З нагоди дня енергетика відзначено працівників Хмельницької АЕС

 Грамотою

Міністерства енергетики  та вугільної промисловості України

Анатолія Олексійовича ТУРАСА, дозиметриста оперативного персоналу цеху радіаційної безпеки.

Оголошено Подяку

 Міністерства енергетики  та вугільної промисловості України

Анатолію Валентиновичу БАБКІНУ, начальнику зміни загальностанційного оперативного   персоналу;

Григорію Миколайовичу ОЛІЙНИ­КУ, майстру дільниці з дезактивації устаткування, трубопроводів та приміщень цеху дезактивації і поводження з радіоактивними відходами;

Руслану Володимировичу ШПАРУКУ, слюсарю з ремонту реакторно-турбінного устаткування дільниці з ремонту і техні­чного обслуговування насосів реакторного відділення цеху з ремонту тепломеханічного устаткування реакторного відділення енергоремонтного підрозділу.

 

Нагороджено нагрудним знаком

«Заслужений працівник атомної енергетики» ДП «НАЕК «Енергоатом»

Богдана Михайловича КОМАРНИЦЬКОГО, начальника дільниці з ремонту автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння електричного цеху.

Нагрудним знаком

«Почесний працівник атомної енергетики» ДП «НАЕК «Енергоатом»

Олександра Миколайовича П’ЯНКОВА, начальни­ка зміни реакторного цеху.

Нагрудним знаком

 «Відмінник атомної енергетики»  ДП «НАЕК «Енергоатом»

Олександра Васильовича ФЕДОРЧУКА - начальника зміни  турбінного цеху.

 

Відзнакою

«За вагомий внесок у розвиток   атомної енергетики України»

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Віктора Анатолійовича ВЕСЕЛОВА, начальника цеху з ремонт­у тепломеханічного устаткування хімічного цеху енергоремонтного підрозділу;

Світлану Опа­насівну Ши­шу­к, апаратника хім­во­до­очищен­ня 5-ї групи оперативного персоналу хімічного цеху.

 

Почесною грамотою  ДП «НАЕК «Енергоатом»

Миколу Миколайовича ВОЗНЮКА, заступника  нача­льника загону воєнізованої охорони;

Олега Михайловича Дударя, провідного інженера з експл­уатації реакторного устаткува­ння служби головного технолога;

Оксану Олександрівну КОЛОБАЄВУ, інженера-радіофізика І категорії теплофізи­чної лабораторії відділу ядерної безпеки;

Сергія Миколайовича КОНИКА, майстра з ремонту устаткування 1-ї групи цеху теплової автоматики та вимірювань;

Леоніда Леонідовича МАН­ДРІЙЧУКА, переробника ра­діоактивних відходів 4-го розряду дільниці з пово­дження з ра­діо­активними від­ходами цеху дезак­тивації і поводження з ра­діоактивними відхо­дами;

Віктора Вя­че­славовича РОЙ­КА, нача­льника­ відділу навча­льно-ме­тодич­ного забезпечення навчально­-тренувального центру­.

 

Грамотою

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Ігоря Івановича АЛЕКСІЙЧУКА, начальника відділу нагляду за технічною безпекою служби відомчого нагляду і пожежної безпеки;

Марину Ігорівну БАБІЙ, інженера групи підтримки експлуатації цеху налаго­дження та випробування устаткування;

Світлану Всеволодівну БАТИК, економіста з планування І категорії відділу планування виробничої діяльності та витрат планово-економі­чного управління:

Леоніда Анатолійовича ВАСИЛЬЄВА, начальника відділу експлуатаційного забезпечення інформаційних технологій служби інформа­цій­них технологій;

Тетяну Анатоліївну ВОЙТОВУ, адміністратора готельного комплексу центру ділових зустрічей цеху господарського забезпечення;

Олександра Васильовича ГОЛОДА, заступника начальника відділу охорони навколиш-нього середовища - начальника еколого-хімічної лабораторії;

Валерія Анатолійовича НАЗАРИШИНА, заступника головного інженера по електрогосподарству комунального гос­по­дарства

Андрія Васильовича РУДИКА, інженера з метрології II категорії метрологічної  служби.

 

Листом подяки

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Оксану Юріївну БОРИСОВУ,  бухгалтера І категорії відділу обліку необоротних активів бухгалтерії;

Олександра Олександровича ГРИЦАЄНКА, провідного інженера служби фізичного захисту;

Сергія Михайловича ЄФІМ­ЧУКА, виконавця робіт дільниці №3 з ремонту зовнішніх об’єктів ремонтно-будівельн­ого управління енергоремонтного підрозд­ілу;

Романа Васильовича ІЛЬ­ЧИШЕНА,  начальника лабораторії автоматизованих систем контролю відділу контролю металів;

Сергія Юрійовича НИРЧЕНКА, старшого майстра 1-ї групи електричного цеху;

Валентину Іванівну ПЕТРУК, лаборанта з фізико-механічних випробувань 5-го розряду промислово-санітарної лабораторії відділу охорони праці;

Вячеслава Васильовича ПОЛІЩУКА, майстра 2-ї групи дільниці тепловодозабез­печення і каналізації гідро­технічного цеху;

Ігоря Андрійовича СТАСЮКА, оператора реакторного відділення 5-ї групи цеху вентиляції і кондиціювання;

Юлію Вікторівну ТАРАТОР­КІНУ, провідного інженера відділу роботи з громадськістю і засобами масової інформації;

Віталія Вікторовича ТРУШКОВСЬКОГО, начальника кризових центрів та захисних споруд­ управління з питань аварійної готовності та реагування;

Олену Вячеславівну ШЕВЧУК, інженера відділу доку­мен­тації виробничо-технічної служби­.

 

Знаком

«Заслужений працівник Хмельницької АЕС»

Світлану Василівну Іщук, начальни­ка від­ділу документації ВТС;

Анатолія Валентиновича Бойка, помічника генерального директора із загальних питань;

Костянтина Рудольфовича Щербініна, заступника головного інженера з ядерної і радіаційної безпеки;

Василя Петровича Кунеця, провідного інженера з експлуатації устаткування турбінного цеху;

Сергія Олександровича Черепанова, заступника начальника ЦНВУ з діагностики.

 

З нагоди професійного свята 158 працівників станції нагороджено Почесною грамотою Хмельницької АЕС, 188 енергетикам оголошено Подяку Хмельницької АЕС.