Хмельницька АЕС в числi сумлiнних захисникiв природи

 

20 квітня 2013 року відзначається День довкілля. Згідно з Указом Президента України від 6 серпня 1998 року «Про День довкілля»    № 855/98 дата свята щороку призначається на третю суботу квітня.

Свято  було започатковано, щоб відзначити проведення Стокгольм­ської конференції з охорони дов­кілля, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху. Цього дня була заснована UNEP (United Nations Environment Network) - Екологічна програма ООН, яка нині є основним організатором та ідеологом Дня довкілля.

До Дня довкілля приурочуються різноманітні заходи, спрямовані на поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрій населених пунктів та прилеглих до них територій, очищення водних джерел, збереження природно-заповідних та інших особливо цінних об’єктів, поширення екологічних знань та активізацію державного та громадського контролю за додержанням природоохоронного законодавства.

Цього дня у проведенні заходів бере участь чимало працівників Хмельницької АЕС, в тому числі працівники відділу охорони навколишнього середовища. Для ВОНС цей день має особливе значення, бо основна мета відділу - охорона навколишнього середовища.

На Хмельницькій АЕС безпека навколишнього природного се­редо­­вища та створення умов для гармонійного співіснування з об’єктам­и навколишнього середовища є пріоритетом  екологічної по­літики.

Сьогодні у ВОНС працюють досвідчені фахівці, багато з яких мають по дві вищі освіти, у тому числі один кандидат біологічних наук. Всі працівники дуже відповідально ставляться до своєї роботи, бо розуміють, що чисте довкілля – гарант здоров’я кожної людини.

Персонал еколого-хімічної лабораторії ВОНС виконує контроль якості поверхневих, стічних та підземних вод, ґрунту та мулу, атмосферного повітря, а також контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у тому числі від автотранспорту Хмельницької АЕС. У лабораторії працюють такі досвідчені фахівці як Г.М. Мазур, Т.А. Мазур, Н.І. Котик, Н.В. Подобна та інші. Результати багаторічного моніторингу, який проводиться лабораторією з 1989 року, підтверджують, що експлуатація першого та другого енерго­блоків Хмельницької АЕС не спричинила погіршення еколо­гічного стану навколишнього середовища в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження. Необхідно також відзначити, що за час експлуатації ХАЕС продувка ставка-охолоджу­вача не проводилася та не планується у найближчій перспективі, оскільки якість води за хімічним складом задовільна. Весь персонал ХАЕС прагне, щоб вплив виробничої діяльності підприємства на навколишнє середовище був мінімальним. Хмельницька АЕС не перевищує встановлені ліміти використання питної й технічної води. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря значно зменшився у порівнянні з попередніми роками.

В січні 2013 року внесено зміни до штатного розкладу ВОНС, створено сектор екологічного управління та аудиту, що дозволило організувати систематичний контроль за діяльністю підрозділів на предмет дотримання ними природоохоронного законодавства. У секторі  працюють провідні інженери Н.Я. Горпишин і О.О. Тихоліз та інженери 1 категорії К.В. Щербань і І.В. Мисько. Персонал сектору виконав роботу з проведення інвентаризації відходів, джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та джерел скиду стічних вод. 

11-12 квітня 2013 року у ВП ХАЕС було проведено сертифікаційний аудит інтегрованої системи управ­ління відповідно до стандарту           МАГАТЕ GS-R-3, ISO 9001 та  ISO 14001. Стандарт ISO 14001 встановлює вимоги до системи еколо­гічного управління. На виконання вимог стандарту, персонал ВОНС разом з підрозділами ВП ХАЕС виконав роботу з ідентифікації екологічних аспектів, отже зробив свій внесок в отримання позитивного результату. Велика заслуга у підготовчому процесі, а відтак і позитивному висновку заступника генерального директора з якості і управління М.Г. Кременя та працівників відділу забезпечення якості Ю.А. Квятков­ського, В.С. Капустинського,  Е.Ю. Крушинського. Також слід сказати слова вдячності спеціалістам інших підрозділів ВП ХАЕС, які дуже відповідально та кваліфіковано підготувались до сертифікації.

Мешканці нашого регіону можуть бути впевнені, що на Хмельницькій АЕС працюють кваліфіковані фахівці, які відповідально ставляться до охорони довкілля.

Олександр Голод,

заступник начальника ВОНС –  начальник ЕХЛ