Юрій Недашковський: атомна генерація і надалі відіграватиме ключову роль в енергетиці країни

В ексклюзивному інтерв’ю «Укра­їнській енергетиці UA-Energy. org» президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недаш­ков­ський розповів про роль української ядерної енергетики у майбутньому, проведення стрес-тестів на АЕС, тарифи на вироблену ними електро­енергію, продовження терміну експлуатації АЕС, ядерне паливо Westinghouse, підтримку іміджу атомної енергетики на світовій арені.

- Згідно з проектом нової Енергетичної стратегії України, яку планують ухвалити до кінця року, основою генерації енергії через 20 років буде атом і вугілля. Наскільки атомна галузь готова до ключової ролі в енергетиці країни?

- На сьогоднішній день частка атомної генерації у загальному обсязі електричної енергії, що виробляється в Україні, становить приблизно 48%. Решта виробленої енергії припадає на ТЕС (близько 45%) та ГЕС (6,4%), Тобто, без жодних перебільшень можна сказати, що ключову роль в енергетиці країни атомна відіграє вже зараз.

Початок на стор. 1

Що ж до оновленої Енергетичної стратегії України, то цей документ наразі знаходиться в стадії розробки. Проект, який було передано на розгляд фахівцям НАЕК «Енергоатом», зокрема, передбачає, що у 2030 році виробництво електроенергії атомними станціями становитиме 48,9%, тепловими та гідроелектростанціями – 46,3% (у базовому варіанті розвитку). Очікується також подальший розвиток нетрадиційних поновлюваних джерел енергії. Але зростання їх частки у загальному балансі потужностей передбачається лише до рівня близько 10% до 2030 року, що за базовим сценарієм становить близько 6 ГВт.

Отже, ключову роль в енергетиці країни атомна генерація відіграватиме і надалі. Більше того, на погляд фахівців-енергетиків, її частка має зрости ще більше. Тому, у змінах та доповненнях, які було надано для внесення до оновленої Енергетичної стратегії, ДП НАЕК «Енергоатом» запропонувало закласти у плани розвитку національної електроенергетики додаткове будівництво атомних блоків сумарною потужністю не 2 ГВт, як передбачалось в проекті оновленої стратегії, а 8 ГВт, при цьому частка електричної енергії, що припадатиме на генерацію атомними станціями, становитиме 61,8%.

На думку експертів, введення в експлуатацію додаткових потужностей на ядерному паливі зменшить шкідливі викиди у атмосферу двоокису вуглецю, що сприятиме послабленню «парникового ефекту», забезпечить зміцнення енергетичної безпеки держави та зменшить дефіцит виробництва електроенергії в умовах майбутнього зростання економіки.

- Яким сьогодні є коефіцієнт використання встановлених потужностей АЕС України?

- За підсумками роботи протягом семи місяців поточного року коефіцієнт використання встановлених потужностей (КВВП) енергоблоків АЕС України становить в середньому 72,6%.

Основними причинами зниження КВВП енергоблоків АЕС є наступні:

- збільшення тривалості планових ремонтів енергоблоків АЕС у зв’язку із виконанням значного додаткового обсягу робіт щодо модернізації обладнання для підвищення безпеки та продовження терміну експлуатації енергоблоків у понадпроектний термін;

- диспетчерські обмеження потужності АЕС у зв’язку із недостатньою пропускною спроможністю ліній електропередачі та їх ремонтами, недостатністю маневрених потужностей в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України.

Так, обсяг недовиробітку електроенергії АЕС з причин диспетчерських обмежень потужності за сім місяців поточного року складає 1 108 млн. кВт-г, що перевищує номінальний виробіток електроенергії протягом місяця роботи двох українських енергоблоків: ВВЕР-1000 (720 млн. кВт-г) і ВВЕР-440 (302 млн. кВт-г) разом.

Ліквідація або суттєве зменшення диспетчерських обмежень потужності АЕС дозволила б збільшити загальний КВВП АЕС на 1,6%, тобто до значення у 72,2%.

НЕК «Укренерго» сьогодні виконуються роботи з будівництва ліній видачі електроенергії з ВП Хмельницької АЕС, ВП Рівненської АЕС та ВП Запорізької АЕС. ДП НАЕК «Енергоатом» виконуються роботи з реконструкції загально станційних розподільчих пристроїв на ВП ХАЕС, ВП РАЕС та ВП ЗАЕС, а також роботи з підвищення охолоджуючої спроможності технічної води ставка-охолоджувача на ВП Южно-Української АЕС. У компанії також поступово реалізується програма з підвищення КВВП. Очікується, що повна реалізація всіх цих заходів дозволить підвищити КВВП АЕС до 85%.

- На якому етапі знаходиться цільова позачергова оцінка стану безпеки блоків українських АЕС? Чи вкладаєтесь Ви у графік з її проведенням? Яку суму коштів НАЕК «Енергоатом» виділив з тарифу на електроенергію на реалі­зацію стрес-тестів?

- Для проведення цільової позачергової оцінки безпеки блоків українських АЕС, було виконано ряд підготовчих заходів. Був виданий наказ №218 від 16.03.2011р. «Про запобіжні заходи за результатами аварій на АЕС Японія» щодо органі­зації робіт в частині перегляду та доповнення заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України» та підготовки пропозицій для внесення змін в КзППБ та «План-графік…» на 2011 рік.

27-28 квітня 2011 року в Компанії проведена нарада експертів НАЕК «Енергоатом», ПАО КІЕП, ДНТЦ ЯРБ з аналізу та пріоритетності заходів КзППБ і термінів їх реалізації.

 Розроблено «План дій               з виконання цільової позачергової перевірки та                подальшого підвищення безпеки АЕС України з урахуванням подій на Фукусі­-             ма-1», який затверджено на засіданні Колегії Держатомрегулювання України 19 травня 2011 року.

Розроблено технічні вимоги на проведення цільової позачергової поглибленої переоцінки безпеки для майданчиків ВП ЗАЕС, ВП ЮУАЕС, ВП РАЕС, ВП ХАЕС. Їх розробка була реалізована з врахуванням рекомендацій Держатомрегулювання та міжнародних експертів.

Замовником проведення цільової позачергової поглибленої переоцінки безпеки для АЕС України виступає ДП НАЕК «Енергоатом». До роботи залучені провідні українські фахівці. На даний час відбувається збір початкових даних.

Роботи проводяться у відповідності з графіком. До 15 жовтня ми виконаємо переоцінку та направимо результати на експертизу до Регулюючого органу. Вартість робіт з переоцінки становить близько 12 млн. грн.

- Чи вважаєте Ви встановлений тариф на атомну електроенергію обґрунтованим та економічно доцільним?  

- Діючий тариф на електроенергію АЕС встановлено з 01.03.2011 року і складає 18,32 коп./кВт-г. Середньорічний тариф на відпуск електроенергії АЕС дорівнює на сьогодні 18,06 коп./кВт-г. Тариф не покриває необхідну потребу у фінансуванні виробничих, інвестиційних та соціальних програм Компанії у 2011 році.

Загальний дефіцит складає близько 6 млрд. грн., у тому числі по таких статтях, як свіже ядерне паливо, ремонтні та експлуатаційні витрати, фізичний захист, оплата праці, соціальний розвиток, капітальні інвестиції.

Слід зазначити, що за останнє десятиріччя склався значний дисбала­нс у тарифах на електро­енергію атомних електростанцій, теплових електростанцій та гідро­електростанцій в Україні. Тарифи теплоелектростанцій зросли за цей період у 4,5 раза, гідроелектро­станцій – у 3,6 раза, атомних електростанцій – у 2,2 раза, при тому, що вартість паливної складової АЕС  за цей період зросла у 3,5 раза,                           а індекс інфляції склав 292%.

У I півріччі 2011 року середній тариф генеруючих компаній ТЕС України (53,33 коп./кВт-г) у 3 рази перевищує тариф АЕС (17,77 коп./кВт-г). Співвідношення між тарифами АЕС і ТЕС в інших країнах з розвиненою енергетикою складає 0,6 : 1,3.

На сьогодні тариф на електроенергію АЕС України є найнижчим у світі. Зокрема, тариф АЕС Російської Федерації склав у 2010 році 3,08 центів/кВт-г (або 935,8 руб./МВт-г), що у 1,5 раза вище, ніж тариф АЕС України (1,99 центів/кВт-г), при тому, що вартість свіжого ядерного палива та вивозу відпрацьованого ядерного палива для російських АЕС майже вдвічі нижче, ніж для українських.

- Як Ви оцінюєте стан вирішення проблемних питань підвищення безпеки в контексті завершення проектного терміну експлуатації енергоблоків № 1 та № 2 Южно-Української АЕС? Чому Колегія Держатомрегулювання ухвалила постанову про незадо­вільну роботу НАЕК «Енерго­атом» у цьому напрямку?

- Підготовка енергоблоків АЕС до роботи у понадпроектний період є пріоритетним напрямком діяльності ДП НАЕК «Енергоатом» у відповідності до Енергетичної  стратегії України до 2030 року. Відповідність рівня безпеки енергоблоків нормам, правилам та стандартам з ядерної та радіаційної безпеки є невід’ємною умовою для отримання ліцензії для експлуатації енергоблока у понадпроектний термін. На сьогодні найактуальнішим завданням для Компанії є продовження строку експлуатації енергоблоків №1 та №2 ВП ЮУАЕС, проектний строк експлуатації яких завершується в 2012 році та 2014 році відповідно.

Для своєчасного виконання робіт, що залишились на блоці № 1 ЮУАЕС, в Компанії прийняті усі необхідні заходи, забезпечено 100% фінансування в поточному році.

Роботи з продовження експлуатації складаються з комплексу заходів капітального та інжинірингового характеру. Заходи з капітального характеру, що направлені на підвищення безпеки, переважним чином вже виконані. З 96 заходів Концепції з підвищення безпеки на енергоблоці №1 ВП ЮУАЕС виконано 82, до кінця поточного року буде виконано ще 3, а у ППР-2012 – останні 11.

По роботах інжинірингового характеру станом на сьогодні виконано обстеження всього обладнання енергоблока №1 ВП ЮУАЕС, включаючи корпус реактора, обладнання 1-го і 2-го контурів, будівлі та споруди. Розробка звіту з періодичної переоцінки безпеки енерго­блока №1 ВП ЮУАЕС виконується відповідно до узгодженого план-графіка. Термін надання повного комплекту звітів до Держатомрегулювання – грудень 2011 року.

Щодо постанови Колегії Держ­атомрегулювання №8 від 19 липня 2011 р. відмічаємо наступне.

Постанова Колегії Держатомрегулювання не містить висновків та рішень щодо незадовільної роботи ДП НАЕК «Енергоатом» в контексті завершення проектного строку експлуатації енергоблоків №1, 2 ЮУАЕС. У цій Постанові відмічається наявність суттєвих ризиків для можливості продовження експлуатації енергоблоків №1 та №2 ВП ЮУАЕС у понадпроектний термін. При цьому хід обговорення на даній Колегії не свідчив про наявність суттєвих проблемних питань.

Необхідно відзначити, що у своїх висновках про ризики при продовженні експлуатації енергоблоків №1 та №2 ВП ЮУАЕС Держатомрегулювання спирається на застарілу інформацію щодо стану реалізації заходів Концепції підвищення безпеки. Відомо, що основною причиною затримок у виконанні заходів з підвищення безпеки були труднощі із проведенням торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг в умовах законодавства, що постійно змінюється. На сьогодні проблеми з торгами для закупівлі обладнання для реалізації заходів Концепції підвищення безпеки вирішено.

ДП НАЕК «Енергоатом» вважає, що в наступному році будуть реалізовані всі необхідні заходи з підвищення безпеки на енергоблоці № 1 ЮУАЕС, а в 2014 році – на енергоблоці № 2 ЮУАЕС.

Але, при цьому, відмічаємо наявність суттєвих проблемних питань, які можуть збільшити ризики щодо виконання заходів підвищення безпеки в рамках продовження терміну експлуатації наступних енергоблоків ВП АЕС. До таких відноситься нестача власних коштів для реалізації інвестиційної програми Компанії через занижений тариф на електроенергію для ДП НАЕК «Енергоатом». Для її реалізації ДП НАЕК «Енергоатом» вимушений залучати кредити як національних, так і міжнародних банків. 

- Під час київської зустрічі з громадськістю в рамках реалізації Екологічної оцінки Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України перший заступник генерального директора – директор з  проектів та інвестицій ВП «Атомпроектінжиніринг» Геннадій Сазонов зазначив, що реалі­зація всіх заходів, пов’язаних з цією програмою, насправді допоможе вирішити питання з продовженням терміну експлуатації українських АЕС. Чи поділяєте Ви такий погляд? На яку суму кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку розраховуєте у такому разі?

- КзППБ була розроблена ДП НАЕК «Енергоатом» та введена в дію спільним наказом Мінпаливенерго та Держатомрегулювання України від 07.12.2010р. № 517/172. Метою реалізації КзППБ є усунення невідповідностей проектів енергоблоків АЕС України сучасним вимогам національних норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, виконання заходів за результатами аналізів безпеки, рекомендацій експертів МАГАТЕ та доведення, таким чином, рівня безпеки енергоблоків українських АЕС до кращих міжнародних аналогів. Програма отримала позитивну оцін­ку з боку провідних експертів МАГАТЕ та Євросоюзу. Виконання заходів КзППБ є умовою окремих дозволів, що видаються Держатомрегулювання експлуатуючій органі­зації на пуск енергоблоків після чергових планово-попереджувальних ремонтів.

Оскільки єдиним джерелом фінансування для ДП НАЕК «Енергоатом» є тариф на виробництво електроенергії, величина якого встановлюється Національною комісією з регулювання електроенергетики, враховуючи позитивний досвід співпраці з ЄБРР та Євратом під час кредитування програми з підвищення безпеки «після пуску» енергоблоків ХАЕС-2/РАЕС-4, ДП НАЕК «Енергоатом» веде роботу по отриманню кредитів на виконання заходів КзППБ. На цей час розмір кредиту ще не визначений остаточно. Попередньо мова йде про загальну суму 800 млн. євро.

Що стосується планів з продовження термінів експлуатації енергоблоків АЕС України, то ця робота виконується відповідно до положень урядової «Енергетичної стратегії України до 2030 року» в рамках виконання «Комплексної програми робіт з продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків атомних станцій», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 263-р від 29.04.2004. Комплекс робіт з продовження термінів експлуатації складається з робіт з оцінки технічного стану обладнання, систем, будівель та споруд, обґрунтувань можливості роботи у понадпроектний термін, заміни елементів, що відпрацювали свій ресурс, переоцінки безпеки­.

- У середині липня цього року відбулась заключна зустріч проекту TACIS U2.01/06 щодо технічної допомоги в розвитку системи підтвердження відповідності продукції на рівні АЕС, бенефіціантом якої було ДП НАЕК «Енерго­атом». Якими будуть наступні кроки, пов’язані з втіленням отриманого досвіду в рамках цього проекту? На Ваш погляд, якість продукції, яка постачається на українські АЕС, є задовільною?

- На сьогодні проект TACIS  U2.01/06 успішно завершено. Роботи з впровадження системи оцінки відповідності продукції і її удосконаленню продовжуються. Для пілотної Рівненської АЕС розроблені процедури, надалі планується їх впроваджувати на решті АЕС України із залученням фахівців, підготовлених під час проекту.

Якість продукції, що поставляється на ВП АЕС України, відпові­дає встановленим правилам. Проводиться оцінка експлуатуючою організацією виробників продукції. Вживаються певні заходи з організації контролю за виробництвом продукції на заводах-виробниках. Переробляються застарілі нормативні документи, за якими повинна готуватися продукція для АЕС. Остаточно невідповідності продукції виявляються на стадії вхідного контролю. У разі неможливості їх усунення, продукція бракується та повертається постачальнику.

- Які були причини затягування з дозволом на дослідну експлуатацію ядерного палива Westing­house на майданчику Южно-Української АЕС? Що стало останнім аргументом для Державної інспекції ядерного регулювання України?

- Процес розширення дослідної експлуатації будь-якого нового ядерного палива чітко регламенто­вано нормативними документами з ядерної та радіаційної безпеки. Компанія діяла у суворій відповідності до встановлених вимог.

На сьогодні Держатомрегулювання надано всі дозволи, необхідні для завантаження ТВЗ-W на блоці №2 ЮУАЕС і з 4 серпня 2011 року почались операції із завантаження активної зони енергоблока.

На жаль, в пресі з’являються публікації, що не відповідають дійсності. Так, наприклад, пишуть, що Держатомрегулювання примусила НАЕК «Енергоатом» відмовитись від завантаження ТВЗ-W в активну зону блока №1 ЮУАЕС. Це не відповідає дійсності, оскільки рішення про розповсюдження експлуатації палива виробництва компанії «Westinghouse» на енергоблоки №2  ЮУАЕС та №5 ЗАЕС було прийнято НАЕК «Енергоатом» ще у 2010 році.

- Нещодавно Український ядерний форум став асоційованим членом Європейського ядерного форуму (Форатом). Виходячи з цього, якими є вигоди для України? Чи вбачаєте у цьому перспективу експорту української ядерної енергії та коли це може відбутися?

- Асоційоване членство Украї­нського ядерного форуму у Євро­-пей­ському ядерному форумі «Фор­атом» є кроком на шляху європейської інтеграції України в ЄС, який дасть змогу координувати позиції з ключових питань розвитку ядерної енергетики, налаго­джувати більш тісну співпрацю з європейськими структурами, які наразі фор­му­ють європейську енергетичну полі­тику і вектор розвитку ядерно-енергетичної галузі. Робота в рамках «Форатом» дає змогу налаго­джувати співпрацю та обмінюватись досвідом в сфері ядерної енергетики з провідними світовими компа­ніями.

Членство в «Форатом» – це можливість разом з нашими європейськими колегами з координації діяльності з розвитку атомної енергетики в загальноєвропейському клубі.

- Після аварії на АЕС «Фукусіма-1» Німеччина вкотре вирішила відмовитись від ядерної енер­гетики. Яким чином будете на­магатися підтримувати імідж атомної енергетики серед європейських колег?

- Німеччина вже вдруге намагається відмовитись від ядерної енергетики. Провідні німецькі енергетичні компанії оскаржують рішення Уряду в суді. Німеччина – потужна, економічно розвинена країна, яка інвестує значні кошти в розвиток альтернативних джерел палива та відновлювані джерела енергії, але, очевидно, що зараз альтернативні джерела та інші неатомні джерела електроенергії не можуть компенсувати зупинки всіх енерго­блоків ядерної галузі країни. Німецька промисловість потребує значних потужностей, тобто, у випадку відмови від ядерної енергії доведеться імпортувати електроенергію і, крім того, відмова від ядерної енергетики приведе до занепаду ядерних технологій.

Що стосується покращення іміджу компанії, то слід більше уваги приділяти розвитку безпеки на АЕС та своєю сумлінною працею доводити, що атомна енергетика є безпечною та надійною галуззю, без якої не можна уявити еконо­мічне обличчя сучасного світу.

Наприклад, тільки Україна пройшла процес аналізу безпеки АЕС в рамках проекту «Україна-ЄС-МАГАТЕ». Експерти перевіряли питання пов’язані з проектною безпекою та експлуатаційною безпекою, поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, вивчали регулятивні питання. Цей процес став найважливішою віхою підтвердження безпеки АЕС України та визнання української ядерної енергетики – «чистою» енер­гією, що відкриває широкі перспективи для експорту електроенергії.

Ірина Петренко,

«Українська енергетика»