Українське ядерне товариство: результати діяльності, виклики та перспективи

28 вересня, у дні 41-ої річниці пуску першого в Україні атомного енергоблока, відбулося засі­дання правління Українського ядерного товариства. Темою чергових зборів стали актуальні аспекти роботи організації та її відокремлених підрозділів, а також плани діяльності на най­ближчу перспективу.

Відкриваючи засідання, Президент Україн­ського ядерного товариства Григорій Муляр наголосив, що за минулий міжзвітний період Товариство активно долучалось до вирішення нових викликів, що постали перед українською атомною енергетикою, зокрема, що стосуються соціально-економічних питань, боротьби проти дискримінаційного тарифу для атомної енергетики, а також планомірної роботи по підняттю рівня заробітних плат для працівників галузі. Так протягом 1 півріччя 2018 року Правлінням та секретаріатом УкрЯТ велась планомірна робота щодо інформування центральних органів виконавчої влади, Президента України, Прем’єр-міністра щодо поточних проблем ядерної галузі. Зокрема, активних заходів було вжито для ухвалення та подальшого підписання Закону України «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» щодо впорядкування процедури відчуження суб’єктами господарювання державного сектора економіки житла своїм працівникам» від 04.09.2018 № 2516-VII, яким вирішується багаторічна проблема соціального характеру в атомній енергетиці України.

Доповідаючи про інші актуальні проблеми галузі, член ради Оптового ринку електроенергії, радник президента НАЕК «Енергоатом» Костянтин Запайщиков зазначив, що Верховна Рада України зареєструвала законопроект «Про Державний бю­джет України на 2019 рік» (№9000 від 15.09.18), відповідно до якого у 2019 році запропоновано призупинити фінансування заходів у частині соці­ально-економічної компенсації ризику населення, що проживає на території зони спостереження ядерних об’єктів, а також призупинити спрямування коштів у вигляді субвенції із спеціального фонду Державного бюджету України до спеціальних фондів бюджетів обласних, районних, міських рад монофункціональних міст – супутни­ків ядерних установок і підприємств з видобування і переробки уранових руд. Костянтин Запайщиков наголосив, що прийняття цього законопроекту із подібними новаціями може призвести до кризової ситуації в атомній галузі України. Враховуючи це, присутні досягли згоди щодо необхідності докласти максимальних зусиль щодо недопущення призупинення фінансування територій, прилеглих до розташування ядерних об’єктів за рахунок зборів на соціально-економічну компенсацію ризику населення.

В рамках засідання правління, секретаріат УкрЯТ також прозвітував про ін­формаційно-просвітницьку, дер­жавницьку, міжнародну та організаційну роботу Товариства. Зокрема, секрета­ріатом, відокремленими під­розділами та молодіжною секцією УкрЯТ була успішно організована низка науково-практичних конференцій, круглих столів, тренінгів, а також різнома­нітних культурно-просвіт­ницьких конкурсів, форумів та спортивних змагань, метою яких стало вирішення актуальних завдань безпечного застосування ядерної енергії, популяризація атомної енергетики та сприяння розвитку ядерної галузі.

Одним з таких заходів був візит співробітників ЗМІ АЕС у зону відчуження Чорнобильської АЕС. Під час просвітницького прес-туру учасники мали змогу ознайомитись з роботою ВП «Атомремонтсервіс», відвідати сховище відпрацьованого ядерного палива №2 Чорнобильської АЕС та Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.

Продовжуючи тему важливості реалізації Україною проекту «Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива», генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг» Олександр Рибчук детально розповів про динаміку робіт, що виконуються на будівельному майданчику ЦСВЯП. Він ознайомив учасників зборів з головними технічними характеристиками об’єкта, етапами будівництва сховища, а також детально розповів про механізми залучення іноземних інвестицій, які дозволять вчасно завершити реалізацію цього надважливого для нашої країни проекту.

В рамках обговорення діяльності УкрЯТ та звіту секретаріату про виконану роботу та реалізовані заходи за перше півріччя 2018 року, Правлінням Товариства було підкреслено успіш­ність вже традиційних просвітницьких проектів – Весняна школа, Літня ядерна школа, Ядерна школа РАЕС, факультативу «Вступ в атомну енергетику», конкурсу рефератів «Ядерна енергетика і світ». Крім того, велику кількість експертів, науковців та молодих фахівців зібрали науково-практичні конференції та тематичні форуми УкрЯТ, серед яких IV Молодіжний форум Українського ядерного товариства, конференція, присвячена проблематиці зняття з експлуатації ядерних об’єктів та інші.

Серед планів УкрЯТ на останній квартал 2018 року, було визначено проведення круглого столу з представниками профільних ВНЗ для обговорення питань підвищення зацікавленості абітурієнтів до вступу на спеціальності АЕС, а також працевлаштування молодих фахівців на об’єк­ти атомної енергетики.

Підбиваючи підсумки засідання, Правління одноголосно визнало робо­ту Українського ядерного товариства за звітний період задові­льною. Всі учасники висловили сподівання, що органі­зація і надалі буде розвиватись, а завдяки активній роботі та ініціативам відокремлених підроз­ді­лів, діяльність Товариства і надалі сприятиме розвитку української ядерної галузі.

Ольга Вишеславська

 На знімках: звітує Президе­нт Українськ­ого ядерного товариства Григорій Муляр­; пред­ставни­ки літньої Ядерної школи під час відвідин ХАЕС.