Відзначено позитивні практики

З 30 серпня по 8 вересня 2021 року на запрошення Хмельницької АЕС працювала місія технічної підтримки ВАО АЕС за напрямком «Контроль оперативним персоналом основних параметрів і стану обладнання та енергоблока в цілому». Вивчалися та аналізувалися також питання оперативного аналізу у випадку відхилення параметрів від нормальних екс­плуатаційних значень, ухвалення консервативних і своєчасних рішень. Основне зав­дання місії – проведення незалежного оцінювання діяльності АЕС за відповідним напрямком з метою вдоскона­лення експлуатації енергоблоків ХАЕС.

У роботі місії взяли участь представники вітчизняних АЕС, чеської атомної електростанції Темелін, а також експерти ВАО АЕС-МЦ.

У рамках місії технічної підтримки здійснювалися спостереження за роботою персоналу на блочному щиті управління та повномасштабному тренажері БЩУ, проводились опитування та інтер­в’ю з оперативним та адміністративно-технічним персоналом. На основі зазначених фактів та результатів проведених опитувань оцінювалась ефективність роботи станції за відповідним напрямком діяльності. За результатами місії технічної підтримки експертами були запро­поновані рекомендації та пропозиції для їх розгляду і реалізації на АЕС. Експерти ВАО також ознайомили фахівців Хмельницької АЕС з прикладами кращої сві­тової практики при експлуатації подібних енергоблоків.

Під час роботи місії експерти високо оцінили організацію та рівень експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС. Зокрема, було відзначено низку позитивних практик, які будуть рекомендовані для впровадження на інших АЕС.

Використання сучасного міжнародного досвіду із залученням експертів ВАО та фахівців інших атомних станцій є одним з інструментів забезпечення безпечної експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС.

Власна інформація