Відділ працює, результати є

Так під час зустрічі з журналістами охарактеризував роботу відділу супроводу нових блоків його колишній начальник, а віднедавна заступник головного інженера з нових блоків Г.М.Самосєй.

- Нині основне завдання ВСНБ – робота з технічними завданнями, які надходять на ВП ХАЕС для погодження. Персонал відділу також проводить дообстеження обладнання, яке зберігається на складах і змонтоване на енерго­блоках.

За роки, що пройшли з моменту утворення відділу, його спеціалісти, вважаю, провели дуже велику роботу з обстеження й інвентаризації об­ладнання, призначеного для 3 і 4 енерго­блоків, яке закуплялося ще в радянські часи. Це дозволило визначити, що із наявного обладнання є морально застаріле і не може бути використане в подальшому за прямим призначенням, а цілком придатному для експлуатації обладнанню вдалося виконати консерваційні роботи та перемістити в сухі криті складські приміщення, забезпечивши тим самим належні умови його зберігання.

- Функції відділу, в принципі, прочитуються в його назві. Але будівництво 3 і 4 енергоблоків поки що на підготовчому етапі.

- Дуже прикро, що цей процес затягнувся, невизначеність щодо конкретних строків, остаточних обсягів і джерел фінансування тощо не дозволяють рухатися вперед. Адже через денонсацію угоди між Україною і Російською Федерацією про співпрацю у будівництві нових ядерних потужностей, мусимо заново пройти довгий шлях підготовчих процедур, який передує прийняттю Верховною Радою відповідного Закону щодо розміщення, проектування та будівництво енергоблоків. Енергоатом і Хмельницька АЕС, зокрема, роблять все можливе аби «зелене світло» будівництву ввімкнулося якнайшвидше: шукаємо партнерів як у питаннях будівництва, фінансування, так і виготовлення обладнання.

- Завершився 2016-й. Яким він був для відділу супроводу нових блоків?

- Протягом минулого року були розроблені та затверджені:  технічні вимоги до реакторної установки типу ВВЕР-1000 для енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС, у складі яких представлені вимоги до системи охолодження корпусу реактора (СОКР) з урахуванням даних, отриманих ІЯД Ржеж. Дані ТВ узгоджені ІЯД Ржеж, Skoda JS, ПАТ «КІЕП», ДП «НАЕК «Енергоатом», Держ­атомрегулювання та Міненерговугілля України; технічні вимоги до тепломеханічної частини турбінного відділення енергоблоків №3, 4 ХАЕС, які погоджені з ПАТ «Турбоатом.

На підставі узгоджених Технічних вимог ведеться розробка Технічного завдання на турбоустановку для енергоблоків №3, 4 ВП ХАЕС; технічні вимоги до головного циркуляційного насосного агрегата для енергоблоків ВВЕР-1000 №3, 4 ХАЕС, які погоджені ПАТ «Сумське НВО», Skoda JS, ПАТ «КІЕП»; технічні вимоги до автоматизованої системи управління технологічними процесами енергоблоків №3, 4 ХАЕС.

На сьогодні ПАТ «КІЕП» виконана досить важлива робота щодо коригування техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва енергоблоків № 3, 4 ХАЕС в частинах, які пов’яза­ні із втіленням технології та обладнання реакторної установки європейського постачальника.

У 2017 році необхідно виконати першо­чергові завдання щодо питань будів­ництва енер­гобло­ків №3, 4 Хмельницької АЕС, а саме:  провес­ти­ експертизу ТЕО в частині, що пов’язана із змінами модифікації реакторної уста­новки, вико­нати державну експертизу додаткових матеріалів ТЕО; підготувати розпорядження КМУ, яке буде містити схвалення ТЕО з врахуванням доповнень на замі­ну Розпоря­дження КМУ «Про схвалення техніко-еконо­мічного обґрунтування­ будівництва енерго­бло­ків №3 і 4 Хмельницької атомної електростанції» від 04.07.2012 №498-р; підготувати та узгодити проект розпоря­дження КМУ про першочергові заходи з реалізації проекту бу­дівництва енерго­блоків №3,4 ХАЕС в Міненерговугілля, Мінрегіонбуді та Держатомр­егулювання; провести переговори та підписання­ меморандуму із компанією «Skoda JS a.s.» щодо участі в будівництві ХАЕС-3,4 та постачанні обладнання; прийняти розпоря­дження КМУ щодо першочергових заходів із реалізації проекту буді­вництва енергоблоків №3,4 ХАЕС; підготувати та укласти угоду з «Skoda JS a.s.» про співробітництво у будівництві енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС та угоду про конфіденцій­ність;  підготувати та підписати міжурядову угоду із республікою Чехія; подати законо­проект змін до Закону України «Щодо розміщен­ня, проектування та буді­вництва енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС» №5217-VI від 06.09.2012.

Як ви самі бачите, рік буде не простим. Маю надію, що ще й результативним.

Ольга Сокол

На знімку: Г.Самосєй знайомить представників громадськості із станом справ на 3 та 4 енергоблоках ХАЕС

Фото Олександра Шустерука