Визнано високий фаховий рiвень персоналу навчально-тренувального центру

На Хмельницькій АЕС завершила роботу місія технічної підтримки ВАО АЕС-МЦ за напрямком «Підготовка обхідників (польових операторів) АЕС з використанням коп’ютерних навчальних систем».

Про її підсумки розповів радник Московського Центру ВАО АЕС Георгій Распопін:

- Мені, як представнику МЦ ВАО АЕС, приємно бувати на ХАЕС. Раніше я брав участь у місіях технічної підтримки за визначеними напрямками. Тепер випала нагода детально озна­йомитись із використанням комп’ютерних систем­  для підготовки обхідників у навчально-тренувальному центрі. Хочу наголосити, що  тема  є актуальною. Коли ми аналізуємо кількість відхилень у роботі АЕС різних держав, то бачимо, що простежується тенденція­ до їх зниження. Це вдається досягти і на Хмельницькій АЕС за раху­нок підвищення квалі­фікації  операторів під час запровадження комп’ютерних навчальних систем у навчально-тренувальному центрі станції. Ми детально ознайомились із програмним забезпеченням, яке представили­ наші колеги. Варто відзначити, що воно відпові­дає сучасним потребам, відтак у спеціалістів навчально-тренувального центру ХАЕС є чому повчитись.

- Який принцип роботи представників місії?

- Експерти  спостерігали за діями польових операторів  під час обходу основного обладнання машинного відділення, електроцеху, цеху теплової автоматики і вимірювань, оцінювали технічні аспекти підготовки оперативного персоналу, а також ділилися власним досвідом. Робота була конструктивною. Це засвідчили всі мої колеги.

- Були виявлені певні недоліки?

- Представники місії технічної підтримки не налаштовані на пошук недоліків. Основна мета – ви­значити шляхи подальшого розвитку. Ми прибули сюди з ініціативи керівництва навчально-тренувального центру. Переконаний, що така співпраця є корисною, бо маємо можливість відслідкувати передові напрацювання спеці­алістів ХАЕС у запровадженні комп’ютерних навчальних систем.

Персоналу навчально-тренувального центру Хмельницької АЕС не новина зустрічати гостей із вітчизняних та зарубіжних інституцій, міжнародних експертів. Тут відповідально ставляться до кожного візиту, бо, як мовиться,  нашим спеціалістам є що продемонструвати, з свого боку досвід колег завжди корисний. Під час чергової місії технічної підтримки міжнародні експерти мали можливість познайомитись з історією та основними напрямками діяльності навчально-тренувального центру, який розпочав свою діяльність у 1994 році. Через рік був підписаний контракт з американською фірмою на створення повномасштабного тренажера. Кошти виділив уряд США в якості  техніч­ної допомоги. У 1997 році повномас­штабний тренажер був встановлений у щойно спорудженій будівлі. Через два роки його введено в експлуатацію. Це співпало із запровадженням у нашій державі ліцензування персоналу. Саме навчально-тренувальний центр став основою для впровадження ліцензування серед працівників нашої електростанції.

У ході роботи місії радник Московського Центру ВАО АЕС Георгій Распопін позитивно оцінив використання тренажеру для підготовки оперативного персоналу, що сприяє безпечній експлуатації діючих енергоблоків.

Міжнародні експерти мали можливість дові­датись про оснащення кабінетів навчально-тренувального центру. Персонал­ Хмельницької АЕС має можливість навчатися у 30 ауди­торі­я­х, оснащених мультимедійними проекторами, комп’ю­терами, відеомагнітофонами. Крім повномасштабного тренажера є діючі тренажери підготовки зварювальників, спеціалістів з обслуговування перевантажувальної машини, фахівців з обслуговування обладнання цеху теплової автоматики та вимірювань, проведення дозиметричного контролю тощо.

Олександр Шустерук

Фото  автора