З оцiнкою «задовiльно»

Кілька днів поспіль на Хмельницькій АЕС проходили засідання внутрішньої балансової комісії за підсумками роботи 2018 року. Він видався непростим для колективу,  але й поточний обіцяє бути не менш напруженим і насиченим на події. Саме у 2019-у належить провести колосальну роботу із продовження терміну експлуатації першого енергоблока і ввімкнення його в мережу. На цьому наголошував голова комісії генеральний директор станції М.С.Панащенко на її пер­шому засіданні, яке відбулося в понед­ілок.

Першими випало звітувати структурним підрозділам, які підпорядковуються головному інженеру. Отож, О.В.Клєпов у своєму виступі дав оцінку основних показників роботи відділу контролю металів, служби головного метролога, виробничо-технічної служби та відділу експлуатації будівель і споруд. Акцент було зроблено на виконанні підрозділами виробничої програми, заходів наказу №1 та попередньої балансової комісії, дотриманні  трудової дисципліни, порушеннях у роботі з вини персоналу. Серед обов’язкових розділів звіту також дотримання вимог пожежної безпеки, охорони праці, фізичного захисту тощо. Особливих претензій     у членів комісії до роботи цих підрозділів у збіглому році не було, окрім зауважень з приводу прискіпливішого підходу до підбору кадрів, де основними критеріями мають бути не тільки фаховість, а й елементарна вихованість та порядність, дисциплінованість, розуміння вимог правил внутрішнього трудового розпорядку і їх дотримання, що дозволить у подальшому уникнути проблемних моментів, які мали місце, наприклад, у відділі контролю металів.

По кожному підрозділу озвучувалися проблемні питання, які потребують вирішення. Здебільшого йшлося про необхідність придбання  конкретної оргтехніки, меблів, можливості збільшення кількості персоналу у службі головного метролога. Кожен з таких пунктів супроводжувався обґрунтуванням виробничої необхідності у реалізації поданих пропозицій.

Комісія після заслуховування звітів про роботу структурних під­розділів визнала її задовільною.   За результатами балансової комісії на основі відповідно оформлених та затверджених головою комісії протоколів буде видано наказ, розроблено заходи із удосконалення системи управління та покращення фінансово-господарської діяльності підприємства у поточному році. Заходи включатимуть конкретні доручення і терміни їх виконання. А вже 14 березня Хмельницька АЕС звітуватиме про свою діяльність у минулому році на балансовій комісії «Енергоатома».

Ольга Сокол