ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

У навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС відбулось спеціальне навчання керівників вищої ланки та персоналу підрозділів електростанції, яке проводилось на основі «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» за темою «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів, піднімальних пристроїв і відповідного обладнання». У його проведенні були задіяні спеціалісти ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці».

- Передумовою організації нав­чання на Хмельницькій АЕС, - розповідає начальник відділу нагляду в будівництві, на транспорті та зв'язку управління Держпраці у Хмельницькій області Валерій Закотянський, - стали зміни у законодавстві з охорони праці, зокрема, нові  «Правила з охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів, піднімальних пристроїв і від­повідного обладнання». Ми озна­йомили персонал електростанції з новаціями у згаданій тематиці і  провели іспити. Переконаний, що це має велике значення в процесі охорони праці, бо саме на Хмельницькій АЕС у ході виробничої ді­яльності багатьох підрозділів використовується різне вантажо­піднімальне обладнання. Його екс­плуатація повинна проходити згідно із чинним законодавством нашої держави. Загалом сьогодні відбувається багато змін у правовому полі України. Це зумовлено адаптацією нашого законодавства до європейських стандартів. Сам процес є позитивною тенденцією.

Під час підсумкової наради за участю керівників підрозділів електростанції та представників управління Держпраці було відзначено, що деякі інструктори навчально-тренувального центру та інших підрозділів Хмельницької АЕС мають всі дозвільні документи на право проведення навчання за темою «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів, піднімальних пристроїв і відповідного обладнання». За словами заступника головного інженера з підготовки персоналу Володимира Ісупова, зараз триває під­готовка до організації навчання з експлуатації посудин під тиском. Затверджено склад комісії з перевірки знань у цьому напрямку. Її члени пройшли спеціальне навчання у ДП «Головний навчально-методичн­ий центр Держпраці».

Олександр Шустерук

Фото автора