До загального фонду місцевих бюджетів області за січень - серпень 2011 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 860,9 млн.грн., в тому числі до обласного бюджету - 201,4 млн. гривень. Темп приросту до відповідного пері­оду минулого року склав, відповідно, 11,1 та 14,2 відсотка.

Основну частину доходів, що наді­йшли до місцевих бюджетів області, становить податок на доходи фізичних осіб – 80,2 відсотка (надійшло 690,3 млн. грн.), в тому числі до обласного бюджету надійшло 172,6 млн. грн. (питома вага в загальній сумі доходів – 85,7 відсотка). Темп приросту до відповідного періоду 2010 року по місцевих бюджетах і обласному бюджету склав 18,4 відсотка.

Дотацій з державного бюджету область отримала в сумі 1359,1 млн. грн., в тому числі:

а) дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету – 1337,2 млн. грн., що на 83,2 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року;

б) додаткові дотації з державного бюджету на:

- вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 12,6 млн. грн.;

- забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 1,5 млн.грн.;

- забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеці­альностями медичного та фармацевтичного профілю – 7,1 млн. грн.;

- поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – 0,7 млн. гривень.

Субвенцій з державного бюджету надійшло в сумі 883,8 млн. грн., (з них на соціальні програми – 730,3 млн.грн.), що на 266,0 млн.грн. більше ніж за відповідний період 2010 року.

Доходи місцевих бюджетів області забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків обласного бюджету та бю­джетів районів і міст обласного значення і дозволили:

- виплатити зарплату праці­вникам бюджетних установ, стипендії. Простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат місцевими бюджетами області не допущено;

- профінансувати енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, заборгованості із зазначених виплат не допущено;

- профінансувати за рахунок коштів субвенцій з державного бю­джету видатки області на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, надати пільги і субсидії населенню;

- профінансувати інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми.

Інформація Головного фінансового  управління ОДА