном 211 діб. Всі намічені заходи у ході планово-попереджувального ремонту намічено закінчити у 2019 році. За ці періоди  планується провести капітальні ремонти  дизель-генераторів на першій, другій та третій комірках.  Згідно із затвердженою програмою, строк експлуатації першого енергоблока закінчується 13 грудня 2018 року. Служба надійності, ресурсу і продовження експлуатації тримає під контролем і координує всі процеси, які пов’язані із діяльністю інших підрозділів нашої електро­станції щодо експлуатації першого енергоблока у понадпроектний період. У ході підготовки важливих заходів високий професіоналізм демонструють начальники лабораторії Олександр Железняк, Костянтин Кривоконь, провідні інженери Світлана Хатьомкіна,  Олег Бєлоусов, Сергій Ященко, інженери Ірина Стіба, Віталій Самолюк, Ольга Смолій, Микола Степанюк, Світлана Ткач. Для спеціалістів служби важлива співпраця із спеці­алістами інших підрозділів електро­станції, які причетні до реалізації програми із продовження термінів експлуатації першого енергоблока. Начальник служби надійності, ресурсу і продовження експлуатації Євгеній Мелешко переконаний, що перший енергоблок згодом зробить свій важливий внесок у енергетичну стабільність нашої держави.

Олександр Шустерук

Фото автора