РАДИЛИСЬ ТА АНАЛІЗУВАЛИ

У навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС відбувся підсумковий семінар щодо поширення досвіду впровадження автоматизованої інформаційної системи підтримки оператора на всі атомні станції держави­.

За словами представника компанії Вестрон Костянтина Дорошенка, автоматизовану інформаційну систему підтримки оператора на основі алгоритмів симптомно-орієнтованих аварі­йних інструкцій (АІС СОАІ), яка знаходиться у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС, нещодавно введено в промислову експлуатацію. Впровадження такої системи на повномасштабному тренажері блочного щита управління (БЩУ) дозволить здійснювати підготовку персоналу швидше та ефективніше.

Даний проект реалізовано за участі представників Європейської комісії, експертів з проектів інформаційних систем компаній Вестрон і Westinghouse, провідних фахівців Енерго­атома та атомних електро­станцій України. Проект стартував на ХАЕС на початку 2013 року. Тоді відбулась стартова­ нарада проекту EuropeAid/131899/C/SER/UA «Розробка і впро­ва­джен­ня автомати­зованої інформаційної системи підтримки оператора на базі алгоритмів симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій» за участю представників Європейської комісії, фірм Westinghouse та  Вест­рон,  представ­ників Енергоатома, Рів­нен­ської, Южно-Української, Запорізької та              ХАЕС. Було обговорено питання реаліза­ції проекту, підходів і гра­фіків його виконання, створення спільної групи  та керівництва проектом, дати технічних нарад тощо.

Попередньо було організовано комплексне тестування електронних­ СОАІ на тренажері щита управління, представники ТОВ Вестрон провели­ навчальний курс для інструкторського персоналу навчально-тренувального центру Хмельницької АЕС.

Наш кор.