Вистояти і розвиватись

Коли представники ЗМІ Хмельницької АЕС завітали до голови первинної профспілкової організації ДП «НАЕК» «Енергоатом» Олексія Лича, він саме мав зустріч із ветераном київського футбольного клубу «Динамо» Віктором Хлусом. Після нашого знайомства з легендою вітчизняного спорту Олексій Васильович охоче розповів нетішинським журналістам про важливі справи, які доводиться вирішувати трудовому колективу енергокомпанії.

За словами Олексія Лича, нинішній рік є від­повідальним у діяльності ДП «НАЕК» «Енерго­атом». Важливі питання обговорили під час конфе­ренції трудового колективу НАЕК «Енергоатом», яка відбулась цьогоріч. Під час її проведення був погоджений текст Колективного договору, до якого внесені зміни і доповнення, напрацьовані на підставі постанов конференцій трудових колективів відокремлених підрозділів «Енергоатома». У постанові конференції зазна­чається, що першочерговими завданнями компанії на 2015 рік є безпечне виробництво електричної та теплової енергії на АЕС України та виконання планових показників з товарної продукції  поточного року. Також були обговорені проблеми і перспективи розвитку «Енергоатома». Показовим є те, що завдяки зусиллям профспілкових активістів вдалося зберегти всі основ­ні пільги та соціальні гарантії, які передбачались в Колективному договорі. Атомникам є чим гордитись. Ось конкретний приклад: в 2014 році на АЕС України зафіксована найменша кількість порушень за всю історію існування атомної енергетики України. Це свідчить про те, що атомна генерація може забезпечити високі стандарти безпеки навіть в умовах рекордного збільшення навантаження - частка АЕС в загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні досягала у вересні 2014 року майже 60 відсотків. Саме завдяки атомній генерації держава відносно успішно пройшла надскладний опалювальний сезон 2014-2015 років. Серед стратегічних проектів, реалізацію яких «Енергоатом» інтенсифі­кував минулого року, а в окремих випадках відновив, є початок будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, на новий рівень вийшла робота з диверсифікації поставок ядерного палива в Україну. 30 січня 2014 року «Енергоатом» та Westinghouse підписали додаткову угоду щодо розширення співробітництва в сфері постачання ядерного палива на атомні станції України до 2020 року. У 2014 році виконані основні річні завдання Комплекс­ної зведеної програми підвищення безпеки експлуатації АЕС.

15 червня цього року Кабінетом Міністрів Ук­раїни прийнято розпорядження №671-р «Про започаткування реалізації пілотного проекту «Енергетичний міст «Україна - Європейський Со­юз». Проект передбачає збільшення пропуск­ної спроможності міждержавних ліній електропередач; організацію довгострокового експорту електроенергії, виробленої на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС; залучення інвестицій у буді­вництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, а також підготовку Об’єднаної енергосисте­ми України до інтеграції з європейською енерго­системою ENTSO-E. Реалізація проекту «Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз» дозволить також використовувати потужності АЕС без обмежень. Важливим досягненням «Енергоатома» торік є  повідомлення від ЄБРР про набуття чинності Кредитної угоди, укладеної 25 березня 2013 року. Кредит ЄБРР становить 300 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію комплексу заходів з підвищення безпеки. На фоні показових досягнень вітчизняних атомників є чимало проблем, над вирішенням яких потріб­но постійно працювати. Низка їх була озвучена на позачерговій конференції трудового колективу.

- Ми мали змогу розглянути питання, пов’язані з діями уряду, представників Міністерства палива та енергетики, політиками, дії яких направлені проти діяльності ДП «НАЕК «Енерго­атом», - розповідає Олексій Лич, - Мене особис­то не дивує підвищення уваги до діяльності нашої компанії, яка є успішною і розвивається згідно з наміченим планом. Сьогодні з’явилось багато охочих долучитись до діяльності ядерної галузі. Крім цього, активними є потуги щодо заміни її керівництва. Вже маємо гіркий досвід таких замін, коли принаймні  протягом півроку ми не знали в якому стані перебуваємо, не мали реального плану діяльності, концепції розвитку. Енергокомпанію очолює вже вчетверте Юрій Недашковський, профспілки з ним знайшли спільну мову. Варто зазначити, що він на шляху до нинішньої посади пройшов низку фахових щаблин, починаючи з посади інженера Хмельницької АЕС, а з часом – її генерального директора. За словами Олексія Васильовича,  колекти­ву атомників неприємно, коли дехто намагається дискредитувати не лише керівництво «Енерго­атома», але й атомну енергетику в цілому.

Певний резонанс серед атомників викликало інтерв’ю міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, в якому він озвучив наміри скоротити до 20 тисяч праці­вників, які працюють у атомній сфері. Це, за словами Олексія Лича, свідчить про нерозуміння специфіки  формування чисельності нашого персоналу,  відповідальності, яка лягає на кожного працівника енергетичної сфери.

- Сьогодні нам дорікають, що у структурі  ДП «НАЕК «Енергоатом» є тренувальні центри, де навчається наш ремонтний персонал, перш ніж перейти до реального ремонту атомних енергоблоків і обладнання, яке там встановлено, - продовжує свою розповідь Олексій Лич. - Якщо ж ми будемо шляхом проведення тендерів наймати сторонній персонал, як це по суті пропонує міністр Володимир Демчишин, то отримаємо те, що трапилось в Росії на Саяно-Шушенській ГЕС - промислову техногенну катастрофу, в якій загинуло 75 осіб, а галузі заподіяні багатомільярдні збитки. У закритому звіті по цій катастрофі чітко написано, що причиною став низький рівень персоналу, який здійснював ремонт. Не варто забувати, що в Україні практично  немає потужних підприємств, підрозділів, які могли б відповідати тим вимогам щодо якості робіт, які ми пред’являємо до свого персоналу. Концепція культури безпеки чітко визначає, хто відповідає за безпеку експлуатації атомних електростанцій. Ця відповідальність починається з президента країни по всій вертикалі влади, тобто – з полі­тичного рішення, що держава бере на себе зобов’я­зання по експлуатації ядерної установки. І закін­чується слюсарем, який здійснює ремонт цієї ядерної установки. Це питання вже неодноразово розглядалося багатьма урядами України. Вироблена певна спільна точка зору, де є чітке розуміння: ми не можемо йти по тому шляху розвитку атомної енергетики в Європі чи тієї ж Японії, де практично немає ремонтного персоналу, сервісних підрозділів, обслуговуючого персоналу, який повинен мати певні навички для того, щоб працювати в атомній галузі. Виходячи з існуючих вимог до безпеки експлуата­ції АЕС, чисельність співробітників «Енерго­ато­ма» на даний момент повністю обґрунтована.

За період профспілкової діяльності у сфері атомної енергетики Олексію Личу довелось пережити різні періоди. Але він ніяк не може змиритись з упередженим ставленням різних урядових структур до вітчизняної атомної енергетики в цілому. Саме такі дії призвели до того, що за результатами 2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» отримало 11 млрд грн збитків. Це важко зрозуміти працівникам атомної енергетики, за рахунок праці яких тримається економічна сфера. На основі статистичних данних, торік АЕС України відпустили для енергоринку електроенергії на суму 27,8 млрд грн, що на 7,2 млрд грн або на 35% більше, ніж у 2013 році, але енергоринок розрахувався за відпущену продукцію лише на 89,8% - надходження склали 24,9 млрд грн. Атомники недоотримали 2,8 млрд грн. Станом на 1 січня 2015 року загальна заборгованість енергоринку перед «Енергоатомом» склала майже 7 млрд грн.

– Є сили, які зацікавлені у банкрутстві державної компанії. Але де ж логіка здорового глузду? – резюмує Олексій Лич.

Своєрідним підводним каменем стало штучне збільшення податковими органами бази для обчислення чистого прибутку Компанії за 2014 рік: розмір чистого прибутку «Енергоатома» було збільшено на суму дооцінки необоротних активів, яка підлягала перенесенню до нерозподі­леного прибутку у звітні періоди 2010-2013 років. Цю проблему коментував і президент «НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, наголосивши, що держава майже з повітря нарахувала  4,8 млрд грн. додаткових виплат. Практично виникла парадоксальна ситуація: прибуткова компанія, завдяки якій держава змогла пройти опалювальний сезон, яка весь рік через занижений тариф для атомної генерації дотувала теплову енергетику, одним розчерком пера перетворилась на збиткову.

–  Під час позачергової конференції ми зважено підійшли до вирішення різних проблем, - коментує Олексій Васильович, - головним вважаю те, що трудовий колектив «Енергоатома»  засвідчив довіру до президента Компанії Юрія Недашковського та зобов’язав  профспілковий комітет всіма доступними засобами  не допустити розірвання  контракту з ним. Нами розроблено заходи щодо захисту  прав та  інтересів  персоналу компанії,  її керівників. Ці дії не залишились непоміченими, принаймні надійшла пропозиція від нашого міністра продовжити діалог. Тут неодмінно основними темами буде соці­альний захист працівників компанії, ми не маємо права допустити скорочення персоналу, зниження заробітної платні, бо розуміємо, що від цих складових залежить безпека експлуатації ядерних установок. Ми просто не маємо права на помилки.

Сьогодні актуальним є питання корпоратизації. Ми зафіксували у законодавчих документах, що на період її проведення не відбудеться скорочення чисельності промислового та не промислового персоналу. Сам процес корпоратизації з врахуванням наших основних фондів може тривати до двох років. Це оптимістичний прогноз. Принаймні у Польщі та інших країнах він тривав до трьох років. Спочатку потрібно випустити державні акції, а вже потім цей процес переходить у створення холдингів, субхолдингів тощо. Після завершення всього процесу корпоратизації у нас з’являється можливість засновувати спільні підприємства з західними партнерами. Буде створено сприятливі умови для залучення інвестицій і фінансування проектів капітального будівництва, добудови атомних енергоблоків, удосконалення системи управлінн­я держактивами стратегічного призначення.  У законопроекті «Про особливості корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», зазначено, що відбудеться перереєстрація державного підприємства (ДП) в публічне акціонерне товариство (ПАТ), крім цього,   власником 100 відсотків акцій «Енергоатома» залишиться держава. Це важливо. Усі процеси цієї реорганізації проходитимуть прозоро, вони будуть постійно перебувати під контролем представників трудових колективів ДП «НАЕК «Енергоатом». Нам треба усвідомити, що корпоратизація робиться не для оптимізації штатів, оптимізація чисельності співробітників - це завдання, над яким ми працюємо спільно з керівництвом компанії.  До речі, президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський закликав не плутати поняття оптимізації та скорочення штатів, бо може статися так, що після корпоратизації доведеться створювати багато нових місць, щоб ефективно вирі­шувати завдання, які будуть поставлені перед колективом атомників.

Корпоратизація – складний процес.  Але всі її етапи  будуть перебувати в полі зору нашої профспілки. Ми зараз вивчаємо досвід колег із «Укрзалізниці». Останні події свідчать, що наш уряд готовий до конструктивного діалогу.

Перед початком розмови з Олексієм Личем його гість, відомий футболіст Віктор Хлус висловив своє захоплення підтримкою фізкультури та спорту профспілковим комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом». Він неодноразово бував у Нетіши­ні і приємно вражений діяльністю спорткомлексу, дитячо-юнацької спортивної школи, де активно пропагується такий вид спорту, як футбол.

Олександр Шустерук