Вивчаємо досвід захищеності

Атомна енергетика в числі небагатьох напрямків промисловості країни, де практичний досвід щоденно йде пліч-о-пліч з теоретичним засвоєнням знань. Хмельницька АЕС не є винятком, адже для підтримання та навчання персоналу тут функціонує потужний навчально-тренувальний центр, де силами власних інструкторів та запрошених науковців спеціалісти-атомники освоюють нові знання та відшліфовують набуті раніше. В такій галузі, як атомна енергетика, потрібно постійно тримати руку на пульсі: розвиваються новітні технології, впроваджуються нові законодавчі вимоги, активізується увага з боку суспільства до роботи ядерних об’єктів, галузь постійно отримує нові виклики.

Ще у 1993 році між Державним комітетом України з ядерної та радіаційної безпеки і Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки була підписана Угода відносно розвитку державної системи контролю, обліку і фізичного захисту ядерних матеріалів з метою запо­бігання розповсюдженню ядерного компонента з України. Відпо­відно з цим документом Міністерство енергетики США почало надавати консультативну, технічну та фінансову допомогу ядерним установкам України у створенні систем фізичного захисту та систем обліку і контролю ядерних мате­ріалів. Для забезпечення підготовки експлуатаційників цих систем фахівці націонал­ьних лабораторій США у спів­пра­ці з українськими ор­га­нізаціями на базі Київського інституту ядерних досліджень (КІЯД) у 1995 році розпочали навчання українських фахів­ців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. Через три роки при КІЯД відкрився навчальний центр, вагомий внесок у розвиток якого вніс американець українського походження Джордж Кузмич. Він тривалий час працював співробітником Міністерства енергетики США, а з 1994 року координував спільні зусилля із підвищення безпеки ядерних матеріалів, які можуть бути використані для виробництва зброї, на різних об’єктах в Україні у межах програми з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу. Після загибелі Джорджа Кузмича у автокатастрофі під час ділової поїздки Україною було ви­рішено назвати навчальний центр його іменем.

 Сьогодні  навчання, що проводить Навчальний центр з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Джорджа Кузмича, вносить вагомий вклад у справу зменшення ризику диверсій, несанкціонованого використання або крадіжки ядерних матеріалів, які можуть бути використані для створення зброї.

Хмельницька АЕС давно спів­працює із вищезгаданою установою і періодично організовує навчання на відповідні теми.

Цього тижня п’ять робочих днів на енергопідприємстві працювали викладачі та науковці Навчального центру Київського інституту ядерних досліджень. Слухачами на лекціях були керівники структурних підрозділів атомної електростанції, представники оперативного персоналу, які на тематичному семінарі вивчали, поглиблювали та повторювали розділ фізичний захист як елемента національної безпеки, склавши наприкінці занять іспити та отримавши номерні сертифікати. Теми, що висвітлювалися під час навчання, охоплювали міжнародні документи із фізичного захисту; законодавство України у цьому напрямку; загрози ядерним матеріалам та ядерним установкам; систему фізичного захисту ядерної установки; об’єктовий план взаємодії у разі вчинення диверсії; забезпечення комп’ютерної безпеки на ядерній установці; культуру захищеності ядерної установки.

За словами інструктора київського навчального центру Сергія Драпея, подібні семінар­и та курси лекцій проводяться постій­но та систематично не тіль­ки на вітчизняних атомних електростанціях:

- Наш основний контингент слухачів – це персонал, який працює у сфері фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. Під цю освітню програму підлягають і під­розділи охорони, медицини, які займаються ути­лізацією радіоактивних відхо­дів, такі курси ми читаємо і для сил взаємодії. У наш час такі знання дуже актуальні і необхідні, адже ми науково та законодавчо розглядаємо ті виклики, які людству кидає розвиток технологій. Виникає ряд нових напрямків, які необхідно розуміти і грамотно управляти ними, наприклад, кібербезпека.

Сергій Драпей розповів, що такі заняття плануються заздалегідь згідно із навчальними планами. На підприємства розсилаються теми семінарів, узгоджується кількість задіяного персоналу, який має про­йти навчальну програму. До слова, сам Центр з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу імені Джорджа Кузмича при Інституті ядерних досліджень має потужну навчально-технічну базу, де слухачі також можуть здобувати теоретичні та практичні знання. Протягом останніх років МАГАТЕ викорис­товує потенціал наукового закладу для організації та проведення навчальних курсів, робочих нарад і семінарів для спеціалістів з ядерної безпеки, фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу країн Центральної Європи, СНД та Балтії. Зокрема, навчальний центр налагодив співпрацю із Шведським агентством із радіаційної безпеки та за фінансової під­трим­ки агентства підготував навчальні матеріали і провів низку курсів.

- Наразі ми спільно із МАГАТЕ ведемо роботу з питань удосконалення стійок дозиметричного контролю, які використовуються на українських АЕС. Ми завжди в курсі справ щодо останніх новин та впроваджень у сфері фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матері­алів, адже беремо участь практично у всіх міжнародних наукових конференціях та співпрацюємо із більшістю подібних організацій у світі. Співпраця з провідними світовими установами та організаціями, що здійснюють підготовку, перепідготовку, підтримання та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу, дозволила нам розробити вітчизняні навчаль­ні матеріали та в останні роки здійс­нювати підтримання та підвищення­ кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу силами українських викладачів та інструкторів, - резюмував Сергій Драпей. 

Тетяна Степанюк