Українське ядерне товариство запрошує до співпраці

18 травня 2014 року в малій залі ПК «Енергетик» відбулася інформаційна зустріч молодіжної секції Українського ядерного товариства. Голова секції, Олександр Хомич, представив присутнім основні засади функціонування організації та плани її діяльності в нашому регіоні­.

Активна фаза співпраці молодих атомників Хмельницької АЕС з УкрЯТ почалася в грудні минулого року на черговому засіданні Правління УкрЯТ, що відбулося в Києві, куди були запрошені представники ХАЕС. Саме тоді було сфор­мовано (вірні­ше відновлено) склад молодіжної секції, до якої від Хмельницької АЕС  увійшли Олександр Третяк, Тетяна Овер­­чук та запропоновано на голову Олександра Хомича. Тоді ж було сформовано робочий план діяльності від­новленої секції. В квітні 2014 року на звітних зборах Товариства, де також була представлена Хмельницька АЕС трьома делегатами, в порядку денному знову було молодіжне питання. На розгляд Зборів було представлено Положення про молодіжну секцію, план роботи, запропоновано структуру. Делегатами звітних зборів УкрЯТ було активно підтримано всі молоді­жні ініціативи, зокрема за­тверджено Положення про моло­діжну секцію УкрЯт та підтримана пропозиція про обрання Олександра Хомича головою секції і введення його в склад правління Українського ядерного товариства.

Отож, минулої неділі почав відрахунок новий етап в діяльності молодіжного крила УкрЯт в Нетішині. На розгляд присутніх було винесено пропозицію щодо плану діяльності організації в нашому регіоні, запропоновано напрямки роботи. Проголошено звернення до молодих людей нашого підприємства, міста та регіону активно включатися в роботу організації. Консолідація задля спільної мети – основна теза зустрічі -  спільними зусиллями робити ядерну енергетику об’єднуючим фактором в регіоні та країні в цілому. Яким чином це можна зробити перебуваючи саме в УкрЯТ? В спільноті завжди є більше можливостей для реалізації різноманітних ідей, заходів, а спільнота УкрЯТ, на сьогодні, - це близько тридцяти первинних органі­зацій, таких як СхідГЗК (Жовті Води), ВАТ Інститут «Енергопроект» (Хар­ків), ВАТ Інститут «Енергопроект» (Київ), Національний університет «КПІ», Дніпропетровський інститут стратегічних досліджень, Інститут ядерних досліджень НАН України, Харківський фізико-технічний інститут, Одеський національний полі­технічний інститут, Ядерний страховий пул (Київ), АТ «Твел» (Росія), колективи всіх АЕС України та багато інших підприємств, органі­зацій ядерної сфери. Тому участь в УкрЯТ, - це можливість бути на передовій ядерної галузі нашої держави, можливість співпрацювати з фахівцями найпотужніших підпри­ємств, органі­зацій та видатними особистостями нашого часу такими як Герой України, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, учений зі світовим ім’ям (член УкрЯТ з 1993 року) В.Г. Бар'яхтар,  колишній генеральний директор ВП РАЕС, мер м. Кузнецовська (член УкрЯТ з 1993 року) В.О. Коровкін, голова представництва МЦ ВАО АЕС в Україні, колишній віце-президент НАЕК «Енергоатом», президент УкрЯТ з 1999 по 2008 рік, Почесний президент УкрЯТ (член УкрЯТ з 1996 року) В. К. Бронніков, та інші.

Робота із студентами та школярами, викладачами та вчителями (лекції, семі­нари, конференції, форуми, конкурси рефератів, тощо), проведення серед населення просвіт­ницької роботи з формування довіри до ядерної енергетики, розширення, збереження та передача ядерних знань, розробка та реалі­зація творчих проектів (фестивалі, КВК), спортивних змагань – це неповний перелік напрямків, де можна себе реалізувати.

Бажаючі вступити до складу  УкрЯТ мали таку можливість завдяки присутності на зборах представника київського відділення секретарі­ату УкрЯТ Анни Кириленко, заповнивши заяву відповідного зразка.

Більш детально про УкрЯТ, його мету та діяльність можна дізнатися на офіційному Інтернет-сайті організації за адресою: http://www.ukrns.odessa.net/index.htm. Інформацію щодо планів діяльності УкрЯТ, зокрема його молодіжної секції в місті Нетішин охоче надасть член Правління УкрЯТ, голова молодіжної секції  Олександр Хомич (контактний номер телефону: 0679841493).

Для довідки.

Українське ядерне товариство (УкрЯТ) – незалежна  громадська організація, що об’єд­нує на добровільній основі спеціалістів, вчених і викладачів, студентів, а також трудові колективи підприємств, організацій і установ, які працюють  в сфері  ядерної енергетики, науки, техніки і промисловості.

Українське ядерне товариство створено у 1992 році. За час свого існування УкрЯТ зробило чималий внесок у вирішення багатьох наукових, виробничих і соціальних проблем ядерної енергетики України. Велику увагу у своїй діяльності УкрЯТ приділяє культурі безпеки на підприємствах галузі, працює з молоддю, громадськістю, ЗМІ, вирішує екологічні проб­лем­и ядерної енергетики, активно здійснює інформаційно-видавничу діяльність, бере участь у вирішенні питань підготовки спеціалістів для ядерної енергетики тощо.

УкрЯТ є ініціатором ряду творчих конкурсів, олімпіад, оглядів, надає методичну допомогу, забезпечує збирання і поширення інформації, пов’язаної з проблемами українського ядерно-енергетично­го комплексу. «Вісник Українського­ ядерного товариства», що видається регулярно, публікує аналітичні, проблемні, постановочні, дискусійні матеріали, матеріали зарубіжних спеціалістів з ядерної енергетики, інформацію про АЕС, інших ланок української і закордонної ядерної галузі.

Олександр Третяк