ВЧАТЬСЯ ВЧИТИ
Одинадцять років тому у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС  започатковано конкурс професійної майстерності серед інструкторського персоналу НТЦ «Кращий за професією».

Цього року у творчому змаганні зійшлись дев’ять інструкторів, аби засвідчити свій професійний та інтелектуальний рівень. Конкурс охоплював теоретичну і практичну площину. Рівень знань учасників на кожному з них оцінювався окремо. Оцінка теоретичних надбань проводилась за двадцятибальною системою. За результатами тестування максимальну суму балів набрали Олексій Шевченко, Сергій Осадчий та Сергій Нарожний. Хороші результати зафіксували Руслан Степанюк та Микола Ігнатеску.

Вирішальним став практичний етап, під час якого конкурсанти презентували навчальний матеріал у ході проведення практичного заняття. Тут впевненішими за інших були Олексій Шевченко, Олександр Франко та Руслан Степанюк.

Конкурсна комісія, яку представляли фахівці різних підрозділів електростанції, за результатами теоретичного та практичного етапів винесла вердикт. Третю позицію «закріплено» за інструктором Русланом Степанюком (110.67 бала). Друге місце дісталось Олександру Франку (112.53 бала). Най­біль­шу суму балів набрав Олексій Шевченко (115.30 бала).

Під час нагородження переможців конкурсу профе­сійної майстерності серед інструкторів НТЦ заступник го­ловного інженера Хмельницької АЕС з підготовки персоналу Володимир Ісупов зазначив, що інструктори се­рйозно поставились до участі у конкурсі. З їх боку продемонстрована ретельна підготовка із використанням різноманітної фахової інформації. Наша електро­станція поки що єдина серед навчально-тренувальних центрів діючих АЕС, яка проводить професійний конкурс інструкторів НТЦ. Його організація  дає змогу суттєво покращити навчання та підготовку персоналу електростанції, запроваджувати передові освітні технології. Це спонукає до творчості, постійного пошуку. Кожен інструктор повинен йти в ногу з часом і мислити креативно, нестандартно. Тільки за таких умов можна постійно пі­дігрівати інтерес аудиторії до навчального процесу.

Чимало гарних слів Володимир Ісупов сказав на адресу переможця конкурсу Олексія Шевченка, який є постійним учасником і призером подібних змагань. До речі, перше місце Олексію Вікторовичу вдалося вибороти вперше. Конкурсній комісії він представив заняття на тему: «Дефекти зварних з’єднань».

- Під час проведення ремонтних кампаній на енергоблоках нашої електростанції, - розповідає Олексій Шевченко, - до різних робіт залучаються газоелектрозварювальники, які, використовуючи ручне дугове та напівавтоматичне  зварювання, виконують свою частину робіт. Саме підготовкою таких фахівців ми займаємось у навчально-тренувальному центрі. Крім цього, здійснюємо підготовку газорізальників, плазморізальників, операторів з глушіння теплообмінних труб на парогенераторах. Для цієї роботи використовується словацька спе­ці­альна установка. Спочатку право роботи на ній мали лише чотири працівники, зараз таких є дванадцять фа­хівців. Я без­посередньо беру участь у їх підготовці. Ефективному проведенню ремонтних операцій сприяє фахо­вість ремонтників, надійність установки, яка виконує необхідні маніпуляції. Те, що донедавна робилося вручну, тепер автоматизовано.

Установка словацької фірми VUJЕ експлуатується на станції з 2009 року. На ХАЕС свого часу приїздили троє представників цієї фірми, котрі на КСБК проводили тижневе навчання наших фахівців. Його пройшли шість працівників служби зварювання і два - з відділу контролю металу, після чого отримали від­повідні сертифікати з правом самостійного виконання робіт. Щоправда, у перший ППР, в якому була задіяна установка, словаки дієво допомагали нашим фахівцям безпосередньо на робочому місці: консультували, підстраховували, радили як уникнути можливих не­до­ліків. Згодом заглушування теплообмінних трубок на першому та другому енергоблоках персонал ХАЕС проводив уже без сторонньої допомоги­.

- Олексію Вікторовичу, є інформація, що спеціалістів, які вміють працювати та атестовані на право виконувати роботи на напівавтоматах, готують тільки у навчально-тренувальному цент­рі Хмельницької АЕС.

- Так, серед АЕС ми єдині, хто це робить. Для цього ми разом із нача­льником служби зварювання енергоремонтного підрозділу Сергі­­єм Івановим розробили методологію навчання, яка пройшла затвер­джен­ня та апробацію. Зараз ми активно працюємо над програмою навчання роботі на автоматі. Споді­ваюсь, що у наступному році ми матимемо змогу готувати ліцензованих фахів­ців. Взагалі робота на автоматі допоможе суттєво покращити якість зварювальних швів та зменшить терміни виконання ремонтних робіт. Це дуже важливо для працівників, які працюють в умовах іонізуючого опромінення. І тему конкурсу «Дефекти зварних з’єднань» я вибрав не випадково. Під час ремонтних кампаній на енергоблоках до забезпечення на­дійності обладнання підхід ретельний. Ми головну увагу звертаємо на зменшення імовірності допущення персоналом помилок, технологічних­ дефектів, які призводять, як правило,  до відмови обладнання і порушення техноло­гічного процесу. Переконаний, що знання, набуті персоналом за анонсованою мною темою, дозволять поліпшити якість проведення зварювальних операцій, підвищити фаховий рі­вень багатьох працівників.

На Хмельницькій АЕС Олексій Шевченко працює вісімнадцять років, чотирнадцять з яких присвятив роботі у службі зварювання енергоремонтного підрозділу. Він там обіймав посаду майстра, виконував обов’язки начальника. Важко порахувати перелік робіт, до яких був причетний Олексій Вікторович. Це заміна трубопроводів, демонтаж системи експериментального контролю,  встановлення вимірювачів розходу по лініях аварійної подачі води, реконструкція метало­конструкцій майданчиків обслуговування  арматури, вирізка відсічного вентиля  на трубопроводі зливу, тощо. Перед­ кожною відповідальною роботою спеціалісти служби проходять свій «вхідний контроль» - в навчально-тренувальному центрі осмислюють хід і  складові  роботи, здають екзамени.

Працюючи на посаді інструктора, Олексій Шевченко вкотре переконався, що  наша навчальна лабораторія із зварювання є кращою у НАЕК «Енергоатом». Це сприяє тому, що у службі зварювання всі спеціалі­сти, починаючи з 4 розряду, однаково володіють знаннями і навичками роботи аргонно-дугового та електродугового зварювання.  Від­так в колективі можуть довірити будь-яку роботу спеціалісту підрозділу.

У навчанні персоналу у навчально-тренувальному центрі корисним є досвід і знання інструктора Олександра Франка. До переходу на нову посаду понад десять років працював у зміні БЩУ, пройшовши службову драбину від оператора  до провідного інженера управління реактором. На конкурсі професійної майстерності Олександр Сергі­йович представив тему «Система аварійного видалення водню із гермооб’єму реакторного відділення». Після аварії на АЕС Фукусіма вона стала актуальною. Саме тому            МАГАТЕ на діючих ядерних енергетичних установках провело стрес-тести для розробки низки заходів, які б унеможливлювали аварії, яка сталась у Японії.

Олександр Шустерук

На знімку:  оголошуються результати конкурсу ; переможці конкурсу професійної майстерності інструкторів НТЦ;

Фото автора