В областi – кращi!

«Управління Держпраці, Фонд соцстраху та місцеві профспілки визнали ВП ХАЕС одним із найкращих підприємств області, на яких належним чином налагоджена робота служб охорони праці і які можна поставити за приклад». Така офіційна характеристика оприлюднена  на сторінках науково-виробничого що­місячного журналу «Охорона праці».

Що це означає для нас?

Насамперед це гарна нагода заявити про свої здобутки, про позитивні результати щоденної кропіткої роботи, як представників відділу охорони праці, так і кожного працівника нашого підприємства.

Адже не знайдеться жодного підрозділу, якого не стосувалася б охорона праці в частині  реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я; регулювання відносин між власником і працівниками з питань безпеки, гігієни праці та виробничого се­редо­вища; забезпечення промислової безпеки технологічних процесів, виробничого обладнання, належного утримання будівель та споруд; навчання пер­соналу безпечним методам роботи; забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ; організації лікувально-профілактичного обслуговування працюючих;  атестації робочих місць тощо.

Це далеко не повний перелік питань, які охоплюються системою управління охороною праці.

Серед здобутків колективу насамперед варто відзначити відсутність травматизму на виробництві з 2015 року і по сьогоднішній день – що є основним показником роботи.

Непересічною подією для нашого під­приємства стало отримання серти­фікату на відповідність BS OHSAS 18001:2010 «Система управління гігієною та безпекою праці. Вимоги», виданого органом з сертифікації IMS TUV NORD за результатами первинного сертифікацій­ного аудиту у 2016 році.

Враховуючи досягнуті результати та вагомий внесок у практичний розвиток охорони праці рішенням Конкурсної ко­місії Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання «Краще підприєм­ство з охорони праці» за результатами роботи у 2016 році ВП ХАЕС визначено його учасником. Претендентами на дане звання є ще 30 підприємств України  різних галузей народного господарства. Нині від­діл охорони праці здійснює підготовку необхідних документів для достойної участі нашого підприємства у цьому конкурсі.

Юлія Малько,

інженер з охорони праці ВОП