З нагоди Дня енергетика відзначено наступних працівників

Нагрудним знаком «Заслужений працівник атомної енергетики» ДП «НАЕК «Енергоатом»

майстра з ремонту 1-ї групи дільниці верстатного відділення ремонтно-механічного цеху енергоремонтного підрозділу Леоніда Володимировича Русакова;

Нагрудним знаком «Почесний працівник атомної енергетики»

ДП «НАЕК «Енергоатом»

начальника зміни енергоблока атомної електростанції загально­станційного оперативного персона­лу Андрія Романовича Сторощука;

Нагрудним знаком «Відмінник атомної енергетики»

ДП «НАЕК «Енергоатом»

заступника начальника цеху з переробки радіоактивних відходів    цеху дезактивації і поводження з радіоактивними відходами Валентина Володимировича Костенка;

Відзнакою «За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України»

ДП «НАЕК «Енергоатом»

оператора спецводоочищення 7-ї групи оперативного персоналу хімічного цеху Миколу Миколайовича Максимчука;

машиніста котлів 4-ї групи гідротехнічного цеху Миколу Володи­мировича Моцюка;

Почесною грамотою ДП «НАЕК «Енергоатом»

начальника відділу загальної підготовки персоналу навчально-тренувального центру Юрія Анатолійовича Дяченка;

інженера з експлуатації устатку­вання атомної електростанції І категорії реакторного цеху Володимира Олександровича Козлова;

оператора хлораторної установки 3-го розряду дільниці з техні­чного обслуговування та ремонту об'єктів водопостачання станції знезалізнення води комунального господарства Людмилу Микола­ївну Кучевську;

начальника теплофізичної лабо­раторії відділу ядерної безпеки Руслана Миколайовича Свинаря;

провідного інженера лабораторії систем технічної діагностики цеху налагодження та випробування устаткування Дмитра Олександровича Соловйова;

заступника начальника цеху радіаційної безпеки з ремонту і модернізації Анатолія Павловича Швеця;

Грамотою ДП «НАЕК «Енергоатом»

старшого інспектора відділу нагляду за ядерною безпекою, радіаційною безпекою та експлуатаційними режимами служби відомчого нагляду і пожежної безпеки Василя Опанасовича Антоненка;

інженера з ремонту II категорії дільниці з ремонту автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння електричного цеху Вадима Івановича Балашевського;

інженера-електроніка І катего­рії відділу технічного забезпечення інформаційних технологій служби інформаційних технологій Василя Васильовича Борисюка;

провідного інженера відділу кваліфікації та оцінки сейсмостійкості служби аналізу безпеки Ярослава Олександровича Кисельова;

інженера з метрології І категорії служби головного метролога Михайла Олександровича Кротова;

машиніста-обхідника з турбінного­ устаткування 7-ї групи турбінного цеху Володимира Петровича Лесковця;

головного фахівця з експлуатації турбінного устаткування служби головного технолога Петра Васильовича Фаб'янчука;

Листом подяки ДП «НАЕК «Енергоатом»

виконавця робіт 2-ї групи діль­ниці №1 з ремонту об'єктів промзони ремонтно-будівельного управ­лін­ня енергоремонтного підрозділу Петра Богдановича Василіва;

лаборанта з фізико-механічних випробувань 5-го розряду від­ділу охорони праці Ксенію Олександ­рівну Добровольську;

начальника лабораторії діль­ниці з ремонту засобів вимірювань температурного контролю та спецвимірювань цеху теплової автоматики та вимірювань Сергія Васи­льовича Кириченка;

майстра 2-ї групи дільниці з дезак­тивації устаткування, трубопроводів та приміщень цеху дезактивації і поводження з радіоактивними відходами Володимира Володимировича Марченка;

інженера з охорони навколишнього середовища І категорії відділу охорони навколишнього середовища Інну Вікторівну Мисько;

оператора реакторного відді­лення 5-ї групи цеху вентиляції і кондиціювання Віталія Вікторовича Мізерного;

провідного інженера виробничого відділу виробничо-технічної служ­би Олега Петровича Поліщука­;

начальника зміни аварійно-диспетчерської служби комунального господарства Бориса Бори­совича Рибаченка;

інженера з ремонту І категорії групи матеріально-технічних цінностей від­ділу планування та проведення ремон­тів Олександра Онисійовича Салата;

головного інже­не­ра управління капітального будівни­ц­тва Володимира Євгеновича Фалін­ського;

 інженера І категорії лабораторії технічного перекладу відділу міжнародної співпраці та технічної під­тримки Світлану Олександрівну Фі­лонюк.