ХАЕС відвідав командувач Внутрішніх військ МВС України

На Хмельницькій АЕС з офіційним візитом побував начальник  Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України, генерал-лейтенант Станіслав            Шуляк.

Гість у супроводі представників Головного управління, ВП ХАЕ зу­стрівся з генеральним директором станції Миколою Панащенком. У діловій обстановці були озвучені основні напрями діяльності енергетичного об’єкта.

Члени делегації також взяли участь у зустрічі з особовим складом військової частини 3043.

За словами Станіслава Шуляка, основною метою відвідин Хме­льницької атомної електростанції  є озна­йомлення з ді­яль­ністю військової частини, на яку покладені обо­в’я­з­к­и з охорони діючої  АЕС. Генерал­-лей­те­нан­т також від­значив ве­лике значення вій­ськових частин, які  за­без­пе­чують безпеку функціо­нування державних стра­те­гі­ч­них об’є­к­тів. Вони, за сло­вами команду­вача, є од­ними­                         з кращих в Україні.

Під час знайомст­ва з діяльністю ВП ХАЕС, військової частини командувача супро­во­­джували заступник началь­ника  Головного управління – командувач внут­рішніх військ – начальник штабу генерал-майор Олександр Кривенко, керівник апарату командувача Віталій Михайловський, начальник Управління з охорони особливих державних об’єктів, полковник Олег Головінов, заступник генерального директора ХАЕС з фізичного захисту та режиму Анатолій Бойко, командир військової частини 3043, полковник Павло Босий­.

Наш кор.

Фото  Валерія  Валуєва