У вiйська - iз знаннями про енергетику та iсторiю

Нещодавно Хмельницьку АЕС відвідали курсанти Комунального закладу «Острозь­кий обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою». За сприян­ня працівників відділу роботи з громадськістю та ЗМІ курсанти познайомились із основними принципами роботи­ обладнання станції. Майбутні воїни дізнались багато нового про принципи виробництва електроенергії, працівників підприємства тощо. Крім огля­дин енергоб’єкта були заплановані відвідини Нетішинського міського краєзнавчого музею.

Під час екскурсії випала нагода поспілкуватись із вихо­вателями військового лі­цею. За їх словами, організація екскурсій на Хмельницьку АЕС  стала традицією. Відвідини допомагають курсантам розширювати кругозір, мати уявлення про використання надбань науково-технічного прогресу для потреб економі­ки, народного господарства. Майбутнім військовим не завадять знання основ роботи різного складного обладнання, технічних новинок тощо.

З свого боку гості з Острога розповіли про військовий ліцей, його особливості, традиції, досягнення курсантів. Народженням ліцею вва­жа­ється 25 вересня 2001 року. Тоді розпоря­джен­ням голови Рівнен­ської обласної державної адмі­ністрації, відповідно з вказівкою Президента Укра­їни «Про розширення мережі ліцеїв з посиленою військово-фізичною під­готовкою», створено Ос­т­ро­зь­кий обласний ліцей-інтернат з по­силеною військово-фізичною підготовкою. Розпочалася щоденна напружена праця­ по створенню матеріальної та навчальної бази, залученню офіцерського та викладацького складу, відбору учнів для першого курсу. Значну допомогу у створенні та розбудові ліцею надали представники обласної влади та ректор Націон­ального університету «Острозька академія» І.Д.Пасічник. Відбувся перший конкурсний відбір і до навчання приступили 33 ліцеїсти. За­няття проводились на базі Наці­онального університету «Остро­зька академія». 23 листопада 2001 року під час зустрічі ліцеїстів з Президентом України Л.Д. Кучмою було віддане розпорядження про передачу будівлі, розташованої на території 14-го інженерного полку, для потреб ліцею. Відтоді минуло п’ятнадцять років.  Сьогодні випускники ліцею навчаються у вищих військових навчальних закладах, які готують кадри для СБУ, МНС, МВС. Чимало колишніх ліцеїстів вже мають офіцерські звання і перебувають на службі у Збройних силах України.

Під час відвідин Нетішин­ського міського краєзнавчого­ музею один із офіцерів-настав­ни­ків зацікавився знім­ком, на якому зображено австрійс­ьких військових полонених в Острозі під час Першої світової війни. За таких обставин автор цих рядків познайомився із підполковником Ігорем Тимощуком (на знімку). Останній розповів, що вже більше п’яти років активно досліджує історію військових формувань, які у різні роки дислокувались в Острозі.

- Сьогодні багато говорять і пишуть про Острог як колиску культури, освіти у часи Середньовіччя, - розповідає Ігор Тимощук, - але мало кому відомі сторінки історії військових традицій, які зароджувались саме в Острозі. Достеменно відомо, що князі Острозькі були видатними полководцями. Літописні ві­до­мості збереглися про Данила Острозького, який на чолі кількатисячного війська уро­джен­ців Волині, зокрема й Острога, брав участь у Грюнвальд­ській битві 1410 року. Кілька років поспіль я цікавлюсь історією лейб-гвардії Преображенського полку, час­тина якого перебувала у Острозі під час Північної війни між Російською імперією та Шведським королівством. Старовинне місто над Горинню тоді фігурувало у листуванні царя Петра 1 та українського гетьмана Івана Мазепи. До речі, сам самодержець мав нагоду відвідати Острог, Ізяслав, Дубно. Напрацювання з цього приводу мені вдалося оприлюднити у восьмому випуску Острозького краєзнавчого збірника. До відтворення військової історії Острога долучились провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого му­зею­ Сергій Єсюнін та заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного музею-заповідника Острога Микола Манько. До речі, Микола Павлович дослідив, що у роки Першої світової війни у 167-му Острозькому піхотному полку ніс службу уродженець Гродненської губернії Микола Власик, - георгіївський кавалер, унтер-офіцер,  у історії ХХ ст. відомий як всемогутній начальник охорони Сталіна, генерал-лейтенант державної безпеки. Особистий охоронець во­ждя був заарештований і засуджений, згодом через три роки по його смерті помилуваний, але не поновлений у військовому званні та нагородах. «Бі­лих плям» ще досить багато.

- Ваші наукові розвідки використовуєте під час занять із ліцеїстами?

- Звичайно. Приємно, що наші вихованці не байдужі до історії унікального краю, де центром з давніх-давен є старовинний Острог. Ми зараз активно обговорю­ємо можливості ство­рення на базі військового ліцею музею військової слави Острога. Будемо раді допомозі всіх, кому дорога минувшина. Приємно, що у сусідньому Нетішині є чимало ентузіастів, які, як мовиться, на «рівному місці» створили унікальний музей молодого міста та Хмельницької АЕС.

Олександр Шустерук

Фото автора