З метою удосконалення системи управління

Система управління в ДП "НАЕК "Енергоатом" створена та впроваджена  на базі вимог законодавства України, нормативно-правових актів, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки і забезпечує взаємозв’язок організаційної структури, документації, процесів та ресурсів, необхідних для досягнення цілей та завдань Компанії.

Політика керівництва Компанії спрямована на постійне удосконалення діяльності з метою доведення і підтримання її у відповідності із зазначеними міжнародними стандартами. Ця політика реалізується шляхом виконання комплексу заходів із забезпечення інтегрованості всіх сфер діяльності Компанії відповідно до встановлених вимог.

Для  координації цієї діяльності в ДП "НАЕК "Енергоатом" створено Робочу раду з якості та управління, засідання котрої відбулося на проммайданчику ВП ХАЕС погожими весняним днями з 16 по 18 квітня 2014 року. Робоча рада працювала у великому конференц-залі, розташованому у Центрі ділових зустрічей ВП ХАЕС.

В роботі Робочої ради взяли участь представники Дирекції Компанії (С.О. Попов, С.О. Бриль, В.І. Нерознак), ВП ЗАЕС (П.О. Пухляр), ВП РАЕС (Б.Г. Тур, Ю.Б. Гутник), ВП ЮУАЕС (В.Г. Котеленець, В.А. Богатчук) та ВП ХАЕС (М.Г. Кремень, Ю.А. Квятковський).

Були розглянуті наступні питання, важливі для безпечної та якісної роботи експлуатуючої організації: щодо готовності інтегрованої системи управління ВП і Дирекції Компанії до проведення наглядових аудитів ІСУ; застосування вимог до виробників товарів, робіт і послуг для СВБ щодо проходження перевірки знань законів, норм, правил і стандартів з ЯРБ в комісії Міненерговугілля України або в комісіях ЕО; про результати функціонального аналізу виконання задач з управління культурою безпеки в Компанії (в цілому) та у ВП АЕС зокрема; щодо організації діяльності структурних підрозділів ВП і Дирекції Компанії з питань оцінки відповідності продукції.

За результатами роботи складено протокол, рішення якого, після затвердження Президентом Компанії будуть обов’язковими для виконання всіма підрозділами Дирекції Компанії та ВП АЕС.

Наступну нараду заплановано провести у ВП ЮУАЕС у термін, що передує проведенню наглядових аудитів інтегрованої системи управління.

                Власна інформація

                Фото Віктора Гусарова