Відбулося засідання комітету з культури безпеки

Результати виконання «Програми конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки у ВП «Хмельницька АЕС» на 2015-2016 роки» було проаналізовано на черговому засіданні комітету з культури безпеки, яке відбулося на атомній станції.

Зокрема, на засіданні відзначалося, що програма містить 76 заходів, серед яких: 51 захід - «Технічна політика керівництва в сфері безпеки»; 14 - «Відповідальність і обов'язки керівника щодо забезпечення безпеки АЕС»; 11 - «Відпові­дальність і обов'язки працівника щодо забезпечення безпеки АЕС».

Серед даних заходів програми, 27 із яких – заходи з постійним терміном виконання, 43 мають кінцевий термін виконання, 6 виконуються за вказівкою ДП «НАЕК «Енергоатом».

За словами заступника головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки Костянтина Щербініна, в рамках програми, у першому півріччі 2016 року було проведено навчання з підготовки адміністративно-технічного персоналу і персоналу технічної підтримки ВП ХАЕС за курсом «Культура безпеки». Таке навчання пройшли 180 працівників атомної станції.

За звітний пері­од (1,5 року) близько сотні працівників енергетичного під­приємства прой­шли курс навчань за «Програмою під­готовки персоналу ВП ХАЕС, що виконує аналіз безпосередніх і корінних причин відхилень в роботі АЕС».

Міжнародний проект ІСЯБ U1.05/09T3 «Розробка і впровадження автоматизованої інформаційної системи підтримки оператора на основі алгоритмів симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій» (АІС СОАІ) - найважливі­ший проект програми з культури безпеки. Нині АІС СОАІ введено в дослідну експлуатацію на повномасштабному тренажері блочного щита управління ВП ХАЕС. Наступний крок – впровадження даної системи на БЩУ першого енерго­блока Хмельницької АЕС, - зазначає Костянтин Щербінін.

Під час засідання було також поінформовано присутніх про результати опитування персоналу ядерного підприємства щодо стану культури безпеки, а також розглянуто пропозиції підрозділів для подальшого вдосконалення безпечної та надійної роботи ВП ХАЕС.

Без перебільшення можна стверджувати, що до процесу становлення та розвитку культури безпеки на Хмельницькій АЕС залучено весь персонал атомної станції.

 Фото Віктора Гусарова