Відбулося засідання штабу ремонту

29 вересня в рамках підготовки до планово-попереджувального ремонту на Хмельницькій атомної електростанції відбулося засідання штабу ремонту щодо оцінки готовності  другого енергоблока АЕС до проведення ППР.

У засіданні взяли участь очільники адміністрації ВП ХАЕС, керівники основних цехів та підрозділів енергетичного підприємства, а також представники підрядних органі­зацій.

За словами генерального дирек­­тор­а ВП ХАЕС Миколи Панащен­ка, середній планово-попереджува­льний ремонт на  2-му­ енергоблоці планується розпочати 4 жовтня, парал­ельно із підключенням першого енергоблока атомної електро­стан­ції до енергомережі. Нині на енергоблоці  №1 Хмельницької АЕС тривають пускові операції.

За словами заступника головно­го інженера з ремонту - виконувача обов’язків начальника енергоремонтного підрозділу станції Валер­ія Лисенка, серед основних робіт заплано­вано здій­с­нити середній ремонт реакторної устано­вки, турбогенератора, каналів систем безпеки; електротехнічного обладнання і засобів теплової автоматики і вимірювань; тепломеханічного обладнання з виконанням капі­тальних ремонтних робіт частини обладнання; підготовку та проведення експлуатаційного контролю металу обладнання і трубопроводів; роботи з проведення технічного обстеження обладнання і трубопроводів;  роботи із продовження ресурсу обладнання. Під час середнього планово-попереджуваль­ного ремонту на 2-му енерго­блоці Хмельницької АЕС також за­плановано здійс­­нити два заходи із реконструкції і модернізації. 

Для виконання ремонтних робіт на енерго­блоці №2 буде залуч­ено вісім­десят шість від­сотків ремонтного персо­налу ВП ХАЕС, а також працівників ВП «Атом­ремонтсервіс» та підрядних організацій.

У ході засідання про підготовку до чергової ремонтн­ої кампанії розповіли заступник генерального директора із забезпечення виробництва Вадим Виноград,  начальник державної інспекції ядерної безпеки на ХАЕС Вячеслав Арсєн­тьєв.

Наш кор.

Фото Олександра Шустерука