З прицiлом на плiдну спiвпрацю

Хмельницька АЕС – підприємство, що об’єднує  фахівців  різнопрофільного спрямування. Чисельними є підрозділи, які обслуговують обладнання електричного, реакторного, турбінного, гідротехнічного цехів, цеху теплової автоматики та вимірювань, а також здійснюють  різні види лагодження у ремонтний та післяремонтні періоди. На сьогодні базовими вишами, які постачають кваліфіковані кадри для основних підрозділів електростанції є вузи Києва, Одеси, Львова, Вінниці. Останніми роками до них приєдналося  Рівне. Тут знаходиться Націона­льний університет водного господарства та природокористування (НУВГП), який готує спеціалістів для атомної енергетики за кількома енергетичними  спеціальностями. Делегація цього вишу відвідала Хмельницьку АЕС з метою озна­йомлення із виробництвом та налагодження прямих контактів. Знайомство із енергетичним підприємством розпочалось із НТЦ. За гіда правив начальник навчально-тренувального центру Василь Слуханський. Його розповідь стосувалась напрямків, за якими здійснюється підготовка персоналу Хмельницької АЕС. Представників вузу познайомили із матеріально-технічною базою, яка дозволяє поєднати теорію з практикою. Саме наявні тренажери та наочні приладдя викликали підвищений інтерес викладачів, котрі спеціалізуються на підготовці спеціалістів електричних станцій. Гості довідались, що персонал ХАЕС має можливість навчатися у 30 аудиторіях, забезпечених сучасним му­льтимедійним оснащенням. Тут сконцентровані діючі тренажери для підготовки зварювальників, спеціаліс­тів з обслуго­вування перевантажувальної машини, фахівців з обслуговування обладнання цеху теплової автоматики та вимірювань, проведення дозиметричного конт­ролю тощо. «Найсоліднішим», без сумніву, є повномасштабний тренажер. Сама ж діяльність нав­чально-тренувального центру регламентована низкою документів, інструкцій, які є обов’язковими для вико­нання його персоналу.

За словами Василя Михайловича, основний акцент під час підготовки концентрується на професіоналізмі персоналу, що обслуговує механізми, аг­регати та пристрої на ядерних установках. Фахівці мають володіти не тільки ґрунтовними теоретичними знаннями, а й практичним досвідом. Для підвищення кваліфікації потрібен час та системний підхід до здобуття грунтовних знань. Підготовкою таких фахівців мають займатись фахівці з досвідом. Коли створювався навчально-тренувальний пункт, який згодом переріс у нову структуру, враховувалась важливість сучасної підготовки персоналу різних професійних груп і категорій в умовах, наближених до виробничих. Піднесла гіркий урок і Чорнобильська аварія: брак досвіду у такій галузі, як атомна енергетика, спроможний призвести до непередбачуваних ситуацій. У відповідь на це не випадково з’явились нові вимоги до навчальних процесів, які застосовуються у атомній енергетиці.  До  роботи нав­чально-тренувального центру були залучені провідні спеціалісти зі складу оперативного та ремонтного персоналу. У структурі навча­льно-тренувального центру були передбачені профільні відділи: підготовки оперативного, ремонтного персоналу та загальної підготовки; відділ психолого-педагогічного і фізіологічного забезпечення, а також  технічних засобів навчання; технічного обслуговування і ремонту технічних засобів навчання; бюро якості та ліцензування; відділ підготовки персоналу.

В ході ознайомлення із навчально-тренувальним цен­­тром викладачі університету скористалися можли­вістю від­відати повномас­штабний тренажер, створений за спри­яння  аме­рикансько-українського комітету Лісабонської ініціативи з ядерної без­пеки. Про цей історичний факт нагадує сертифікат від уряду США, вивішений біля входу до повномасштаб­ного тре­нажера. З текстом цього історичного документу змогли ознайомитись усі бажаючі.

Представникам університету випала гарна нагода побачити складові повноцінної практичної підготовки оперативного персоналу  на тренажері  та стати свідками ліквідації змодельованої нештатної ситуації. Згодом бажаючі змогли на деякий час відчути себе провідними інженерами з управління реактором та вплинути на перебіг основних технологічних процесів, використовуючи наявні технічні засоби.

Василь Слуханський роз’яснив, що випадкові непідготовлені працівники до управління основним обладнанням ніко­ли не потраплять, адже процес підготовки триває роками. Існує низка необхідних іспитів, одержання відповідної ліцензії, тощо. Сам він на Хмельницькій АЕС працює з 1994 року після навчання у Севасто­польському військово-морському інсти­туті за спеціальністю «Атомні енергетичні уста­новки». Трудовий шлях починав оператором реакторного відділення, очо­лю­вав зміну реактор­ного цеху. У період з 2006 по 2014 роки обіймав по­саду начальника зміни енерго­блока АЕС. У жовтні 2014 року переведений у навча­льно-тренувальний центр на посаду провідного інструктора групи тренажерної підготовки в рамках програми ротації оперативного персоналу із метою залучення висококваліфікованих фахівців у систему підготовки ХАЕС. Торік Василю Михайловичу довірено посаду начальника навча­льно-тренувального центру.

У ході спілкування завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних  та ком­п’ютерно-інтегрованих технологій доктор технічних наук професор Володимир Древецький повідомив, що університет увійшов до переліку вишів, які готують спеціалістів для Енергоатома.

- Ми зацікавлені у співпраці із фахівцями Хмельницької АЕС, бо тут застосовуються передові технології, пов’язані із автоматизацією, електротехнічні систе­ми високого рівня. З іншого боку, нам важлива співпраця із ХАЕС як роботодавцем, адже від зворотного зв’язку залежить і рівень підготовки спеціалістів, і укомплектованість кадрами необхідних професій», - наголосив Володимир Древецький.

У Національному університеті гордяться своїми випускниками. До їх когорти належить і заступник генерального директора Хмельницької АЕС з персоналу Богдан Шмигельський. Саме він подбав про змістовну програму перебування гостей на електростанції. За його словами, керівництво НУВГП підтвердило готовність змінювати навчальні програми  та  адаптувати їх під вимоги, пов’язані із виробничими процесами ХАЕС.

Це не перша зустріч атомників із викладацьким складом вишу. На базі  НУВГП проходила нарада за участі представників Хмельницької та Рівненської АЕС, під час якої були обговорені питання щодо коригування навчальних планів в залежності від потреб виробництва. Є в планах залучення фахівців Хмельницької АЕС до навчального процесу в Національному університеті водного господарства та природокорис­тування, щоб максимально наблизити теоретичні знання до специфіки професії, практичного досвіду, який набуто протягом десятиліть.

- Ми продемонстрували стан нашого обладнання, ознайомили з основними вимогами до персоналу, з умовами праці. Наразі розглядається питання, так званої, дуальної освіти, де студент частину нав­чання буде проходити у вузі, а частину - на виробництві. Він буде працевлаштований, за його підготовку відповідатимуть майстри, начальники дільниць. Ми обов’язково плануємо залучати наших фахівців до процесу здобування вищої освіти, тому що вони мають мати не тільки теоретичні знання, а й практичний досвід, який важливо передати студентам», - наголосив Богдан Шмигельський.

Олександр Шустерук

Фото автора