Відбулись конференції трудового колективу та профспілкової організації НАЕК «Енергоатом»

14  березня відбулася звітна конференція трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» з виконання Колективного договору компанії у 2012 році. Участь у конференції окрім делегатів від трудового колективу взяли в. о. президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріон Кім, голова Атомпрофспілки Валерій Матов, керівники дирекцій і виконавчі директори компанії, генерал­ьні директори відокремлених підрозділів НАЕК – атомних електростанцій. 

У своїй доповіді в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріон Кім підбив підсумки роботи компанії у минулому році та окреслив перспективи її розвитку на поточний рік. Він відзначив значимість Колективного договору як для успішної виробничої діяльності компанії, так і безпеки роботи АЕС, основною складовою якої є людський фактор. «Компанія приді­ляла особливу увагу соці­альним питанням, адже від якості співро­бітництва адмі­ністрації та профспілкового комі­тету залежить якість виробництва і якість безпеки АЕС»,- зазначив В. Кім.

Аналізуючи минулорічні виробничі показники, В.Кім відзначив, що усі атомні електростанції перевиконали план. А у цілому за 2012 рік вироблено 90 344,9 млн. кВтг електроенергії, що більше запланованого на 1 403,3 млн. кВтг. (на 101,6%). У структурі вітчизняної електроенергетики  частка атомних електростанцій торік становила: від обсягу виробництва – 45,6%, у структурі Енергоринку       – 47,1%.

В. Кім відзначив, що НАЕК «Енергоатом» посідає третє місце в Україні за величиною сплачених до державної казни податків. Загальна сума сплачених податків до бюджетів усіх рівнів та розрахунків зі страхування становила торік  8 286,3 млн грн.

Разом з тим компанія відчуває гострий дефі­цит коштів (близько 3 млрд. грн.) на поточну діяльність. «Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» за підсумками минулого року отримало прямі збитки у сумі  2,73 млрд. грн.  проти чистого прибутку 2,38 млрд. грн. у 2011 році», зазначив            В.Кім. Основною причиною цього він вважає занижений для НАЕК тариф на електроенергію. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), переглядала тариф «Енергоатому» на відпуск електроенергії у бік зниження у лютому минулого року, знизивши його з березня 2012 року на 6,8% (з 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВтг). І з 1 січня 2013 року знову знизила тариф на 2,7% (з 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВтг.).

Компанія також страждає від постійних диспетчерських обмежень, недофінансування з боку ДП «Енергоринок» - оператора оптового ринку електроенергії України, яке збільшило у січні 2013 р. заборгованість перед «Енергоатомом» на 3,6%. У цілому тепер (станом на 1 лютого 2013 р.) заборгованість ДП «Енергоринок» перед НАЕК «Енергоатом» становить 6,058 млрд. грн.

Виконуючий обов’язки президента НАЕК відзначив роль профспілки, зокрема Пленуму Атомпрофспілки, звернення його учасників до Президента України з приводу критичної ситуації, що склалася в атомній галузі, і висловив надію, що 1 квітня буде підвищено для НАЕК тариф на електроенергію, що дасть змогу виконувати поточну виробничу діяльність, а також і соціальний розвиток компанії  (фінансування якого скоротилося торік у тарифі удвічі), і перспе­ктивні плани, передусім продовження ресурсу енергоблоків. 

«Проект продовження ресурсу енергоблока коштує близько 3 млрд. гривень. Перший на черзі сьогодні перший блок Южно-Української АЕС, поки що його зупинено на 240 діб. Необхідне подовження енерго­блоків №№ 1, 2 Запорізької АЕС, №2 ЮУАЕС. Чекаємо на зміни у тарифі. Якщо 1 квітня, як обіцяно урядом, буде підвищено тариф, працюватимемо над подовженням ресурсу усіх чотирьох енергоблоків».

В. Кім повідомив, що НАЕК «Енергоатом» залучить кредит в обсязі 600 млн. євро у ЄБРР та Euratom для реалізації комплексної програми підвищення безпеки українських АЕС. І що 12 березня прийнято урядове рішення  про підписання з Європейським банком реконструкції та розвитку кредиту на першу суму – 300 млн. євро. Щодо заходів з підвищення безпечної експлуатації енерго­блоків АЕС, на них на 2012 рік «Енергоатом» заявляв у своїй інвестиційній програмі 3,95 млрд. грн., проте, на ці цілі фактично було виділено лише 1,739 млрд. грн.

Голова профкому первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» Олексій Лич, аналізуючи виконання Колективного договору, визначив основні проблеми, що стоять на заваді повноцінної виробничої діяльності і соціального  плану компанії. Передусім, це невизначеність у структурі керівництва ДП НАЕК «Енергоатом» - необхідність затвердження Міністерством енергетики та вугільної промисловості кваліфікаційних вимог до керівників ДП НАЕК «Енергоатом» і директорів АЕС.

вного органу управління атомною енергетикою та промисловістю, що дає змогу використовувати фінансові ресурси ДП НАЕК «Енергоатом» для задоволення потреб інших суб’єктів господарювання, що є у віданні цього державного органу»­.

Олексій Лич розповів про зустріч, його і голови Атомпрофспілки Валерія Матова, з віце-прем’єр-міністром Юрієм Бойком 4 березня. Основним на зустрічі було обговорення питання необхідності підвищення рівня тарифу на електроенергію, що виробляє НАЕК «Енерго­атом». Олексій Лич повідомив також, що профе­сійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України зверталася до Міністерства фінансів України та Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з вимогою встановити економічно обґрунтований­ тариф на електроенергію для «Енергоатома».

«Встановлення економічно обґрунтованого тарифу на електроенергію для держпідприємства НАЕК «Енергоатом» забезпечить її сталий розвиток, дасть змогу у повному обсязі виконати програми з продовження ресурсів енергоблоків АЕС, підвищення рівня безпеки експлуатації ядерних установок, добудову блоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС, а також виконати у повному обсязі умови Колективного договору, підписаного між профкомом і адміністрацією Компанії».

Виступ голови профкому Хмельницької АЕС Михайла Гука носив характер значно гостріший.

Виступаючи від делегатів конференції нашої станції, він відзначив, що на даний час на підприємстві здійснюються заходи з приведення штатної чисельності працівників, що зайняті управлінням, організацією та фінансово-економічною діяльністю до нормативної.

- Значне занепокоєння в трудовому колективі викликає той факт, що дії, які можуть призвести до збоїв чітко організованого виробничого процесу, проводяться без аналізу, відповідних розрахунків та перегляду функцій, що покладаються на підрозділи. Цей процес супроводжується ігноруванням норм чинного законодавства, спільних домовленостей адміністрації і профспілки, розпорядчих документів ВП «ХАЕС» і ДП НАЕК «Енергоатом».

- Цікава деталь, - наголосив промовець, - одні розпорядчі документи ми ігноруємо, а інші, як то  вийнятий з-під сукна наказ п’ятирічної давнини №87 від 28.01.2008 року, починаємо активно втілювати в життя. Невиконаний певними посадовими особами наказ втратив свою актуальність через невідповідність вказаних в ньому термінів, але нових розпорядчих документів з Дирекції компанії не надходило.

Час ставить нам вимогу оптимізувати чисель­ність, але підґрунтям цієї вимоги мають бути нові нормативи, що врахують суттєві зміни чинного законодавства і будуть адаптовані до нових економічних реалій. Не можна використовувати покриті пліснявою нормативи чисельності 2001 року.

Михайло Гук наголосив, що частина четверта статті 22 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» дає право вносити пропозиції роботодавцям про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників і закликав зробити крок назустріч колективу та призупинити дії по скороченню штатної чисельності структурних підрозділів ВП «ХАЕС»,  дати вказівку відповідним службам ДП НАЕК «Енергоатом» на розробку заходів з оптимізації чисельності управлінського персоналу з проведенням аналізу функцій працівників та здійсненням відповідних розрахунків.

Крім цього Михайло Гук звернув увагу, що у ВП «Хмельницька АЕС» протягом 2-х місяців 2013 року не виконуються умови Колективного договору в частині проведення виплат матеріальної допомоги. Не виплачується матеріальна допомога дітям-інвалідам; дітям-сиротам і дітям-напівсиротам; при народженні дитини; по догляду за дитиною до 3-х років; одноразова матеріальна допомога на поховання працівника.

Промовець наполягав поставити крапку в розгляді даного питання і, не чекаючи затвер­дження на рівні держави фінансового плану компан­ії, надати право реалі­зовувати норми, які задекларовані діючим Колективним договором і захищені чинним законодавством України.

Насамкінець промовець торкнувся проблеми житлового забезпечення персоналу. «Майже кожен третій працівник Хмельницької АЕС потребує поліпшення житлових умов, а в черзі на отримання житла, що бере свій початок з 1992 року, перебуває 1042 людини.

Серед об’єктів капітального будівництва ВП «ХАЕС», що потребують завершення будівельно-монтажних робіт, знаходиться і друга черга будинку №505               по вулиці Незалежності 3а. Через тотальну від­сутність коштів ми вже змушені вводити житло не будинками, а під’їздами. Перша черга, тобто два під’їзди будинку були розподілені для персоналу ще у 2010 році, а на завершення робіт по наступних 3-х під’їздах і в поточному році кошти не передбачені».

Голова профкому ХАЕС наполягав вирішити питання виділення 12 мільйонів гривень для завершення будівельних робіт в житловому будинку №505 і відновлення стабільного фінансування програми капітального житлового будівництва на майданчику Хмельницької АЕС.

На конференції трудового колективу НАЕК було затверджено звіт з виконання минулорічного Колективного договору, обговорено зміни та доповнення до діючого документа.

У постановляючій частині звітна конференція трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» зазначила наступне:

1. Інформацію виконуючого обов’язки президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Кіма В.В. та голови ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. прийняти до відома.

2. Звіт з виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2012 рік затвердити.

3. Затвердити спільні рішення представника власника та профспілкового комітету, прийняті протягом 2012 року та вважати їх невід’ємною частиною Колективного договору Компанії на 2012 – 2013 роки.

4. Затвердити «Виконання заходів до рішення постанови конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» від 8 грудня 2011 року                 № 6 з укладення Колективного договору  Компанії на 2012 – 2013  роки».

5. Адміністрації та профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» забезпечити безумовне виконання Колективного договору в 2013 році.

6. Доручити комісії з Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» в термін до 1 травня 2013 року опрацювати всі пропозиції щодо змін та доповнень до діючого Колективного договору, що запропоновані під час проведення конференцій трудових колективів відокремлених підрозділів ДП НАЕК «Енергоатом» і цієї звітної конференції, та подати узгоджені рішення на розгляд профспілкового комітету та адміністрації компанії для прийняття відповідних спільних рішень, які будуть невід’ємною частиною Колективного договору ДП НАЕК «Енерго­атом».

7. Скасувати дію «Положення про благодійну діяль­ність та спонсорську підтри­мку ДП НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.185-05 та вивести його зі складу Колективного договору.

8. Адміністрації ДП НАЕК «Енергоатом»  розробити в місячний термін  заходи з реалізації критичних зауважень, що висловлені  в ході  конференції трудового колективу  ДП НАЕК «Енергоатом» і конферен­цій відокремлених підрозділів.

9. Звернутися до в.о. президента компанії Кіма В.В. щодо перевірки причин невиконання  деяких пунктів Колективного договору в 2012 році в окремих  відокремлених підрозділах.

10. Контроль з виконання цієї постанови покласти на керівників сторін, які підписали Колектив­ний­­ договір ДП НАЕК «Енергоатом».

Того ж дня відбулась конференція первинної профспілкової організації  ДП НАЕК «Енергоатом».

Делегати заслухали та обговорили доповідь голови первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» О.В. Лича, акт ревізії фінансово - господарської діяльності первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» за 2012 рік, звіт профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» про використання профспілкових коштів за 2012 рік та  кошторис витрат ППО ДП НАЕК «Енергоатом» на 2013 рік, інші питання.

Прийнято наступну постанову з обговорюваних питань.

1. Звіт голови первинної профспілкової органі­зації  ДП НАЕК «Енергоатом» О.В.Лича  про роботу  профспілкового комітету  у 2012 році узяти до відома.

2. Визнати роботу  профспілкового комітету  ДП НАЕК «Енергоатом» у 2012році – задовільною­.

3. Акт ревізійної комісії з перевірки  фінансово-господарської діяльності  профспілкового комітету  ДП НАЕК «Енергоатом» у 2012 році узяти до відома.

4. Звіт за 2012 рік про використання профспілкових коштів ППО ДП НАЕК «Енергоатом» по надходженнях у розмірі  79183,00 тис.грн.  та видатках у розмірі 78653,9  тис.грн. затвердити.

5. Затвердити напрямки використання  профспілкового бюджету на 2013 рік:  культурно-масова робота – до 3,3 %; фізкультурно-спортивна робота – до 4 %; оздоровлення працівників та їх дітей – до 89,8 %; інші витрати  (в т.ч. матеріальна  та благодійна допомога) – до  2,9 %.

6. Затвердити дохідну та видаткову  частини  профспілкового  бюджету  профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» на 2013 рік у розмірі 50632,1тис.грн.

6.1. У разі виникнення  додаткових фінансових можливостей доручити профспілковому ко­мітету ДП НАЕК «Енергоатом»  внести відповідні коригування кошторису витрат на 2013 рік та  інформувати членів профспілкових комітетів  відокремлених підрозділів про  внесені зміни.

7. Внести зміни до складу Ревізійної комісії первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» та дообрати членом ревізійної комісії В’ячеслава Івановича Бромота.

7.1. Доручити дообраному складу ревізійної комісії на своєму першому організаційному засі­данні обрати голову ревізійної комісії первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енерго­атом».

8. Контроль за виконанням даної постанови покласти  на голову ППО ДП НАЕК «Енергоатом» О.В.Лича.

Власна інформація

Фото  Миколи  Петриченка