Вони відзначені з нагоди Дня енергетика

та 25-річчя Хмельницької АЕС

З нагоди професійного свята – Дня енергетика, за вагомий внесок у розвиток і функціонування атомної енергетики України,  забезпечення надійної експлуатації енерго­блоків

Почесною грамотою обласної державної  адміністрації відзначено

Валерія Адамовича Вечерка, майстра з ремонту приладів та апаратури  1 групи цеху теплової автоматики та вимірювань; Богдана Володимировича Лівчицького, машині­ста двигунів внутрішнього згоряння 6 групи турбінного цеху; Володимира Володимировича Суханевича, майстра з ремонту протипожежної автоматики 1 групи електричного цеху.

Нагородами

ДП НАЕК «Енергоатом» відзначені

Нагрудним знаком «Заслужений працівник атомної енергетики»:

Рузіна Халітівна Труфанова, провідний інженер з експлуатації аналітичної групи 1 контуру і спецводоочистки водно-хімічної лабораторії хімічного цеху;

Олександр Анатолійович Лашков, начальник відділу з нагляду за ядерною безпекою, радіаційною безпекою та експлуатаційними режимами служби відомчого нагляду і пожежної безпеки.

Нагрудним знаком

«Почесний працівник атомної енергетики»

Сергій Олексійович Троценко, головний технолог служби головного технолога;

Євгенія Миколаївна Дроботій, електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6 розряду  електричного цеху

Нагрудним знаком

«Відмінник атомної енергетики»

Володимир Володимирович Ліщенко, начальник лабораторії вхідного контролю відділу технічного контролю; Василь Миколайович Темнюк, старший майстер з ремонту устаткування 1 групи дільниці з ремонту  та технічного обслуговування трубопроводів, арматури та посудин турбінного цеху, цеху з ремонту­ тепломеханічного устаткування турбінного цеху енергоремонтного підрозділу; Ярослав Семенович Андрійчук, начальник дільниці пуско-резервної котельні гідротехнічного цеху.

Відзнакою

«За вагомий внесок  у розвиток атомної енергетики України»

Віктор Володимирович Анд­рійчук (на знімку), начальник зміни атомної електростанції; Віктор Станіславо­вич Маліновський, інженер з управління турбіною атомної станції 1 категорії турбінного цеху; Григорій Микола­йович Коцюк, електро­монтер  з ремонту та обслуговування  електроустаткування 5 розряду  дільниці з ремонту та обслуговування електроустаткування зовніш­ніх об’єктів комунального госпо­дарства.

Почесною грамотою

Ігор Серафимович Адамчук, інструктор 1 категорії  відділу підготовки оперативного персоналу  навчально-тренувального центру; Олександр Вікторович Кравченко; начальник дільниці 1 групи цеху теплової автоматики та вимірювань; Дмитро Євгенійович Шматько, начальник відділу контролю металу; Богдан Анатолійович Висоцький, провідний інженер з експлуатації цеху радіаційної безпеки; Олександр Миколайович П’янков, начальник зміни цеху атомної електростанції  реакторного цеху; Наталія Ярославівна Горпишин, інженер з охорони навколишнього середовища 1 категорії сектору екологічного управління відділу охорони навколишнього середовища; Надія Іванівна Друк, інженер-конструктор  1 категорії конструкторсько-технологічного відділу; Світлана Олексіївна Вихівська, заступник головного бухгалтера з бухгалтерського обліку та фінансового звіту бухгалтерії; Валентина Іванівна Муштук, майстер 3 групи дільниці матеріально-технічного забезпечення цеху господарського забезпечення; Олена Сергіївна Новік, технік 1 категорії відділу охорони праці; Павло Іванович Кузьменко, провідний геодезист геодезичної групи управління капітального буді­вництва; Микола Іванович Карауш, начальник ремонтно-механічного цеху енергоремонтного підрозділу;  Лідія Борисівна Петрів, провідний інженер з організації і нормування праці відділу організації праці та заробітної плати; Марія Миколаївна Власова, провідний бухгалтер – ревізор контрольно-ревізійного відділу; Людмила Володимирівна Гаврилюк, дезактиваторник 3 групи дільниці з дезактивації устаткування, трубопроводів та приміщень, групи з дезактивації  приміщень цеху дезактивації і поводження з радіоактивними відходами; Жанна Василівна Іванченко, заступник начальника відділу модернізації і реконструкції; Дмитро Петрович Поліщук, начальник теплофізичної лабораторії відділу ядерної без­пеки; Наталія Сергіївна Брянчик, провід­ний економіст планово-економічного управління; Сергій Миколайович Ковальчук, начальник лабораторії першого контуру цеху налагодження та випробування устаткування;  Руслан Ярославович Мартинів, начальник зміни служби інформаційних технологій.

Грамотою

Галина Володимирівна Гей, заступник начальника договірного відділу; Людмила Євгенівна Климчук, провідний інженер відділу со­ціального розвитку; Сергій Олександрович Даниленко, провідний інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції реакторного цеху; Владислав Іванович Русак, професіонал з фінансово- економічної безпеки 1 категорії від­ділу економічної безпеки; Ві­та­лій Юрійович Самолюк, інженер 2 катего­рії лабораторії управ­ління надійністю та ресурсом  тепломеханічного устаткування  відділу управління надійністю та ресурсом служби надійності, ресурс­у і продовження експлуатації; Ніла Миколаївна Бабіч, контролер на контрольно-пропускному пункті 3 розряду загону відомчої воєнізованої охорони; Лариса Валентинівна Пугач, провідний інженер групи супроводу системи забезпечення якості відділу забезпечення якості; Олег Юзефович Білокур, провідний інженер з організації протиаварійних тренувань відділу протиаварійного планування управління з питань аварійної готовності та реагування; Сідлецький Роман Йосипович, оператор реакторного відділення 5 групи цеху вентиляції та кондиціювання; Юрій Михайлович Яремчук, провідний інженер з ремонту відділу планування і проведення ремонту; Лариса Григорівна Гринюк, провідний інженер-перекладач відділу міжнародної співпраці та технічної допомоги; Олена Леонідівна Веселова, провідний фахівець групи інформації відділу по роботі з громадськістю і засобами масової інформації; Валері­й Іванович Кісліченко, ін­женер 1 категорії договірної групи управл­іння виробничо-технічної комплектації; Анатолій Володимирович Часник, провідний інженер з ремонту цеху теплової автоматики­ та вимірювань; Дмитро Васи­льо­вич Мазур, інженер з експлуата­ції 1 категорії інформаційно-технічного відділу служби фізичного захисту; Олена Миколаївна Каржау, технік 1 категорії відділу кадрів; Антоніна Станіславівна Трачук, заступник начальника юридичного відділу; Ігор Васильович Калічевський, інженер 1 категорії відділу супроводжен­ня звітів з аналізу безпеки служби­ аналізу безпеки;  Роман Володимирович Перчишин, майстер з ремонту 1 групи електричного цеху; Геннадій Олександрович Чечун, провідний інженер з метрології метрологічної служби.

Листом подяки 

Петро Степанович Карпов, начальник відділу управління майном; Лідія Олександрівна Базан, швейцар плавального басейну спортивного комплексу; Людмила Соловіївна Скаржинець, технік 1 категорії відділу режиму секретності і спецзв’язку; Віктор Миколайович Онісімчук, головний спеціаліст по турбінному відділенню відділу супроводу нових блоків; Тетяна Адамі­вна Квятковська, інженер відділу охорони здоров’я; Людмила Олексіївна Андрейчук, дезактиваторник 3 групи цеху дезактивації і поводж­ення з радіоактивними відходами; Оксана Степанівна Зеленецька, комірник загальноцехового персоналу хімічного цеху; Юрій Леонідович Батик, провідний інженер - технолог групи гідроочищення теплообмінного устаткування  служби спеціальних і монтажних робіт  енергоремонтного підрозділу; На­дія­ Степанівна Захарова, еконо­міст 1 категорії відділу супроводу кон­курсних торгів; Ірина Аркадіївна­ Нечипорук, машиніст мийних ма­шин їдальні №9 відділу лікуваль­но-профілактичного харчування цеху господарського забезпечення; Юрій Миколайович Буренко,­ провідний інженер виробничого відділу виробничо-технічної служби; Володимир Володимирович Бебех, слюсар з ремонту реактор­но-тур­бінного устаткування  5 розряду цеху з ремонту тепломеханічного устаткування енергоремонтного підрозділу; Юрій Михайлович Комяжук, бетоняр 4 розряду  дільниці №3 з ремонт­­у зовнішніх об’єктів ремонтно-будівельного управління енер­го­ремонтного підрозділу; Тамара Володимирівна Попович, ізолю­ва­ль­ник-плівочник 4 розряду діль­ниці №1 з ремонту об’єктів  промзони ремонтно-будівельного управління  енергоремонтного підрозділу; Олександр Григорович Щуклий, начальник зміни цеху атомної електростанції турбінного цеху; Сергій Олексійович Шпак, електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимі­рювань електростанцій 5 розряду цеху теплової автоматики та вимірювань; Марина Юріївна Трасун, технік 2 категорії загального відділу; Віктор Богданович Тимошенко, дозиметрист 5 групи цеху радіаційної безпеки; Олексій Олексійович Костюк, слюсар з обслуговування обладнання електростанцій 4 групи гідротехнічного цеху; Володимир Васильович Бугайко, інженер із зв’язку електричного цеху.

 

За добросовісне виконання трудових обов’язків, високий професіоналізм, сумлінну багаторічну працю, значний  особистий внесок у розвиток і функціонування атомної  енергетики України та  з нагоди Дня енергетика

Удостоєні Знака

“Заслужений працівник Хмельницької АЕС” :

Віктор Володимирович Хмельницький,  інструктор  1 категорії НТЦ; Василь Миколайович Панасюк, заступник начальника цеху з ремонту ЕЦ; Мирослав Лазарович Когуч, заступник начальника служби СВНіПБ; Андрій Миколайович Іванов, старший оператор реакторного відділення  7 групи РЦ; Сергій Олександрович Птіцин, старший начальник зміни ЦТАВ.

Нагороджені Знаком “Почесний працівник ВП Хмельницька АЕС”:

Сергій Олексійович Савостін, електромонтер з ремонту апаратури, релейного  захисту й автома­тики 6 групи ЕЦ; Юрій Іванович Типуся­к, заступник начальника планово-економічного управління – начальник планово-економічного відділу; Олександр Адамович Вербіцький, дефектоскопіст 6 розря­ду ВКМ; Василь Петрович Свідерський, слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування  6 розряду ЕРП; Андрій Юрійович Ри­балко, електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6 розряду ЦТАВ; Тетяна Анатоліївна Франасюк, економіст з праці 1 категорії ВОПіЗ; Наталія Геннадіївна Семчук, бухгалтер 1 категорії  бухгалтерії; Анатолій Павлович Швець, старший майстер 1 групи ЦРБ; Анатолій Григорович Коваленко, начальник зміни станції; Максим Григорович Кремень, заступник генерального директора з якості і управління; Інна Вікторівна Мисько, інженер з охорони навколишнього середовища 1 категорії ВОНС; Олена Геннадіївна Прокопенко, інженер-лаборант 2 катего­рії ВОП; Юрій Петрович Вознюк, машиніст двигунів внутрішнього згоряння 6 групи ТЦ; Наталія Афанасіївна Яремов­ич, апаратник хімводоочищення 5 групи ХЦ; Ольга Іванівна Семенова, начальник відділу лікувально-профілактичного харчування ЦГЗ; Світлана Дмитрівна Гаджоса, машиніст котла 4 групи ГТЦ; Анатолій Олександрович Чумак, заступник начальника ЦНВУ; Наталія Володимирівна Цимбал, начальник планово-економічного відділу УКБ; Воло­димир Стефанович Василенко, начальник лабораторії МС; Марта Васи­лівна Антонів, апаратник повітроподілу АКС  4 групи РЦ.

Близько 500 трудівників станції відзначено грамотами та подяками Хмельницької АЕС.