ВОНИ НАВЧАЛИСЯ В ОСТРОЗЬКІЙ ГІМНАЗІЇ

Працівники Нетішинського міського краєзнавчого музею познайомили при­хиль­ни­ків історичної тематики з біографічними фактами із життя лінгвіста і поліглота із світовим ім’ям, випускника Острозької гімназії А.Ю. Крим­ського та соліста Львів­ського оперного театру, уро­дженця с. Нетішина, випускника вже згаданої гімназії А.З.Поліщука­.

Отже, пригадаємо кілька фактів про  засновника і наукового секретаря Української академії наук, людину, котра вільно володіла понад шістдесятьма мовами, А.Ю Кримського. Народився на Волині. Батьки походили з древнього татарського роду, який проживав у Бахчисараї. За певних обставин предки академіка були змушені перебратися у Білорусію. Не затримавшись там довго, переїхали у Володимир-Волинський.

Батько, гімназійний викладач історії та географії, написав підручник з останнього предмета і отримав за нього гонорар, за який зміг придбати обійстя у Звенигородці, Київської губернії. Тут пройшли дитячі літа майбутнього вченого. У три з половиною роки навчився читати. П’ятирічним пішов у місцеве міське училище і успішно закінчив його.

Десятилітнім Агатангел був від­правлений в Острог, де проживала його тітка, татова сестра. Тут закінчив курс гімназійної освіти. З Острога був переведений у четвертий клас Київської гімназії, після якої за конкурсом вступив до колегії ім. П. Галагана, де вивчив польську, французьку, англій­ську, німецьку, грецьку, італій­ську, турецьку та латинську мови. Далі був Лазаревський інститут східних мов у Москві, де основними дисциплінами були арабська філологія, іслам, перська і турецька мови та література.

У 1892-1896 рр. пройшов повний курс славістичних студій на історико-філологічному факультеті Московського університету. Навчався у мовознавця­ В.Міллера, славіста Р.Брандта та знавця індоєвропейських мов П. Фортунатова. Магіс­терські іспити з арабістики склав у Петербурзькому університеті, зі слов’янської філології – у Московському.

Два роки стажувався в Сірії і Лівані. Надбання духовного арабського світу опанував так, що за знаннями з ним не міг зрівнятися жоден найосвіченіший мусульманин. Написав арабською «Буквар». Його наукова спадщина становить тисячі праць, десятки томів. Він займався літературною справою, був поетом і перекладачем. У 1918 р. разом з М. Василенком, В. Вернад­ським, С. Єфремовим брав участь у створенні Україн­ської Академії Наук. За його ініціативою у 1925 році засновано Київське від­ді­лення наукової асоціації орієн­талістики.

Варто додати, що вже в тридцять років професор А.Ю.  Кримський став широко знаним ученим, за яким буквально полювали не лише провідні наукові центри Російської ім­перії, але й багатьох столиць світу. Він же віддав себе науковому Києву. Свого часу Леся Українка йому писала: «Я люб­лю Ваші наукові твори… Люблю їх стиль, їх тон. Куди діваються Ваші нерви, як Ви пишете такі речі? Такий колорит я тільки на Акрополі бачила!» Питання закономірні, якщо знати, що професор працював щоденно 18 годин на добу. Відтак, і зір майже втратив.

В 30-ті роки зазнав принижень і знущань. І хоча підстав для репресій не було, від викладання був усунутий. До наукової праці допущений лиш у 1939 р. Відкривав наукові установи у Львові.

У 1940 році А.Ю. Кримському присвоїли звання Заслужений діяч науки УРСР,  1941 року з нагоди 70-річчя нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Того ж року майже сліпого і безпоміч­ного вченого за сфабрико­ваною підставою – керівник націоналіс­тичного підпілля - заарештували і відправили в Кустанайський табір, де він  помер­ 25 січня 1942 р. у тюремному лазареті.

Наукова спадщина А.Ю. Кримського, відзначав у журна­лі «Східний світ» (№1, 2008 р.) вчений-арабіст Д.А. Радівілов, є наріжною для української арабістики і всього україн­ського сходознавства. І сьогодні вона ретельно вивчає­ться і осмислю­ється.

Вчений-енци­кло­пе­дист виявляв себе на найвищому науковому рівні не лише як провідний світовий лінгвіст, але і як історик, письменник і літературознавець, театрознавець, фольклорист і етнограф. Безцінною є його спадщина в царині до­слідження Шевченко­вого краю. Йдеться про книгу А. Кримського «Зве­нигородщина. Шев­­ченкова батьківщина. З погляду етнографі­чного та діалектичного. З географічною мапою та малюнками». Матері­али для неї автор збирав понад 40 років. Свого читача вона знайшла лише в наші дні.

Щодо розповіді про світову славу соліста А.З. Поліщука, то в ній наголос робився на його менш відомому як для працівників музею, так, зрозуміло, і для жителів міста, поетичному таланті. Свої вірші митець писав і запам’ятовував здебі­льшого у неволі, де пройшло 14 літ його життя: з 1946-го по 1960 рр. Якщо вдавалося щось заримувати на клаптику паперу, під час обшуків це забиралося.

Вже після повернення з Колими у Львів, під час роботи в оперному театрі, А.З. Полі­щук надрукував на машинці книжку власних поезій. Після того, як під тиском компартійної адміністрації був змушений залишити працю соліста, на квартирі під час обшуку були конфісковані ця книжка і багато чого іншого, зокрема, передрукована машинописом праця Д. Яворницького «История запорожских казаков», а також листи періоду ув’язнення за Польщі від А. Ейнштейна, Г. Уеллса, М. Булгакова та інших гуманістів. Було забрано і саму друкарську машинку. Її повернули тільки через 9 років, а весь великий архів безслідно зник.

Під час лекції прихильники знань про історію краю прослухали деякі з віршів А.З. Полі­щука. Зокрема, у вірші «Воля» автор із сумом констатував: «Кайдани, грати і неволя найкращі знищили літа; старому вже всміхнулась воля; ах, воля… Воля золота!» Назви інших віршів говорять самі про себе: «В’язничне віконце», «Дух правди». Зрозуміло, наукові повідомлення були сприйняті з інтересом.

Василь Вихованець,

науковий співробітник НМКМ