Втримати позиції лідера енергетики країни, забезпечити соціальний розвиток

У Києві відбулись звітні конференції  трудового колективу ДП «НАЕК» «Енергоатом» та профспілкової організації компанії. Редакція не володіє всією інформацією щодо перебігу подій під час цих форумів, але з постанов та розмов з учасниками конференцій знає, що перед колективом компанії постають проблеми належного фінансування за вироблену продукцію, справедливих тарифів, забезпечення контролю та участі у розробці нормативних і законодавчих актів у процесі можливої корпоратизації компанії.

Як відзначив голова ППО ХАЕС Михайло Гук, головним напрямком є безумовне виконання Колективного договору 2016 року, що передбачає належну організацію  виробництва і розвитку компанії, дотримання умов охорони праці, гідну оплату  за продуктивну роботу, наявність соціальних гарантій і пільг, питання житлово-побутового забезпечення працівників тощо. Ненормальною, за словами профспілкового лідера ХАЕС, є ситуація, коли збудоване житло, на яке вже нараховуються плата за тепло, електроенергію, утримання персоналу охорони, тощо, немає можливості розподілити серед персоналу. Проблемним для колективу залишається питання розподілу персоналу на промисловий та непромисловий. Чіткої політики щодо цього в компанії нема, тому забезпечення росту рівня оплати без врахування такого комплексного поняття, як моральний клімат в колективі, збереження цілісності трудового колективу, викликає ряд запитань до тих, хто нав’язує поді­бне структурування.

- Загалом же, - відзначив Михайло Гук, - конференції налаштовують на оптимістичний лад, бо є конструктивний діалог з роботодавцем. Важливо не втратити позиції і здобутки.

Записав Віктор Гусаров

 

ПОСТАНОВА № 12 звітної конференції трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом»

Конференція трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» заслухала та обговорила доповідь президента Компанії Юрія Олександровича Недашковського з виконання Колективного договору у 2015 році та поточної виробничої діяльності, співдоповідь голови первинної профспілкової організації Компанії Олексія Васильовича Лича, «Звіт з виконання Колективного договору Компанії у 2015 році» та відзначає наступне.

Організація виробництва і розвитку Компанії. Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» у 2015 році виробило 87,8 млрд кВтг електроенергії. Планове завдання Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з виробництва електроенергії було виконано на 102,4%.

Станом на момент конференції немає рішення Уряду України про проведення корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2015 році. Разом з цим, проект Закону України «Про особливості корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», погоджений відповідними органами державної влади та листом Міненерговугілля від 05.01.2016 № КМ/1-12-9, направлений на розгляд до Кабінету Міністрів України, листом КМУ від 06.01.2016 № 299/0/2-16 повернуто до Мін­енерговугілля на доопрацювання.

Оплата та нормування праці. Виконано частково. Відповідно до підвищення соціальних стандартів на державному рівні та на підставі спільної домовленості роботодавця та Профспілкового комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» (спільне рішення від 09.11.2015 № 1627) з 01.12.2015  підвищено мінімальну тарифну ставку (оклад) для працівників на 13%, але таке підвищення не забезпечує необхідного рівня зростання заробітних плат для відміни індексації значній частині працівників Компанії.

Охорона праці. Виконано частково. Сумарні витрати на здійснення та придбання засобів і заходів з охорони праці, що включаються до витрат згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994, в ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2015 рік склали 232 138,0 тисяч гривень. Ці витрати дорівнюють 5,83% від фонду оплати праці Компанії за 2014 рік, що відповідає вимогам статті 19 Закону України «Про охорону праці» (не менше 0,5%), але не відповідає Колективному договору Компанії (не менше 7,0% від ФОП за попередній рік).

Розвиток соціальної сфери підприємства та соціальні гарантії. Виконано частково. Фактичні витрати на соціальний розвиток Компанії за 2015 рік (за рахунок тарифу) становили 198,12 млн грн, що на 12,28 млн грн менше фактичних витрат у 2014 році (210,40 млн грн). За розділом лімітів фінансування «Соці­альний розвиток» при плановому загальному річному обсязі видатків у сумі 457,0 млн грн, було профінансовано платежів на суму 431,4 млн грн, або 94% річного обсягу.

Житлово-побутове обслуговування. Інвестиційною програмою ДП «НАЕК «Енергоатом», погодженою НКРЕКП на 2015 рік, за рахунок тарифу кошти на буді­вництво житла не виділялись. Фактично профінансовано 13,297 млн грн, освоєно 4,054 млн. грн. У 2015 році введено в експлуатацію цегляний 108 квартирний житловий будинок № 505/1 загальною площею 7 496,28 м2 у м. Неті­шин, будівництво якого закінчено у 2014 році, кошторисна вартість об’єкта – 29 907 тис.грн.

Виходячи з вищенаведеного, конференція трудового колективу  постановляє:

1.      Інформацію президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Ю.О. Недашковського та голови ППО  ДП «НАЕК «Енергоатом» О.В. Лича взяти до відома.

2.      Затвердити «Звіт з виконання Колективного договору Компанії у 2015 році»  та вважати, що у 2015 році в цілому по Компанії частково виконувались пункти 4.1., 5.2., 5.3., 5.8., 7.12., 7.17. Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом».

3.      Доручити роботодавцю та профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом:

3.1. забезпечити захист тарифу на 2016 рік на електроенергію на рівні, достатньому для виконання виробничої програми, фінансування витрат на соці­альний розвиток та Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» у повному обсязі;

3.2. забезпечити фінансування та пропорційний розподіл коштів на ЗІЗ та спец­одяг відповідно із заявками відокремлених підрозділів на 2016 рік.

4.      Доручити сторонам Колективного договору посилити роз'яснювальну роботу в трудових колективах Компанії і забезпечити контроль та участь у розробці нормативних і законодавчих актів, що забезпечують виконання процесів перетворення підприємства з метою запобігання можливих негативних наслідків процесів корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом».

5.      Доручити комісії з Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» приступити до переговорів з підготовки проекту Колективного договору Компанії на 2017 рік.

6.      Домагатись зустрічі профактиву ДП НАЕК «Енергоатом» з Міністром енергетики та вугільної промисловості України.

7. Доручити сторонам Колективного договору відпрацювати та винести на зустріч з міністром енергетики та вугільної промисловості проблемні питання функці­онування атомної енергетики України та інформувати трудовий колектив про результати цієї зустрічі.

8. Звернути у 2016 році особливу увагу на вирішення наступних завдань:

-        передачі житла працівникам АЕС;

-        встановлення   дієвого контролю   за виконанням   організаційно-розпоряд­чої документації ДП «НАЕК «Енергоатом»;

-        придбання реамобілів для відокремлених підрозділів Компанії;

-        безумовне виконання Колективного договору на 2016 рік у повному обсязі.

9.      При визначенні напрямків видатків, отриманих за рахунок «інших надходжень» від господарської діяльності відокремлених підрозділів та Компанії в цілому, наповнення кошторису витрат на соціальний розвиток вважати пріоритетним по відношенню до інших видатків ДП «НАЕК «Енергоатом»

10.    Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковського Ю.О. та голову профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Лича О.В.

 

 ПОСТАНОВА № 9 звітної профспілкової конференції ДП «НАЕК «Енергоатом»

Заслухавши та обговоривши звіт Голови первинної профспілкової організації ДП «НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. про роботу профспілкового комітету у 2015 році, акт ревізії фінансово-господарської діяльності первинної профспілкової організації за 2015 рік та проект тимчасового кошторису витрат ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2016 рік, конференція постановляє:

1.      Звіт Голови первинної профспілкової організації ДП «НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. про роботу профспілкового комітету за 2015 рік взяти до відома.

2.      Роботу   профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2015   році визнати задовільною.

3.      Акт ревізійної комісії профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енерго­атом» за 2015 рік - затвердити.

4.      Профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» до 21.03. 2016 року розглянути пропозиції і зауваження, що надійшли під час звітної профспілкової конференції ДП «НАЕК «Енергоатом» та розробити заходи з усунення критичних зауважень.

5.      Визначити наступні пріоритетні напрямки роботи профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2016 рік:

-        забезпечення виконання у повному обсязі Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2016 рік;

-        недопущення зменшення витрат кошторису на соціальний розвиток Компанії на 2016 рік.

6.      Звіт про використання профспілкових коштів ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2015 році за надходженнями у розмірі 51 273,3 тис. грн. та видатками у розмірі 50 868,1 тис. грн. - затвердити.

7.      Тимчасовий кошторис витрат профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» за напрямами на 1-й квартал 2016 року - затвердити.

7.1. У разі змін за відрахуваннями профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, надати право профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» затвердити остаточний кошторис витрат ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2016 рік.

9. Контроль за виконанням даної постанови покласти  на Голову ППО ДП «НАЕК «Енергатом» О.В. Лича.

Голова конференції О.В. Лич

Секретар конференції Л.С. Гуц

Фото Миколи Петриченка