ХАЕС ТА ПРИЛЕГЛІ ТЕРИТОРІЇ ОЧИМА ЖУРНАЛІСТІВ

До виробничої діяльності Хме­льницької АЕС постійно прикута увага громадськості. Сюди з екскурсіями навідуються учні, студен­ти, представники владних структур, громадських та політичних організацій. Частими гостями є  журналісти, які беруть участь у прес-конференціях, брифінгах та готують публікації про важливі події у житті трудового колективу електростанції. Саме завдяки багаторічній співпраці із регіональними ЗМІ населення, яке мешкає в 30-кілометровій зоні спостереження ХАЕС, має можливість одержувати достовірну інформацію про діяль­ність енергетичного об’єкта.

Під час проведення громадських слухань з приводу будівництва третього та четвертого енергоблоків ХАЕС роль газетярів та теле­візійників також­ була ключовою. Вони активно висвітлювали пе­ре­б­іг зустрічей з громадськістю, оцінювали тенденції сприйняття населенням ін­формації про експлуатацію діючих енергоблоків та перспективи нарощування енергетичних потужностей за рахунок введення в експлуатацію нових енер­го­блоків. Активізація  інформаці­йної діяльності  стала приводом для орга­нізації конкурсу серед регіона­льних журналістів на кра­щі журна­ліст­ські пуб­-лі­кації, присвячені перспективам соці­ально-еконо­мічного розвитку території, прилеглої до Хмельницької АЕС.

Ініціа­тором ак­ції виступив ВП «Атом­­про­ект­ін­жи­­ні­ринг» ДП НАЕК «Енергоатом», який заручився підтримкою працівників від­ділу роботи з громад­ськістю та ЗМІ Хмельницької АЕС, акти­вістів Українського ядерного товариства, Асоціації територіальних громад зони спостереження ХАЕС.

Згідно з умовами конкурсу, представники періодичних видань протягом року публікували матеріали, в яких висвітлювали роль атомної енергетики в соці­ально-економічному розвитку населених пунктів зони спостереження ХАЕС, шляхи формування позитивного іміджу енергетичної галузі та можливості вирішення проблем, з якими стикаються територіальні громади. Великою актив­­ністю відзначились такі пері­о­дич­ні видання, як           «По­дільські вісті», «Рівне вечірнє», «Життя і слово», «Замкова гора», «Рідний край», «Вісті громади», «Нове життя», «Зоря Надгориння». Загалом на конкурс було представлено 38 авторських робіт. У їх аналізі взяли участь представники оргкомітету, провідних пері­одичних видань нашої держави.

Результати конкурсу на кращі журналістські матері­али було вирішено оголо­сити в актовій залі НАЕК  «Енергоатом». Сюди прибу­ли і номінанти. З вступним словом виступили нача­ль­ник адміністративно-інформаційного управління ВП «Атомпроектінжиніринг» Марія Дубовенко, президент та виконавчий секретар Українського ядерного товариства Володимир Бронніков і Сергій Барбашов, прес-секретар, радник президента НАЕК «Енергоатом» Олександр Стефа­нович.

У зверненні до учасників конкурсу виконавчий директор з кадрів, праці та соці­альних питань НАЕК «Енергоатом» Тетяна Алєксєєва висловила подяку журналістам, які зуміли донести до людей об’єктивну інформацію про діяльність ХАЕС та ядерної галузі на сучасному етапі. Журналіст­ська актив­ність  сприяла більшій прихильності населення під час громадських слухань з приводу будівництва тре­тього та четвертого енерго­блоків. Тетяна Карлівна запевнил­а, що енергокомпанія є відкритою для всіх представників мас-медіа, і тому тут завжди раді тісній співпраці.

Генеральний директор ВП «Атом­проектінжиніринг» Олександр Радчук відзначив, що у діяльності енергокомпанії не останню роль відіграє інформаційна під­тримка з боку ЗМІ.

Про позитивні моменти спів­праці з періодичними виданнями, телерадіокомпаніями Хмельницької та Рівненської областей розповіла начальник відділу роботи з громадськістю та ЗМІ Хмельницької АЕС Тетяна Лиситчук. Вона  відзначила діяльність радіокомпанії «Радіо-Трек», яка постійно інформує населення регіону про радіаційний стан у зоні спостереження ХАЕС та у місті Рівне, про новини на підприємстві.

Далі були оголошені підсумки конкурсу. Зокрема, кращими визнані такі періодичні видання, як  «Нетішинський вісник» (редакт­ор Ольга Мороз), Острозь­ка районна газета «Життя і слово» (редактор Ольга Філіна), Славутський часопис «Вісті громади» (ре­дактор Ігор Яніцький).  Представники цих видань одержали цінні подарунки, зокрема ноутбуки, фотоапарати, диктофони, тощо.

Організатори конкурсу  звернули увагу на публікації окремих конкурсантів. Ві­домій  журналістці Наталії Козловій, яка була членом журі, сподобалась публікація кореспондента Острозької міської газети  «Замкова гора» Олександра Гладуненка «Втрачені грунти».

- Мені часто доводиться бувати у цікавих місцях, знайо­митись з різними людьми. Буває прикро від того, що не маю можливості сфотографувати важливий момент. Тепер завдяки конкурсу таких проблем не буде, - зазначив Олександр Васильович у від­повідь.

Призом була задово­лена і кореспондент газети «Не­тішинський віс­ник» Леся Ліщенко.

- Завжди приємно зустрічатись із працівниками Хме­ль­ни­цької АЕС, - сказала вона, - серед них чимало ці­кавих особистостей, знаних у галузі про­фес­іона­лів. Ато­­м­ники мают­ь цікаві захоп­лення, про які завжди хочеться розпов­істи читачам. Мало людей, що підкоряли найвищу гору Європи. Серед­ виняткових особис­тостей майстер енергоремонтного під­розділу Олександр Веремійчук, який торік підкорив Ель­брус і           став героєм мої пу­блікації.

Тема діяльності Хмельницької атомної електро­станції стала близькою для кореспондента Острозької газети «Замкова гора» Івана­ Глушмана. Йому не перший рік доводиться на шпальтах часопису розвінчувати чутки про нібито           шкід­ливу роботу діючих енерго­блоків. До організації публікацій Іван Павлович підходить виваже­но, неупереджено і саме за це користується повагою­ у прихильників часопису­.

 Гарні відгуки прозвучали на адресу працівників  Гощанської районної газети «Рідний край». Під час спілкування в кулуарах її  редактор Ірина Повар зазначила, що раніше мала опосередковане уявлення про атомну енергетику.

Після активної співпраці з відділом роботи з громадськістю та ЗМІ Хмельницької АЕС вона відкрила для себе багато нового. Цьому сприяла участь в екскурсіях, прес-конференціях на території проммайданчика електростанції.

- Я проти ситуацій, коли недобросовісні колеги з мухи роблять слона. Неперевірені чутки не сприяють пошуку істини. А коли вони стосуються такого стратегічного об’єкта, як атомна електростанція, то й поготів, - наголосила в розмові Ірина Повар.

Про користь від активної­ співпраці із відділом роботи­ з громадськістю та ЗМІ Хме­льницької АЕС наголошу­вали редактор Острозької газет­и «Життя і слово» Оль­га Філіна, редактор Славутського часопису «Вісті громади» Ігор Яні­цький.

Крім зазначених вище журналістів, номіновані були також кореспондент Хмельницької обласної газети «Подільські вісті» Натал­ія Совва, кореспондент Рів­ненської обласної газети «Рівне вечірнє» Світлана Федас, колектив рівненської телерадіокомпанії «Радіо-Трек ФМ».

Після завершення церемонії нагородження, органі­затори конкурсу запропонували присутнім відвідати літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова, автора­ таких відомих творів, як «Собаче серце», «Біла гвардія», «Майстер та Маргарита».

Олександр Шустерук

Фото  автора