Крок за кроком до омріяної мети

Основною темою щовівторкових зустрічей станційних журналістів із керівниками структурних підроз­ді­лів з огляду на довготривалий ППР на першому енергоблоці, залиша­ється продовження термінів його експлуатації у понадпроектний період.

- Всі заплановані роботи виконуються згідно із графіком, - запевнив нас начальник служби надійності ресурсу і продовження експлуатації Є.В.Мелешко. І представив картину покрокових дій на період ППР, від виконання яких в результаті залежить отримання дозволу на подальшу експлуатацію енергоблока.

Спершу співрозмовник наголосив, що початку ремонту тривалістю 257 діб передувало інспекційне обстеження комісією ДІЯРУ у жовтні минулого року першого енергоблока на предмет його готовності до експлуатації в зупиненому стані після закінчення проектного терміну експлуатації. За результатами перевірки комісія надала відповідний Акт з позитивним висновком. А вже 22 листопада 2018 року стан виконання робіт із продовження терміну експлуатації нашого енергоблока розглянула колегія ДІЯРУ. Розглянувши надані Хмельницькою АЕС документи, колегія постановила, що розгляд питання відновлення експлуатації енергоблока №1 на енергетичних рівнях потужності можливий за ряду умов.

- Про що саме йдеться?

- Маємо продовжити термін експлуатації: елементів реактора, теплового та біологічного захисту реакторної установки, обладнання 1-го контуру, обладнання реакторного відділення і транспортно-технологічного обладнання. Крім того, належить реалізувати компенсуючі заходи з підвищення кваліфікації обладнання і сейсмостійкості трубопроводів. А також належить виконати у погоджених з ДІЯРУ обсягах заходи з усунення відступів від вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, заходи К(з)ПБ. І наостанок – завершити розробку Звіту із періодичної переоцінки безпеки. Над виконанням цих умов, які увійшли у ліцензію у вигляді змін, зараз працюємо.

Зупинюся на заходах інжинірингового характеру. Загалом таких заплановано (в рамках ПCЕ) – 101. З них 74 вже реалізовано, 27 – на завершальній стадії. Станом на даний час виконано роботи із продовження термінів експлуатації і погоджено з ДІЯРУ рішення щодо будівель і споруд, трансформаторів, турбоустановки, трубопроводів реакторного, турбінного відділень, хімічного та електричного цехів, систем технічної води відповідальних споживачів, кабельної продукції. По решті обладнання з роботами справилися в ході ППР-2017, підготували обґрунтовуючі матеріали, які разом з рішеннями про продовження термінів експлуатації наразі проходять експертизу у ДНТЦ ЯРБ.

Зараз, згідно з графіком, виконуються розрахункові обґрунту­вання можливості ПСЕ еле­менті­в реактора, а також заходи із перепризначення допустимої кіль­кості циклів навантаження, допрацьовується Звіт із періодичної пере­оцінки безпеки.

Можна сказати, що роботи з оцінки технічного стану і продовження термінів експлуатації еле­ментів енергоблока №1 виходять на фінішну пряму. Виходячи з вже виконаного, є підстави впевнено говорити, що термін подальшої експлуатації елементів енергоблока №1 обґрунтований від 10 до 40 років.

Кілька слів про поточний ремонт на першому енергоблоці. В рамках ППР заплановано реа­лізувати ряд заходів із підвищення безпеки. Всього – 94, з них половину вже виконано. Під час планово-попереджувального ремонту буде виконано у повному обсязі 31 захід, ще 6 – у запланованому обсязі. Решта десять виконуватиметься вже після продовження терміну експлуатації. Така стратегія дій погоджена із Держ­атомрегулювання.

Не можу оминути увагою ще одну важливу складову програми з ПСЕ – проведення у лютому-березні громадс­ьких слухань з питань продовження терміну експлуатації першого енергоблока. Згідно із підписаним генеральним директором наказом, сформовано склад представницької групи ХАЕС, до якої увійшли фахівці нашої служби, служби аналізу безпеки, відділу охорони навколишнього середовища, цеху радіаційної безпеки. Завдання групи – донести вичерпну достовірну інформацію до населення зони спостереження про роботу енергоблока, його ресурсні можливості, український та світовий досвід у питаннях ПСЕ тощо. Вже підготовлено відповідні презентаційні матеріали, затверджений графік зустрічей із представниками громад зони спостереження.

Ну і наші найближчі плани. Згідно із планом ліцензування енергоблока №1, за 60 днів до виве­дення реакторної установки на міні­мально-контрольований рі­вень потужності після ППР-2018 очікуємо на чергову перевірку комісією Держатомрегулювання готовності енергоблока до довготривалої експлуатації. Результатом перевірки стане Акт комплексного інспекцій­­ного обстеження. Для прийняття рішення про можливість довготривалої експлуатації енергоблока №1 на енергетичних рівнях потужності після виконання всіх заходів ПСЕ ми повинні отримати від ДІЯРУ ряд документів. За 15 днів до завершення ППР – Постанову колегії про стан виконання робіт з ПСЕ, за 10 днів – Рішення ліцензійної комісії про можливість внесення змін у ліцензію, і, нарешті, за 5 днів – зміну в ліцензію у зв’язку із продовженням терміну експлуатації енерго­блока.

Отож сьогодні всі зусилля, в тому числі й персоналу нашої служби, спрямовані на вчасне і якісне виконання запланованих робіт і отримання дозволу на подальшу екс­плуатацію першого енергоблока.

Ольга Сокол