Уряд затвердив склад госпітальних округів Хмельницької області

Загалом, їх визначено три: у Хмельницькому, Кам’янці-Поді­льському та Шепетівці.

Про це зазначено у розпоря­дженні Кабінету Міністрів України від 22 березня.

У пояснювальній записці до розпорядження Кабміну сказано, що  госпітальний округ не буде окре­мою юридичною особою або окремим рівнем територіальної органі­зації влади, а відіграватиме роль механізму координації та спільного прийняття рішень представниками місцевих органів влади­, території яких він охоплюватиме.

Межі і склад кожного округу за­пропоновано Хмельницькою обласною державною адміністрацією виходяч­и з критеріїв формування округу, встановлених Порядком створення госпітальних округів.

Госпітальні округи створюються як «функціональні об’єднання лікарень, розташованих на ви­значеній території». Заклади охорони здоров’я, охоплені госпітальним округом, залишатимуться у власності і підпорядкуванні місцевих органів влади, що є учасниками госпітального округу. Наступним кроком удосконалення вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги буде створення госпітальних рад для координації дій, напрацювання пропозицій щодо організації й функціонування медичної допомоги у межах кожного­ госпітального округу та підготовка й за­твердж­ення перспективних планів розвитку госпіталь­них округів на 5 років (з урахуванням потреби модернізації та необхідних ресурсів).

Для фінансування поступової перебудови закладів охорони здоров’я госпітальних округів пропонується створення окремої програми державного бюджету.