Управління старінням обладнання – запорука надійної роботи енергоблока

За результатами виконання  заходів інжинірингового характеру, а також організаційно-технічних заходів капітального характеру, визначених Програмою підготовки енергоблока №1 до експлуатації у понадпроектний термін,  Хмельницька АЕС 25 липня минулого року отримала Ліцензію  на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблока № 1 ВП ХАЕС. Однією з її умов, як зазначив у розмові з журналістами начальник служби надійності, ресурсу і продовження експлуатації Віктор Гусак, є виконання  програми управління старінням елементів і конструкцій,  отриманих внаслідок проведення їх оцінки  технічного стану.

З метою вдосконалення нормативно-правових актів щодо врегулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок Наказом ДІЯРУ нещодавно введено в дію «Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій» НП 306.2.210-2017. Документ  встановлює вимоги до організації та здійснення діяльності з управління старінням та довгострокової експлуатації елементів і конструкцій, важливих для безпеки енергоблоків атомних станцій. Також, введено в дію галузевий стандарт з «Управління старінням елементів і конструкцій енергоблока АЕС» СОУ НАЕК 141:2017. Стандарт встановлює загальні вимоги до організації і реалізації діяльності з управління старінням елементів і конструкцій АЕС, з визначенням об’єму та послідовності виконання організаційно-технічних заходів із забезпечення системного і ефективного управління старінням елементів і конструкцій на енергоблоках і загальностанційних об’єктах АЕС. Для провадження вимог нормативно-правових актів, галузевих стандартів та актуалізації заходів з управління старінням, фахівці служби доопрацювали «Програму з управління старінням елементів і конструкцій енергоблока № 1, 2 ВП ХАЕС» (ПУС). На сьогодні вона пройшла Державну експертизу з ядерної та радіаційної безпеки, за результатами якої виявлені незначні недоліки, після усунення ПУС буде направлена до Держатомрегулювання для погодження за існуючою процедурою. 

Фахівці служби запропонували  керівництву  об’єднати заходи в комплекс робіт з кінцевим строком закінчення у 2029 році. За цей період буде виконана наступна переоцінка безпеки у 2028 році.Комплексна реалізація заходів дасть змогу значно скоротити як загальний обсяг витрат компанії на фінансування, так і  оптимізувати та заощадити час на виконання інжинірингових робіт.

- За цей час, - додає Віктор Гусак, - планується виконати необхідні дослідження та обґрунтування, насамперед обґрунтування корпусу реактора та його елементів таких як вигородка реактора, шахта реактора, блок захисних труб та інше. Обґрунтування корпусу реактора будуть зроблені на підставі отриманих даних за результатами вивантаження та дослідження зразків-свідків, розрахунків теплогідравлічних параметрів першого контуру з врахуванням всіх модифікацій і модернізацій енергоблока №1. Результати виконання заходів з управління старінням дозволять оцінити поточний стан елементів і конструкцій енергоблока № 1 ВП ХАЕС і виконати чергову переоцінку безпеки на період після 2028 року. 

Реалізацію заходів з управління старінням елементів і конструкційенергоблока № 1 ВП ХАЕС, оцінку їх впливу на довгострокову експлуатацію, планується здійснювати із залученням спеціалізованої організації, наразі виконуються роботи з вибору виконавців робіт (постачальника послуг). Для цього розроблена технічна специфікація на реалізацію заходів з управління старінням і документація конкурсних торгів.

Такий  підхід знайшов схвальний відгук нашого керівника за напрямком діяльності - заступника головного інженера з технології і інжинірингу Олега Хатьомкіна та був погоджений головним інженером Олександром Клєповим.

- 2028 рік – це не тільки проведення чергової переоцінки безпеки першого енергоблока, а й початок активного  планування робіт з підготовки до продовження терміну експлуатації енергоблока №2.

- Можна сказати, що це два паралельних процеси. Хоча варто зазначити, що періодична переоцінка безпеки згідно з нормативними документами виконується кожні 10 років. У нашому випадку, за результатами експлуатації у понадпроектний термін,  у 2028 матимемо результати проведеної періодичної переоцінки енергоблока № 1.

- Відколи взагалі потрібно починати підготовку до продовження експлуатації енергоблока у понадпроектний термін?

- Правильно буде сказати так: з перших днів його експлуатації потрібно починати  займатися управлінням старіння елементів і конструкцій, щоб до  закінчення проектного терміну експлуатації мати необхідні дані  про їх поточний стан, а роботи з продовження терміну експлуатації, як це і передбачено, починати за 3 роки до завершення його проектного терміну.

У день зустрічі з Віктором Гусаком нам випало також поспілкуватися з начальниками обох відділів, що входять до складу СНРіПЕ. У відділі управління старінням устаткування та продовження терміну експлуатації енергоблоків, який віднедавна очолює Євгеній Мелешко, три групи: група управління продовженням термінів експлуатації енергоблоків, група підготовки до зняття з експлуатації та група управління проектами. Завданням відділу після завершення робітз ПТЕ на енергоблоці №1 є супровід виконання заходів з управління старінням елементів і конструкцій енергоблока для забезпечення його довгострокової експлуатації. Оптимізації виконання робіт з управління старінням сприяє впроваджена на ХАЕС галузева база даних АСУС – автоматизована  система управління старінням. А також розроблена відділом спільно із службою інформаційних технологій база даних «Комплексне інженерне радіаційне обстеження» (КІРО). За сприяння цехів-власників устаткування виконано збір вихідних даних та наповнення бази даних КІРО для використання у майбутньому, а саме на етапі життєвого циклу «зняття з експлуатації ядерної установки енергоблока №1 ХАЕС». Згідно із отриманою Ліцензією  експлуатація нашого першого мільйонника дозволяється до видачі ліцензії на провадження діяльності на етапі життєвого циклу «зняття з експлуатації ядерної установки енергоблока №1 ХАЕС».

Дві лабораторії – надійності ресурсу тепломеханічного устаткування, а також електротехнічного устаткування та інформаційно-керуючих систем об’єднує відділ надійності ресурсу і продовження експлуатації, очолюваний Олександром Мельником. Основна діяльність відділу – оцінка технічного стану поточного ресурсу за відповідними програмами, які розробляє персонал ХАЕС. У 2020 році на енергоблоці №1 заплановано продовжити строк експлуатації понад 1000 одиниць обладнання, на другому – 3000.

Персонал відділу також розробляє звіти з експлуатаційної надійності обладнання, супроводжує та координує роботи із ведення бази даних з його надійності. Наразі проводиться актуалізація інформації, занесеної до бази за результатами робіт з модернізації і реконструкції на енергоблоці №1 в рамках виконання програми заходів з ПТЕ, безпосередню участь у якому брали працівники відділу. Виконуються такі ж роботи і на другому енергоблоці. 

                                                                                                                         Ольга Сокол